39 014 z 50 000 podpisów

Adresaci Starostowie i Prezydenci 88 miast*


Szanowna Pani Prezydent, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowna Pani Starosto, Szanowny Panie Starosto,

Obóz Narodowo-Radykalny jest organizacją, której działalność przywodzi na myśl najgorsze karty XX w. historii. W ostatnich latach i miesiącach organizacja ta, zachęcona bezkarnością i przyzwoleniem rządzących, nabiera śmiałości.

Działacze ONR dopuszczają się fizycznej przemocy i nawołują do niej, szerzą nienawiść do osób innej narodowości, religii, czy orientacji seksualnej [1]. Coraz odważniej pojawiają się na ulicach polskich miast i miasteczek, za cel swojej propagandy szczególnie biorąc młodzież. Czas położyć kres naruszaniu przez ONR polskiego prawa i demokratycznych obyczajów!

W praktyce działalność ONR jest jawnie sprzeczna z polską Konstytucją (Art. 13), a szczególnie z zakazem istnienia organizacji, które odwołują się do „totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu” i których „program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową”.

Wobec przychylności rządu dla zachowań ksenofobicznych dziś to na starostach i prezydentach miast spoczywa odpowiedzialność za ochronę nas przed narastającą nienawiścią i przemocą. Mają Państwo do tego narzędzia: sprawujecie zgodnie z prawem nadzór nad działalnością stowarzyszeń. Taki nadzór polega na sprawdzeniu zgodności działania stowarzyszenia z przepisami prawa.
W przypadku stwierdzenia łamania prawa, sprawa powinna trafić do sądu.

Apelujemy do Państwa o konsekwentne wykorzystywanie uprawnień nadzorczych nad stowarzyszeniem ONR.

* Lista miejscowości, w których ONR ma swoje oddziały: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Białystok, Bielsko-Biała, Brzeg, Brzeziny, Chocianów, Chrzanów, Ciechanów, Cieszyn, Częstochowa, Dębica, Dębno, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Głubczyce, Gorzów Wielkopolski, Grodków, Grodzisk Wielkopolski, Iława, Jarosław, Jasło, Kalisz, Katowice, Kazimierz, Kęty, Kielce, Kluczbork, Koluszki, Koszalin, Kościerzyna, Kraków, Krosno, Kutno, Kwidzyn, Legnica, Leszno, Lidzbark Warmiński, Lubin, Łomża, Łoniów, Łódź, Malbork, Mielec, Olsztyn, Opoczno, Opole, Ostrołęka, Ostróda, Ostrzeszów, Pabianice, Piaseczno, Piła, Piotrków Trybunalski, Płock, Poznań, Pruszków, Przemyśl, Przeworsk, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rybnik, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Siedlce, Siemiatycze, Sieradz, Skierniewice, Sosnowiec, Stalowa Wola, Starachowice, Stryków, Szczecin, Szczerców, Śrem, Tarnobrzeg, Tomaszów Mazowiecki, Ustrzyki Dolne, Wadowice, Warszawa, Wieluń, Włoszczowa, Wrocław, Zelów, Zielona Góra.

[1] Anna Tatar z NIGDY WIĘCEJ o przestępstwach z nienawiści (w kontekście wypowiedzi ONR-u), vimeo.com, 8.05.2017
Badacz rasizmu: Mamy falę nienawiści bez precedensu w najnowszej historii Polski, Newsweek, 30.09.2016
Katalog Wypadków – Brunatna Księga, Nigdy Więcej nr 22, 2016

Dowiedz się więcej:


Czym jest ONR?

ONR jest stowarzyszeniem. Jest przedłużeniem przedwojennej formacji o tej samej nazwie, kojarzącej się z haniebnymi kartami historii Polski – kultem przemocy, nienawiścią rasową, pogromami, gettami ławkowymi, biciem politycznych przeciwników.
Obecny ONR nie odżegnał się od tych tradycji – przeciwnie, w kwietniu 2017 roku obchodził 83 rocznicę swego założenia, maszerując ulicami Warszawy ze znakiem falangi. W deklaracji programowej możemy przeczytać, że postuluje "wizję Wielkiej Polski jako państwa przenikniętego duchem katolickim" oraz, że "potępiając rasizm biologiczny", postuluje "zachowanie stanu homogeniczności etnicznej".

Kto sprawuje nadzór nad ONR i jego oddziałami?

Zgodnie z art. 8 ust. 5 i art. 27 Ustawy prawo o stowarzyszeniach nadzór nad działalnością stowarzyszeń należy do starosty (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia. W przypadku ONR jest to prezydent Krakowa, w którym organizacja jest zarejestrowana.
Działalność terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszenia (oddziałów) jest nadzorowana przez starostę (lub prezydenta miasta na prawach powiatu) właściwego ze względu na siedzibę tego oddziału. Dokładnie opisuje to zamówiona przez nas ekspertyza prawna: akcja.link/onr-info
ONR deklaruje, że posiada 14 brygad, a każda z nich kilka oddziałów. Łącznie wg naszych ustaleń jest tych oddziałów prawie 90 (ich lista znajduje się pod apelem).

