6 476 z 10 000 podpisów

Adresaci Prokurator Okręgowy w Warszawie, Prokurator Regionalny w Warszawie, Prokurator Okręgowy w Białymstoku, Prokurator Regionalny w Bydgoszczy, Prokurator Regionalny w Białymstoku oraz Prezesi sądów w Białymstoku i Bielsku-Białej

Szanowny Panie Prokuratorze, Szanowny Panie Prezesie,

Wstrząsnęło nami morderstwo prezydenta Gdańska, ś.p. Pawła Adamowicza. Było ono skutkiem atmosfery nienawiści i pogardy, ignorowanej przez prokuraturę, a nierzadko także sądy i policję. Nienawiść, także słowna, przeradza się w przemoc fizyczną.

Dlatego domagamy się szkoleń w tym zakresie – zarówno dla prokuratorów, jak i sędziów, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi mowy nienawiści. W pierwszej kolejności powinny się one odbyć w tych instytucjach, które już ignorowały problem. Szkolenia takie powinny zostać przeprowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, niezwiązane z władzą.

Nie możemy liczyć na współpracę z ministrem Ziobro i rządem PiSu, który nie reaguje na wybryki nacjonalistów i neofaszystów demonstrujących w Marszu Niepodległości. Chcemy, by sędziowie i prokuratorzy wykazali się odwagą i zamienili swoje prokuratury i sądy w „wyspy” sprawiedliwości i równości.

Pytania i odpowiedzi

Czym jest mowa nienawiści?

Mową nienawiści (ang. hate speech) nazywane są różne typy wypowiedzi (ustnych i pisemnych), lżących, oskarżających, wyszydzających i poniżających grupy i jednostki z powodów takich jak faktyczna lub domniemana narodowość, przynależność rasowa lub etniczna, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy. Opis grup jako gorszych i niepełnowartościowych może zarówno przyzwalać na przemoc i zachęcać do niej, jak i usprawiedliwiać jej stosowanie.
Źródła: Załącznik do rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (97) 20, przyjętej 30 października 1997 r. S. Łodziński, Problemy dyskryminacji osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, raport nr 219, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych Kancelarii Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, 2003.

Dlaczego proponujemy by szkolenia prowadziły organizacje społeczne?

W Polsce jest wiele organizacji społecznych, które zajmują się mową nienawiści również od strony prawnej. Zatrudniają wybitnych prawników i mają często wieloletnie doświadczenie w szkoleniach z tego zakresu. Przykładem jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy Polskie Towarzystwo Antydyskryminacyjne.

Dlaczego apel nie jest skierowany do obecnego rządu?

Z ministrem Ziobro i rządem PiSu, który 'puszcza oko" m.in. do faszystów demonstrujących w Marszu Niepodległości, trudno współpracować w temacie przeciwdziałania mowie nienawiści. Rząd PiS sam stosował retorykę nienawiści wobec różnych grup społecznych, takich jak osoby LGBT+, uchodźcy, muzułmanie.

Dlaczego apelujecie właśnie do tych prokuratur i sadów?

W pierwszej kolejności chcemy skupić się na miejscach, gdzie poważne sprawy, takie jak przestępstwa z nienawiści, są umarzane. W miastach wskazanych w apelu niestety dochodziło do takich sytuacji. Poniżej kilka przykładów:

Białystok prokuratura w Białymstoku na różnych szczeblach wielokrotnie umarzała postępowania dotyczące działań ONR wobec Czeczenów, a także wzywania do nienawiści wobec Żydów przez ks. Międlara podczas publicznego kazania.

Warszawa – prokuratura w Warszawie umorzyła sprawy wzywania do nienawiści, m. in. poprzez transparent „KOD, Nowoczesna, GW, Lis, Olejnik i inne ladacznice – dla was nie będzie gwizdów, będą szubienice” oraz umorzyła sprawę pobicia kobiet podczas „Marszu Niepodległości”. Co więcej, to pobite aktywistki zostały ukarane.

Bydgoszcz – prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie publicznego znieważenia obywatela Ukrainy, akceptując argumentację, że niewpuszczenie obywatela tego państwa do lokalu miało na celu ochronę bezpieczeństwa.

Gdańsk - prokuratura w Gdańsku umorzyła postępowanie dotyczące „aktów zgonu” wystawionych przez Młodzież Wszechpolską prezydentom miast, w tym prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi.

Bielsko-Biała – sąd umorzył postępowanie ws. znieważenia Romów, w uzasadnieniu odwołując się do stereotypów wobec tej tożsamości jako do faktów.
Szczegółowa lista spraw, w których umarzano postepowania w przestępstwach z nienawiści znajduje się na stronie biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/30-przykladow-mowy-nienawisci-w-ktorych-dzialania-prokuratury-budza-watpliwosci-RPO

Dlaczego apelujecie do prokuratur, a nie do TVP?

TVP odgrywa ogromną rolę w nakręcaniu spirali nienawiści w Polsce. Jednakże, jest całkowicie uzależniona od rządu, zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Na ten moment struktura TVP nie pozwala wpłynąć na treść przekazu. Tymczasem prokuratury i sądy dysponują osobnymi budżetami i to tam kierowane są konkretne sprawy o podżeganie do nienawiści, zniesławienie itd.

Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu!

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Możesz również poinfomować znajomych przez wysłanie im e-maila zawierającego link do apelu: http://akcja.link/szkoleniaprzeciwnienawisci.

Przykładowa treść e-maila:

Witajcie!

Na stronie Akcji Demokracji możesz znaleźć apel ws. szkoleń dla sędziów i prokuratorów dot. zdecydowanego reagowania na przestępstwa z nienawiści. Aby go podpisać trzeba przejść http://akcja.link/szkoleniaprzeciwnienawisci i kliknąć odnośnik.

Pozdrawiam

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie, prosimy Cię o wpłacanie choćby 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn