4 920 z 10 000 podpisów

Adresaci Prezydent Andrzej Duda, Posłanki i Posłowie PiS oraz Premier RP Mateusz Morawiecki


Program budowy tanich mieszkań na wynajem jest bardzo potrzebny i to ważne, że w końcu zyskał właściwy priorytet w polityce państwa. Niestety, przyjęta przez Sejm ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości zawiera poważny błąd. Pozbawia obywateli i obywatelki ochrony przed bezdomnością.

Poprzez wprowadzenie formuły najmu instytucjonalnego ustawa ta pozwala na eksmisje na bruk bez możliwości odwołania się do sądu. Co gorsza, eksmitowana osoba nie będzie miała prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego.

Każdej i każdemu z nas może przydarzyć się nieszczęście: poważna choroba, utrata pracy, czy kryzys psychiczny. W takiej sytuacji potrzebujemy szczególnego wsparcia, by wrócić do normalnego funkcjonowania. Bezdomność taki powrót niezwykle utrudni, a nawet może uniemożliwić.

Wielokrotnie Prawo i Sprawiedliwość podkreślało, jak ważne są dla niego prospołeczne reformy. Dlatego apelujemy do Prezydenta RP i Premier rządu, Posłanek i Posłów PiS, by jak najprędzej poprawili te niebezpieczne przepisy, zanim staną się one przyczyną czyjegoś nieszczęścia lub zostaną rozszerzone na inne formy najmu.


Kampania prowadzona jest w partnerstwie z Warszawskim Stowarzyszeniem Lokatorów i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Lokatorów.

Akcja Demokracja logo Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów Wielkopolskie Stowarzyszeniem Lokatorów

Dowiedz się więcej:


Przeciwko jakim przepisom dokładnie protestujecie?

Chodzi o nowelizację Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadza nowelizację ustawy o Ochronie Praw Lokatorów (art. 119) wprowadzając tam pojęcie „Najmu Instytucjonalnego”. Oznacza to wprowadzenie możliwości eksmitowania na bruk, bez prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego i możliwości odwołania.

Czy osoba eksmitowana będzie miała prawo do lokalu tymczasowego lub socjalnego?

Nie. Niezależnie od sytuacji finansowej, zdrowotnej i życiowej, po wprowadzeniu nowelizacji, osoby eksmitowane nie będą miały takiego prawa. Zdaniem RPO "nie do zaakceptowania jest przyjęta regulacja, zgodnie z którą sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała ocenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika do noclegowi, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny"

Jak przebiegały konsultacje społeczne do ustawy?

Zdaniem organizacji lokatorskich, konsultowanie ustawy polegało na wysłaniu do konsultacji kilku różnych projektów i nie było w nim mowy o najmie instytucjonalnym. Przedstawiciel ministerstwa infrastruktury, mówił, że w projekcie nie będzie eksmisji na bruk. Jednak ostatecznie stało się inaczej. Projekt ustawy zawierający szkodliwą nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów przeszedł przez Sejm w momencie, gdy uwaga większości z nas była skierowana na kwestię przyszłości wymiaru sprawiedliwości. Mimo apeli o poprawienie ustawy, Senat przyjął ją bez poprawek, a Prezydent podpisał.

Czy jesteście przeciwni temu, żeby właściciel mieszkania miał prawo wyrzucić zalegających z czynszem lokatorów?

Protestujemy przeciwko eksmisji NA BRUK. W przypadku zalegania z czynszem, to sąd powinien oceniać sytuację majątkową eksmitowanej osoby czy rodziny - ma do tego kwalifikacji i uprawnienia (czego nie da się powiedziec o każdym właścicielu mieszkania, np. prezesie firmy deweloperskiej).
Jeśli sąd uzna, że eksmitowani nie mają szans na samodzielne zapewnienie sobie dachu nad głową, to przyznaje im prawo do lokalu socjalnego lub tymczasowego. Obowiązek dostarczenia go ma w Polsce samorząd. Zwykle są to budynki o niskim standardzie, jednak lepsze to niż bruk, zwłaszcza w naszej strefie klimatycznej. Dzięki temu skala bezdomności jest znacznie niższa.
Umowa najmu instytucjonalnego to zmienia i eksmisja następuje natychmiastowo - na bruk. Korzystać będą na tym deweloperzy i osoby posiadające kilka lub więcej mieszkań na wynajem (prowadzące działalność gospodarczą tego typu). Stratę poniesiemy my wszyscy. Tracimy nasze - gwarantowane Konstytucją - prawa, tracimy też grunty, które zostaną przekazane za 1% wartości rocznie deweloperm, by mogli prowadzić tam swoją działalność.

Czy jesteście przeciwni całej ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości?

Nie. Odpowiada ona na ważną społecznie potrzebę zapewnienia dachu nad głową w przystępnej cenie osobom, których nie stać na zakup mieszkania lub nie mają możliwości uzyskania kredytu. W Polsce brakuje nawet 2 500 tys. mieszkań i program budowy przez państwo tanich mieszkań na wynajem mógłby realnie przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Ale zarazem niedopuszczalna jest sytuacja, w której projekt Mieszkanie Plus, nowelizuje inne ustawy w kierunku, który pozwala na eksmisje na bruk.

Czy przepisy, przeciwko którym prostujecie, są zgodne z Konstytucją?

Nie. Wprowadzenie najmu instytucjonalnego i odebranie prawa do lokalu tymczasowego lub socjalnego osobom opuszczającym mieszkanie, bez wyroku sądu, narusza art. 75 Konstytucji, nakładający na władzę obowiązek przeciwdziałania bezdomności, i art. 30. chroniący godność człowieka. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar [1].

[1] Najem instytucjonalny: Nowe przepisy bez ochrony przed bezdomnością, Gazeta Prawna, 9.08.2017 r.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego ruchu.

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
właśnie podpisałem/am apel o nowelizację ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Pozwala ona na eksmitowanie lokatorów bez prawa do lokalu zastępczego.
Zwiększamy nacisk i mobilizujemy się. Zachęcam Cię do włączenia się do obrony naszych praw! Petycję znajdziesz na stronie: akcjademokracja.pl.
Pozdrawiam,
TWOJE IMIĘ

Dorzucisz się?


Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Sprawdź raport finansowy z 2016 roku. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn