12 275 z 20 000 podpisów

Adresaci Jana Szyszki, Ministra Środowiska

Apel do ministra środowiska o rzetelne informowanie o wysokim zanieczyszczeniu powietrza

Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Pomimo to nie jesteśmy odpowiednio informowani o występowaniu wysokich poziomów zanieczyszczeń. To co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny.

Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 jest w Polsce dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech i w Czechach i aż czterokrotnie wyższy niż we Francji (w Polsce to 300 µg/m3, we Francji 80 µg/m3).

Jeszcze trzy lata temu poziom alarmowy w Polsce ogłaszano przy wartości PM10 wynoszącej 200 μg/m3. Zmiana rozporządzenia Ministra Środowiska przeniosła ten poziom do 300 μg/m3.

Prowadzi to do sytuacji, w której nie jesteśmy informowani o znaczącym, zagrażającym zdrowiu zanieczyszczeniu powietrza. Przy stężeniach kilkukrotnie przekraczających wyznaczoną prawem normę dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym spędzają aktywnie czas na zewnątrz, a kobiety w ciąży i osoby starsze zażywają „ożywczych” spacerów.

Co roku około 43 000 mieszkańców i mieszkanek Polski przedwcześnie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Części tych śmierci można by uniknąć, gdybyśmy byli odpowiednio informowani o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i mogli się przed nim chronić.

Przyjęcie odpowiedniego poziomu alarmowego jest niezmiernie ważne dla ochrony zdrowia nas wszystkich. Na jego podstawie władze lokalne i regionalne powinny zadbać o jak najlepsze poinformowanie mieszkańców o wysokim zanieczyszczeniu powietrza i podjąć specjalne, doraźne działania na rzecz poprawy jakości powietrza na danym obszarze, np. wprowadzić darmową komunikację miejską, ograniczyć ruch samochodowy w centrach miast, czy zintensyfikować kontrole palenisk. Nie możemy czekać aż stężenie trujących pyłów osiągnie pekińskie poziomy, aby działania te zostały podjęte.

Domagamy się, aby nasze zdrowie było chronione w taki sam sposób jak zdrowie pozostałych mieszkańców Unii Europejskiej! Apelujemy o dostosowanie poziomów informowania i alarmowania dla pyłu PM10 do poziomów stosowanych w większości krajów europejskich – 100 µg/m3. Ponadto, Ministerstwo Środowiska powinno opracować ogólnopolskie wytyczne w zakresie skutecznego informowania mieszkańców o wysokich stężeniach oraz katalog doraźnych działań i procedur, które powinny być stosowane przy przekroczeniu poziomu alarmowego.

S.O.S. dla powietrza do wspólna kampania Polskiego Alarmu Smogowego i Akcji Demokracji

Co to jest poziom alarmowy i co z nim jest nie tak?

Poziom alarmowy określa poziom danego zanieczyszczenia w powietrzu, którego przekroczenie powoduje bardzo negatywny wpływ na zdrowie ludzi. Jego wprowadzenie z założenia ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego. Polski poziom alarmowy dla pyłu PM 10 jest jednak rażąco wysoki w porównaniu do tego jaki przyjęty jest w innych państwach europejskich, co rodzi pytanie o to czy faktycznie ustawodawca miał na celu ochronę naszego zdrowia i życia.


Dlaczego chcecie obniżać poziomy alarmowe?

Polska ma najbardziej liberalne zasady co do informowania społeczeństwa o zanieczyszczeniu powietrza spośród krajów Unii Europejskiej. Jednocześnie, nasz kraj posiada najgorsze powietrze w całej UE. To co w innych krajach uchodzi za stan alarmowy, zagrażający zdrowiu, przez polskie prawo jest uznawane za stan akceptowalny. Uważamy, że taka sytuacja jest niedopuszczalna – mamy prawo wiedzieć czym oddychamy! Obniżenie poziomu alarmowego będzie służyć lepszemu informowaniu ludzi o wysokim zanieczyszczeniu powietrza oraz ochronie naszego zdrowia. Wiedząc, że powietrze jest zanieczyszczone możemy się chronić – unikać przebywania na zewnątrz, włączyć odpylacz powietrza, założyć maskę przeciwpyłową. Informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza w danym dniu powinna dotrzeć do przedszkoli, szkół, szpitali.


Jak Polska wypada na tle innych krajów w Europie?

Poziom alarmowy dla pyłu zawieszonego PM10 jest w Polsce dwukrotnie wyższy niż na Słowacji, trzykrotnie wyższy niż na Węgrzech i w Czechach i aż czterokrotnie wyższy niż we Francji (w Polsce to 300 µg/m3, we Francji 80 µg/m3).

Podpisz apel na stronie: akcjademokracja.pl/alarm_1611_1Co roku około 43 000 mieszkańców i mieszkanek Polski przedwcze...

Posted by Akcja Demokracja on 16 listopada 2015


Dlaczego pył PM10 jest taki ważny?

Pył zawieszony (ang. particulate matter) składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (rakotwóczy benzo(a)piren), dioksyny, furany. Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które przy oddychaniu przenikają do ludzkiego organizmu przyczyniając się do szeregu chorób układu oddechowego, krążenia, a nawet układu nerwowego.


Co dzieje się, jeśli zanieczyszczenie przekroczy poziom informowania?

Gdy przekroczony jest poziom informowania, informacja o wysokim zanieczyszczeniu powietrza powinna dotrzeć do możliwie jak największej liczby mieszkańców danego terenu. Osoby starsze, dzieci i kobiety w ciąży powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz – gdyż krótkoterminowy wpływ oddychania nadmiernie zapylonym powietrzem jest szczególnie odczuwalny właśnie w tych grupach. Odpowiednie wytyczne powinny zostać przesłane do przedszkoli, szkół czy szpitali. W proces informowania o zanieczyszczeniu powietrza powinny zostać zaangażowane media.


Kto jest odpowiedzialny za podjęcie działań po ogłoszeniu alarmu?

Za podjęcie działań po ogłoszeniu alarmu odpowiadają Wojewódzkie Zespoły Zarządzania Kryzysowego (lub Wojewodowie).


Jakie możliwości daje ogłoszenie alarmu?

Poziom alarmowy to poziom przy, którym władze oprócz informowania o zagrożeniu powinny podjąć specjalne doraźne działania na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze np. wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej, intensywne kontrole palenisk, ograniczenie ruchu samochodowego w centrum miast, nadzwyczajna kontrola zakładów przemysłowych itp.


Czym różni się poziom informowania od poziomu alarmowania?

Poziom informowania nie wiąże się z podjęciem żadnych konkretnych działań oprócz tych związanych z informowaniem, poziom alarmowy daje prawne możliwości podjęcia realnych działań krótkoterminowych.


Czy poziom 100 µg/m3 dla pyłu PM10 jest bezpieczny dla zdrowia?

Nie, nawet stosunkowo krótkie przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu niesie za sobą poważne skutki dla zdrowia. Poziom 100 µg/m3 to dwukrotnie przekroczona norma europejska dla zapylenia pyłem PM 10. W związku z silnym wpływem na zdrowie i życie ludzkie pyłu PM 10 WHO sugeruje nawet wprowadzanie poziomów alarmowych przy stężeniu 50 µg/m3. Obecny polski poziom alarmowy sześciokrotnie przewyższa te wytyczne. Domagamy się wprowadzenia takich poziomów alarmowych, jakie funkcjonują w większości krajów europejskich. Uważamy, że mieszkańcy Polski mają takie samo prawo do informacji jak inni Europejczycy.


Następny krok - podziel się!

Udostępnij apel znajomym na Facebooku i Twitterze. Spraw by więcej osób dowiedziało się o naszej akcji!

Dorzucisz się?

Możesz wesprzeć walkę o świeże powietrze dorzucając się do naszej kampanii. Sprawmy razem, żeby smog przeszedł do historii.

Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja była finansowana z drobnych wpłat osób takich jak Ty. Dzięki temu ruch, który tworzymy, będzie całkowicie niezależny od zewnętrznych grantodawców. Będzie to możliwe tylko z Twoim udziałem.

Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Regulamin darowizn oraz naszą Politykę prywatności.

Wpłacam 0 miesięcznie

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii oraz do realizacji celów statutowych Akcji Demokracji, w tym na potrzeby informowania Cię o kolejnych naszych działaniach. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać, a także zawsze możesz zażądać ich usunięcia. Więcej w polityce prywatności.