5 849 z 10 000 podpisów

Adresaci Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu

Planowana w Wielkopolsce kolejna kopalnia odkrywkowa węgla brunatnego „Ościsłowo” to krótkotrwały zysk dla prywatnej firmy oraz nieodwracalne straty dla środowiska i ludzi.

Jak alarmują mieszkańcy i lokalne samorządy, w związku z funkcjonowaniem obecnych kopalni odkrywkowych już teraz w okolicy brakuje wody w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach.

Wraz z mieszkańcami Wielkopolski i Kujaw sprzeciwiamy się niszczeniu środowiska i co za tym stoi, miejsc pracy oraz przyszłości tego regionu. Sprzeciwiamy się także inwestycji w jeden z najbrudniejszych surowców. Jego dalsze spalanie będzie miało wymierny wpływ na zdrowie i życie mieszkańców całego regionu i Polski.

Węgiel brunatny – brudne i niszczące klimat źródło energii - odchodzi w przeszłość. Nie możemy dopuścić, by pozostawił po sobie kolejny zdegradowany region. Dlatego domagamy się podjęcia wszelkich działań na rzecz zatrzymania inwestycji zaczynając od wydania negatywnej decyzji środowiskowej dla kopalni węgla brunatnego „Ościsłowo”.

Kampania jest wspólną inicjatywą Ogólnopolskiej „Koalicji Rozwój Tak – Odkrywki Nie” i Akcji Demokracji.

Gdzie ma powstać kopalnia „Ościsłowo”?

Budowa kopalni „Ościsłowo”, która zajmie obszar 105,5 ha, planowana jest na granicy Wielkopolski i Kujaw (woj. Wielkopolskie) w gminach Wilczyn, Skulsk i Ślesin. Są to bardzo cenne przyrodniczo i atrakcyjne turystycznie – tereny sąsiadujące bezpośrednio z obszarami chronionymi prawem krajowym: Nadgoplański Park Tysiąclecia i Powidzki Park Krajobrazowy oraz międzynarodowym: obszary Natura 2000 Pojezierze Gnieźnieńskie, Jezioro Gopło i Ostoja Nadgoplańska. Na terenie gminy Ślesin w miejscowości Licheń Stary wybudowano największe w Europie sanktuarium maryjne. Walorami regionu są jeziora oraz lasy i rozbudowana baza turystyczna.


Jaka jest rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu?

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Poznaniu odpowiada za wydanie decyzji środowiskowej dla nowych inwestycji na terenie województwa. Decyzja środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja środowiskowa może być zarówno pozytywna, jak i odmowna, Pozytywna decyzja środowiskowa jest niezbędna dla uzyskania kolejnych pozwoleń związanych z nową inwestycją. Bez niej kopalni nie będzie.


Co myślą mieszkańcy zagrożonego regionu?

Budowa kolejnych odkrywek spotyka się z coraz większym oporem społecznym. W czerwcu 2015 r. przeciwnicy odkrywek wygrali referendum w gminie Babiak we wschodniej Wielkopolsce. Przeciwko odkrywce w Ościsłowie wypowiedziały się władze samorządowe zagrożonej odkrywką gminy Wilczyn. Postulaty protestujących wspiera także m.in. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.


Kto stoi za tą inwestycją?

Odkrywka „Ościsłowo” to prawdopodobnie ostatnia inwestycja prywatnej spółki ZE PAK dysponującej czterema elektrowniami opalanymi węglem brunatnym w centralnej Polsce. W opinii części mieszkańców regionu właściciel spółki ZE PAK w pogoni za zyskiem nie jest zainteresowany dyskusją o całościowym rachunku zysków i strat dla ogółu społeczeństwa oraz dla lokalnej społeczności. Firma już teraz uchyla się od realizacji zobowiązań, które złożyła lokalnym władzom samorządowym w związku z inwestycjami. ZE PAK miał odtworzyć źródła ciepła dla miast Turek i Konin (w miejsce zamykanych elektrowni Adamów i Konin). Jednak wycofał się z tych zobowiązań i do końca tego roku Turek musi sam wybudować ciepłownię.


Jak nowa kopalnia wpłynie na jeziora i inne zasoby wodne?

Czysta woda to jeden z najcenniejszych zasobów na świecie. Polska należy do krajów o najniższych w Europie zasobach wody użytkowej. Przy wydobyciu węgla woda staje się odpadem. W celu umożliwienia pracy kopalni odkrywkowej odpompowywane są olbrzymie ilości wód podziemnych, tak aby eksploatowane pokłady mogły być przez czas pracy suche. Odpompowywana woda jest w przeważającej części odprowadzana do rzeki w ten sposób zasoby wód w regionie zmniejszają się. Od początku wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce wypompowano z ziemi 12 mld3 wody, tj. równowartość 70% łącznej objętości wszystkich jezior w Polsce. Jak alarmują mieszkańcy i lokalne władze samorządowe w związku z funkcjonowaniem obecnych kopalni odkrywkowych już teraz brakuje wody w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach.


Jak nowa kopalnia wpłynie na jeziora i inne zasoby wodne?

