8 639 z 20 000 podpisów

Solidarni z Ukrainą. Nigdy więcej wojny!

W obliczu aktów agresji wobec Ukrainy oraz zagrożeniami, jakie niosą dla praw człowieka, wyrażamy naszą europejską solidarność z naszymi sąsiadami i przyjaciółmi, Ukrainkami i Ukraińcami.

Apelujemy do międzynarodowych przywódców o porzucenie partykularnych interesów i wspólne działania przeciwko niebezpieczeństwu wybuchu kolejnej wojny w Europie.

Wojna to śmierć i cierpienie tysięcy osób. Pokój jest możliwy i wymaga wspólnego działania liderów i społeczności międzynarodowej.

Солідарні з Україною! Війні ні! Ніколи знову!

Перед загрозою актів агресії проти України та їхньої небезпеки для прав людини ми висловлюємо свою європейську солідарність з нашими сусідами та друзями: українками та українцями.

Ми закликаємо міжнародних лідерів відкласти власні інтереси, аби діяти разом перед небезпекою чергової війни в Європі.

Війна — це смерть і страждання тисяч людей. Мир — можливий, утім він вимагає спільних дій лідерів і міжнародної спільноти.

Солидарность с Украиной! Войне нет! Никогда снова!

Перед угрозой опасных для прав человека актов агрессии против Украины мы выражаем свою европейскую солидарность с нашими соседями и друзьями: украинками и украинцами.

Мы призываем международных лидеров отложить свои интересы, дабы действовать вместе перед опасностью очередной войны в Европе.

Война — это смерть и страдания тысяч людей. Мир возможен, тем не менее он требует совместных действий лидеров и международного сообщества.

In solidarity with Ukraine. No more war!

In the face of acts of aggression against Ukraine and the threats they pose to human rights, we express our European solidarity with our neighbors and friends, the Ukrainian people.

We appeal to international leaders to abandon self-interest and act together to counteract the danger of another war in Europe.

War means death and suffering for thousands of people. Peace is possible and requires joint action by leaders and the international community.

Następny krok - podziel się!
Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Upewnij się, udostępniając apel! Nasza siła leży w zaangażowaniu tysięcy osób. Głos każdej i każdego z nas jest niezwykle ważny!

Dorzucisz się?
Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy mogli i mogły skutecznie działać na rzecz naszych wspólnych wartości.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Pod tym linkiem dostępne są informacje finansowe (struktura kosztów i przychodów) za lata 2015-2019 wraz z linkami do sprawozdań finansowych i merytorycznych Akcji Demokracji.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn