7 659 z 10 000 podpisów

Adresaci Zarząd Generali Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA i Andrea Simoncelli, Prezes Zarządu T.U. SA

Do wiadomości: Generali Insurance Group

Szanowni Państwo,

Oczekujemy konkretnej deklaracji wycofania się z ubezpieczeń inwestycji szkodliwych dla środowiska i przyczyniających się do zmian klimatu!

Ponad 3 mln mieszkanek i mieszkańców Polski opłaca różne ubezpieczenia w firmie Generali. Troska o indywidualnych klientów i jakość życia to wartości deklarowane przez Państwa firmę, jednak z drugiej strony ubezpieczacie inwestycje w przemysł węglowy w Polsce.

Oparty na węglu przemysł energetyczny naszego kraju odpowiada za prawie 6. tys przedwczesnych zgonów rocznie. Tysiące osób w Polsce cierpi na schorzenia układu oddechowego i krążenia związane ze smogiem. Spalanie węgla w polskich elektrowniach, które Generali ubezpiecza jest jedną z bezpośrednich przyczyn takiego stanu powietrza.

Dlatego zwracamy się do wszystkich spółek należących do grupy Generali w Polsce z apelem o wycofanie się z inwestycji w rynek energetyki węglowej w Polsce i w całej Europie.

Jeśli Generali nie zmieni swojej polityki, wiele osób na pewno rozważy wycofanie swoich składek z tego towarzystwa ubezpieczeniowego. Natomiast ci z nas, którzy dziś nie korzystają z usług firmy, nie zrobią tego w przyszłości.

Generali - co to jest?

Grupa towarzystw ubezpieczeniowych Generali w Polsce to część międzynarodowej grupy Generali Insurance Group, działającej od ponad 185 lat, z siedzibą we Włoszech. W Polsce działają cztery spółki; Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. oraz Generali Finance SP. z o.o. W Polsce Generali zajmuje się ochroną majątku i życia klientów indywidualnych, zarządzaniem oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniami korporacyjnymi. Na swoich stronach chwali się zaufaniem 3 mln Polaków. Według wielu rankingów znajduje się w czołówce światowych ubezpieczycieli – zarówno pod względem kapitału, jak i liczby klientów. W raporcie Polskiej Izby Ubezpieczeń za 2016 rok Generali ma przypisaną składkę brutto (Generali Życie S.A. oraz Generali S.A.) w wysokości 2,4 mld PLN - czyli w 2016 razem udzieliło ubezpieczeń z których składki w sumie wynoszą dokładnie tę kwotę.


Jakie projekty Generali ubezpiecza w Polsce i jaki to ma związek z węglem?

Generali jako członek konsorcjum razem z Allianz, Ergo Hestia i PZU ubezpiecza budowę dwóch nowych bloków spalania węgla kamiennego w elektrowni w Opolu. Bloki mają zostać uruchomione w 2018 i 2019 roku. Oprócz tego Generali, razem z Ergo Hestia, ubezpiecza w Polsce kopalnię węgla brunatnego w Turowie - to jest po prostu ubezpieczenie majątku za 7 mln zł na lata 2015-2019. Do końca czerwca tego roku Generali ubezpiecza również elektrownię węglową w Kozienicach.


Dlaczego apelujemy do Generali?

Generali jest jedną z największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Nie są jedynym towarzystwem ubezpieczeniowym gwarantującym rozwój energetyki węglowej w Polsce - w podobnych projektach uczestniczą też PZU, Ergo Hestia, Allianz i inne firmy. Niemniej jednak właśnie teraz, do połowy kwietnia 2018, Generali będzie rewidować swoją politykę inwestycyjną – to dobry moment na kampanie skierowaną właśnie do nich. Jest też jednym z największych graczy na rynku ubezpieczeń w Polsce, z pulą ponad 3mln klientów. Polityki odejścia od węgla przyjęło już kilka innych gigantycznych funduszy ubezpieczeniowych min. AXA. Jeśli uda nam się wpłynąć na Generali, być może kolejnym krokiem będzie zmiana polikytki kolejnego ubezpieczyciela.


Jaka jest sytuacja energetyki węglowej w Polsce?

W Polsce funkcjonuje kilkadziesiąt elektrowni i elektrociepłowni na węgiel, zarówno kamienny jak i brunatny. Węgiel, który jest źródłem ponad 80% energii dostarczanej w Polsce, częściowo pochodzi z polskich kopalni a częściowo z importu. Według szacunków, węgiel kamienny możemy wydobywać w Polsce jeszcze ok 40 lat, brunatny - przez około 30 lat. Inwestycje w przemysł energetyczny oparty na węglu muszą więc pociągnąć za sobą albo otwarcie nowych złóż w Polsce albo większy import węgla. Tymczasem pozyskiwanie węgla kamiennego to dewastacja krajobrazu, niszczenie zasobów wody i dewastacja gleby. Pozyskiwanie węgla brunatnego jest w Polsce nieopłacalne i od wielu lat dopłacamy do tego z naszych podatków. Według raportu WiseEuropa, w latach 1990-2016 Polacy dopłacili bezpośrednio do górnictwa i energetyki opartej na węglu niemal 230 mld PLN.