Czysta woda to jeden z najcenniejszych zasobów na świecie. Polska ma jedne z najniższych w Europie zasoby wody na mieszkańca. Przy wydobyciu węgla staje się odpadem. W celu zapewnienia pracy kopalni odkrywkowej odpompowywane są olbrzymie ilości wód podziemnych, tak aby tereny wydobycia węgla znajdującego się poniżej powierzchni mogły być przez czas pracy suche. Odpompowywana w celach odwodnienia kopalni woda jest w przeważającej części odprowadzana do rzeki w ten sposób zasoby wody podziemnej się zmniejszą. Od początku wydobycia węgla brunatnego w Wielkopolsce wypompowano z ziemi 12 mld3 wody, 70% łącznej objętości wszystkich jezior w Polsce. Jak alarmują mieszkańcy i lokalne władze samorządowe w związku z funkcjonowaniem obecnych kopalni odkrywkowych już teraz brakuje wody w studniach, usychają uprawy rolne i lasy, opada woda w jeziorach.


Jak nowa inwestycja wpłynie na zdrowie ludzi?

Już dziś węgiel jest najważniejszym winnym fatalnego stanu powietrza w Polsce. Spalanie węgla brunatnego prowadzi do jeszcze większych zanieczyszczeń powietrza niż w przypadku innych rodzajów węgla. Zawiera bardzo dużo siarki, metali ciężkich i popiołów. Emisja zanieczyszczeń emitowanych ze spalania węgla z dwóch planowanych przez ZE PAK odkrywek – w Ościsłowie i Dębach Szlacheckich, spowoduje zwiększenie o 21 liczby przedwczesnych zgonów. Wpływ zanieczyszczeń z samego Ościsłowa to ponad 40 przewlekłych zapaleń oskrzeli u dorosłych, 280 zapaleń oskrzeli wśród dzieci oraz ponad 4000 dni chorobowych rocznie!


W jaki sposób odkrywka zagraża rolnictwu?

Budowa każdej kolejnej kopalni odkrywkowej pociąga za sobą wiele skutków dla ludzi i rolnictwa. Badania nad wpływem dotychczasowych kopalni odkrywkowych w ty regionie wskazują, że powodują one spadek plonów w rolnictwie o co najmniej 17%. Na skutek kontynuacji wydobycia węgla i zajmowania kolejnych terenów pod odkrywki nieodwracalnie zniszczone zostają kolejne powierzchnie gruntów rolnych, niszczone są kolejne wsie na terenach objętych pracami wydobywczymi. Wysychają studnie w okolicznych gospodarstwach. Straty w rolnictwie i przemyśle bezpośrednio z nim związanym dotyczące budowy kopalni „Ościsłowo” wyniosą od 2,63 miliardów do 4,22 miliardów złotych. Ogromne straty poniosą zwykli mieszkańcy, zyska prywatna firma.


Czy węgiel to dobra inwestycja?

Szacowane koszty związane z wpływem na zdrowie, jakie spowodowały elektrownie należące do ZE PAK w 2013 r. wyniosły od 3 do ponad 5 miliardów złotych i były od 13 do 25 razy wyższe niż zyski netto spółki! Wielkopolska i Kujawy mają dobre warunki do rozwoju energetyki odnawialnej. Jej produkcja w znacznie większym stopniu przekłada się na zrównoważony rozwój regionu, zapewnienie miejsc pracy i dochodów dla społeczności niż zaplanowana na zaledwie 15 lat eksploatacja złoża i pozostawienie wielkiej dziury w ziemi.


Czy wydobycie węgla brunatnego da się pogodzić z ochroną klimatu?

Nie. Aby uniknąć katastrofy klimatycznej musimy pozostawić większość paliw kopalnych tam, skąd pochodzą, czyli pod ziemią Kopalnie już istniejące powinny być systematycznie zamykane. W tej sytuacji otwieranie nowych to szaleństwo.


Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu! Stawką jest uratowanie środowiska przyrodniczego Wielkopolski, miejsc pracy i klimatu.

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Roześlij e-maila do znajomych!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie poza mediami społecznościowymi i zachęć znajomych i bliskich do dołaczenia ich podpisu, wyślij im e-maila zawierającego link do apelu: https://akcjademokracja.pl/oscislowo.

Przykładowa treść e-maila:

Witajcie!

Podpisałem apel przeciwko budowie nowej odkrywki węgla brunatnego "Ościsłowo" w Wielkopolsce. M.in. dzięki naszym naciskom, decyzja o wydaniu zgody na tą inwestycję została przesunięta o 2 miesiące. Urząd wydający decyzję stwierdził, że głosy osób podpisanych pod apelem mają znaczenie. Dlatego zachęcam Was do poparcia tej sprawy. Wystarczy wejść na stronę: https://akcjademokracja.pl/oscislowo i kliknąć.

Pozdrawiam,

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie na rzecz ochrony środowiska, prosimy Cię o wpłacanie choćby symbolicznych 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

Proszę czekaj

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać, a także zawsze możesz zażądać ich usunięcia. Więcej w polityce prywatności.