Apel do prezydent Warszawy: rozwiąż Marsz Nienawiści 11 listopada!

Kampania "Apel do prezydent Warszawy: rozwiąż Marsz Nienawiści 11 listopada!" już się zakończyła

Obrazek kampanii - Rozwiąż Marsz Nienawiści!

Pod apelem Akcji Demokracji o rozwiązanie Marszu Niepodległości podpisało się ponad 10 tysięcy osób. Postulat apelu dotyczy rozwiązania marszu w czasie jego trwania, kiedy jego uczestnicy będą łamać prawo, a nie prewencyjnego zakazu zgromadzenia.

Akcja Demokracja to ruch społeczny działający według określonych wartości, takich jak m. in. prawa człowieka, równość, brak dyskryminacji i różnorodność. Wszystkie te wartości są corocznie naruszane przez uczestników i uczestniczki Marszu Niepodległości, którego przebieg, wznoszone na nim hasła oraz towarzysząca mu retoryka powodują, że należałoby go raczej nazwać Marszem Nienawiści. Po przeprowadzeniu ankiety wśród aktywistów i aktywistek Akcji Demokracji, we wtorek 6 listopada organizacja rozpoczęła zbieranie podpisów pod apelem do prezydentki Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o rozwiązanie Marszu Nienawiści, kiedy jego uczestnicy w trakcie marszu złamią prawo.

W ciągu trzech dni pod apelem podpisało się ponad 11 tysięcy osób. Apel wraz z podpisami został złożony w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w piątek 9 listopada 2018.

Wolność pokojowych zgromadzeń to zasadnicza wartość w demokratycznym państwie prawa, a jej umacnianie jest jednym z fundamentów naszego ruchu. Broniliśmy tej wartości, kiedy prezydent Lublina bezprawnie zakazał Marszu Równości. Właśnie dlatego apel do prezydent Warszawy wzywa do rozwiązania marszu w trakcie jego trwania, kiedy prawo zostanie złamane poprzez np. wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym i rasowym lub faszystowską symbolikę, a nie do prewencyjnego zakazania tego marszu. Dotychczas rokrocznie jego uczestnicy i uczestniczki łamali prawo, wielokrotnie niosąc bezpośrednie niebezpieczeństwo dla mieszkańców i mieszkanek Warszawy, czy też głosząc rasistowskie hasła. Nikt z niosących w ubiegłym roku rasistowskie transparenty nie usłyszał zarzutów. Dlatego uważamy, że na Hannie Gronkiewicz-Waltz leży teraz szczególna odpowiedzialność i powinna skorzystać z możliwości rozwiązywania łamiących prawo demonstracji skrajnej prawicy.

Rozumiemy, że rozwiązanie demonstracji w trakcie jej trwania jest wyzwaniem dla służb za to odpowiedzialnych. Jednak jest to konieczny koszt funkcjonowania demokracji w oparciu o podstawowe prawa i wolności obywateli i obywatelek. Potwierdzają to wyroki Sądu Okręgowego we Wrocławiu i w Warszawie. Ochrona demokracji powinna polegać na bezwzględnym respektowaniu praw i wolności człowieka zapisanych zarówno w Konstytucji, jak i w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które wolność zgromadzeń otaczają specjalną ochroną. Jej ograniczanie powinno być możliwe jedynie w ściśle określonych, uzasadnionych bez żadnych wątpliwości przypadkach.

Treść apelu

Szanowna Pani Prezydent,

11 listopada skrajna prawica organizuje ponownie Marsz Nienawiści, obłudnie nazywając go Marszem Niepodległości. Co roku jego uczestnicy łamią prawo, wzywając do nienawiści na tle narodowościowym, rasowym i homofobicznym oraz używając symboliki faszystowskiej, wbrew ustawie o zgromadzeniach. Rolą prezydenta miasta jest rozwiązanie zgromadzenia, gdy tylko prawo zostanie złamane.

W 2013 roku uczestnicy Marszu próbowali podpalić budynek, w którym znajdowały się dzieci [1]. W zeszłym roku łamali prawo, wzywając do nienawiści na tle narodowościowym i nosząc transparenty z rasistowskimi hasłami, takimi jak „Europa będzie biała albo bezludna” [2].

Połóżmy kres bezprawnym marszom neofaszystów!

W ostatnich dniach Pani urzędowania, pani prezydent Hanno Gronkiewicz-Waltz [3], apelujemy o rozwiązanie Marszu Nienawiści, jeśli będzie on łamał prawo. My, obywatele i obywatelki będziemy wspierać tę odważną decyzję, która – miejmy nadzieję – stworzy precedens na przyszłość. Dzięki niemu zatrzymamy brunatną falę!

Apelujemy do Pani o zdecydowaną reakcję na wszystkie przypadki łamania prawa przez nacjonalistów 11 listopada i rozwiązanie Marszu Nienawiści, gdy będzie on nawoływał do nienawiści i tym samym zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i mieszkanek.

[1] „Atak na squaty: W środku były dzieci”, warszawa.wyborcza.pl 11 listopada 2013
[2] „W Marszu Niepodległości szło wielu rasistów i neofaszystów. Policja nie reagowała. Apelujemy: przesyłajcie zdjęcia i filmy potwierdzające łamanie prawa”, oko.press, 13 listopada 2017
[3] Kadencja Pani Prezydent kończy się 16 listopada, zatem to ona będzie miała możliwość rozwiązać Marsz Niepodległości.


Zaangażowało się:

11 673 osoby