Energetyka węglowa a zanieczyszczenia

Według danych Krajowego Biura Zarządzania Emisjami tylko kilka procent zanieczyszczeń powietrza (Benzoapiren, pył PM10), czyli smogu pochodzi z tzw. wysokiej emisji czyli energetyki węglowej. Niemniej jednak odpowiada ona za wypuszczanie do atmosfery CO2 (dwutlenek węgla), który przyczynia się do zmian klimatu i emisję szkodliwych, nierzadko chorobotwórczych substancji. Warto wiedzieć, że poza prądem i ciepłem przy okazji spalania węgla co roku do atmosfery wypuszczamy tysiące kilogramów pyłów, rtęci, ołowiu, arsenu, kadmu, chromu i niklu. Od stycznia 2016 obowiązują w Polsce zaostrzone normy emisji szkodliwych substancji (np. tlenków siarki i azotu) z zakładów przemysłowych. Wprowadziła je unijna dyrektywa IED (Industrial Emissions Directive). Niestety, inwestycje w specjalne, nowoczesne filtry, które są do tego konieczne, słono kosztują. W związku z tym, w 2014 roku, Unia Europejska zgodziła się na przedstawioną przez polski rząd listę 47 instalacji, które mają taryfę ulgową – dostały możliwość emisji zanieczyszczeń do 2020 r., czyli do czasu wymiany filtrów. Część elektrowni, jak np. Dolna Odra, trzeba wyłączyć do 2024 roku, ale do tego czasu funkcjonują na „starych”zasadach – co oznacza 10 lat dodatkowego trucia. Dzięki normom unijnym produkcję od 2016 muszą też ograniczać kolejne elektrownie, np. w Szczecinie czy elektrownia Bełchatów. Za 4 lata z kolei wchodzą w życie obostrzenia dotyczące ubocznej produkcji kolejnych substancji, takich jak Hg (rtęć), HCl (chlorowodór), HF (fluorowodór) i NH3 (amoniak) w przemyśle energetycznym.


Dlaczego apelujemy do firmy ubezpieczeniowej?

Niektóre z firm ubezpieczeniowych od lat 70. ostrzegają przed skutkami zmian klimatu, wiele popiera obecne porozumienie ONZ na rzecz walki ze zmianami klimatu, tzw. Porozumienie Paryskie. Generali niestety nie jest jedną z nich, a ubezpieczając projekty węglowe działa na szkodę ludzi i środowiska. Wszelkie nowe projekty energetyki węglowej muszą, jak każda inwestycja, zostać objęte ubezpieczeniem. Wiele projektów jak, np. kopalnia w Turowie, jest ubezpieczonych przez konsorcja kilku firm, ze względu na ewentualne ryzyko i koszty. Trzeba zaznaczyć, że w ramach działania na wolnym rynku, firmy ubezpieczeniowe mają wolną rękę w wyborze klientów i projektów, które obsługują. Generali może więc tak skonstruować swoje założenia i wartości, aby nie obsługiwać projektów, które działają na szkodę ludzi. Ubezpieczenie jest konieczne, aby kolejne kopalnie i bloki energetyki węglowej mogły powstawać więc wpływ na ubezpieczycieli ma sens.


Jeśli nie węgiel, to co?

Polska potrzebuje zbilansowanego miksu źródeł energii, gdzie węgiel będzie stanowił tylko część, a reszta będzie produkowana ze źródeł odnawialnych i w razie niedoboru uzupełniana gazem lub energią z magazynów. Nie tylko dlatego, że spalanie węgla zanieczyszcza powietrze, ale też dlatego, że emisja dwutlenku węgla do atmosfery to jedna z głównych, bezpośrednich przyczyn zmian klimatu. Oczywiście nie stanie się to z dnia na dzień i wyjście z węgla powinno być rozłożone w czasie. Rząd powinien przekierować środki na dofinansowanie rozproszonych, zrównoważonych instalacji energetycznych oraz poprawę efektywności energetycznej przez obywateli i obywatelki. Powinniśmy wykorzystywać w efektywny sposób źródła energii odnawialnej zarówno na poziomie energetyki przemysłowej jak i indywidualnych gospodarstw domowych. Dopóki jednak międzynarodowe korporację będą umożliwiać dalsze projekty węglowe i w nie inwestować, polski rząd nie będzie specjalnie zainteresowany rozwojem tzw. zielonej energii. Dopiero, kiedy przekonamy gigantów takich jak Generali, ze nie reprezentują interesów społeczeństwa i nie ujdzie im to na sucho, będziemy mieli możliwość realnej zmiany.

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie, prosimy Cię o wpłacanie choćby 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn

Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu!

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Możesz również poinfomować znajomych przez wysłanie im e-maila zawierającego link do apelu: www.akcjademokracja.pl/generali.

Przykładowa treść e-maila:

Witajcie!

Na stronie Akcji Demokracji możesz znaleźć apel do Generali o wycofanie się z inwestycji w węgiel. Zachęcam Was do poparcia tej sprawy. Wystarczy wejść na stronę: https://akcjademokracja.pl/generali i kliknąć.

Pozdrawiam,