Kto może zwrócić się do samorządu z wnioskiem o nadzór?

Starosta lub Prezydent może samodzielnie zdecydować się na rozpoczęcie kontroli. Może ją też rozpocząć na wniosek dowolnej osoby lub grupy osób.

Jakie działania może podjąć Starosta lub Prezydent?

Podczas kontroli Starosta lub Prezydent sprawdza zgodność działania stowarzyszenia z obowiązującymi przepisami prawa, np. Konstytucją, ustawami, a także prawem międzynarodowym.
Badając sprawę może np. zbadać, ile interwencji i postępowań wobec stowarzyszenia lub jego członków prowadziła prokuratura okręgowa i komenda wojewódzka policji, a także ile z nich dotyczyło propagowania faszyzmu lub nawoływania do nienawiści rasowej.
Starosta może żądać od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień. W wypadku nieudzielania ich może zwrócić się do sądu o ukaranie stowarzyszenia grzywną w wysokości do 5 tys. zł.

Co się może wydarzyć, gdy Starosta lub Prezydent stwierdzi, że ONR łamie prawo?

Jeśli Starosta lub Prezydent stwierdzi, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem, może wezwać do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie lub udzielić władzom stowarzyszenia ostrzeżenia. Może też wystąpić do sądu.
Sąd, po zbadaniu sprawy, może także udzielić upomnienia władzom, uchylić niezgodną z prawem lub statutem uchwałę stowarzyszenia, może też rozwiązać stowarzyszenie.
Rozwiązać stowarzyszenie można, jeżeli jego działalność wykazuje rażące lub uporczywe naruszanie prawa albo postanowień statutu i nie ma warunków do przywrócenia działalności zgodnej z prawem lub statutem.
Sąd może też tymczasowo zawiesić zarząd stowarzyszenia, wyznaczając przedstawiciela do prowadzenia bieżących spraw.

Jakie działania ONR kwestionujecie?

ONR posługuje się faszystowską symboliką i emblematami, co jest sprzeczne z zawartym w Art. 13 Konstytucji RP zakazem istnienia organizacji, które odwołują się w swoich programach do „totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu”. Działalność ONR jest z kolei sprzeczna z ujętym w tym samym artykule zakazem istnienia organizacji, których „program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową” . O działaniach tych szeroko informują media, są też monitorowane przez organizacje pozarządowe. Więcej informacji znajdziesz tu:
Anna Tatar z NIGDY WIĘCEJ o przestępstwach z nienawiści (w kontekście wypowiedzi ONR-u), vimeo.com, 8.05.2017
Badacz rasizmu: Mamy falę nienawiści bez precedensu w najnowszej historii Polski, Newsweek, 30.09.2016
Katalog Wypadków – Brunatna Księga, Nigdy Więcej nr 22, 2016

Czy były już inne próby takich działań?

Tak. Do Prezydenta Krakowa, jako organu nadzorującego Stowarszyszenie oraz jego Małopolski oddział, został skierowany list otwarty z prośbą o działania kontrolne. Nasza kampania kieruje podobną prośbę do organów nadzorujących także pozostałe oddziały ONR. Listę oddziałów utworzyliśmy w oparciu o informacje ONR.

Czego oczekujecie od starostów i prezydentek miast?

Od starostów i prezydentek oczekujemy deklaracji spełnienia dwóch postulatów: rozwiązywania zgromadzeń skrajnej prawicy na podstawie art. 20. Ustawy o Zgromadzeniach, jeśli zgromadzenia te będą łamać przepisy karne (np. wzywać do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, homofobicznym) oraz nadzoru struktur skrajnej prawicy w mieście na prawach powiatu, zgodnie z powyższą ekspertyzą prawną. Chcemy miast bezpiecznych dla wszystkich!

Co oznacza używany przez Akcję znak z 3 strzałami?

Trzy Strzały to symbol zaprojektowany w 1931 roku dla niemieckiej organizacji antyfaszystowskiej Front Żelazny. Miały one symbolizować monarchię, faszyzm i państwowy komunizm, z którymi walczyła organizacja. Był to symbol o tyle praktyczny, iż łatwo nim było zamalować swastykę. Z czasem został przejęty przez inne ugrupowania lewicowe na świecie, w tym polskich antyfaszystów.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego ruchu.

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
właśnie podpisałem/am apel do Prezydentów i Starostów ws. ONR. Czas położyć kres naruszaniu przez ONR polskiego prawa i demokratycznych obyczajów!
Zwiększamy nacisk i mobilizujemy się. Zachęcam Cię do włączenia się do walki o Polskę wolną od przemocy i nienawiści! Apel znajdziesz na stronie: akcjademokracja.pl/onadzor.
Pozdrawiam,
TWOJE IMIĘ

Dorzucisz się?


Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Sprawdź raport finansowy z 2016 roku. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn