201 191 z 500 000 podpisów

Adresaci Władze Rzeczpospolitej Polskiej

Mamy różne, w tym bardzo krytyczne, opinie na temat ustawy o planowaniu rodziny z 1993 r. [1], jednak w jednej kwestii się zgadzamy. Dalsze ograniczanie dostępu do aborcji to skazywanie kobiet i ich rodzin na ogromne cierpienie. To odbieranie im prawa do decydowania o własnym zdrowiu i życiu. Nie pogłębiajmy sytuacji, w której bezpieczne przerywanie ciąży dostępne jest wyłącznie dla kobiet zamożnych.

Na zaostrzenie ustawy nie pozwolimy!!!
[1] Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zezwala na aborcję w trzech przypadkach:

a) gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety cieżarnej,
b) gdy badania wskazuja na wysokie prawdopodobieństwo cieżkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieodwracalnej choroby zagrażającej jego życiu,
c) gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.