242 z 500 podpisów

Adresaci Prezydent Andrzej Duda


Panie Prezydencie,

domagamy się weta do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Choć sam pomysł budowy tanich mieszkań na wynajem jest bardzo potrzebny, to uchwalone przez Parlament prawo zawiera zapisy, które pozbawią obywateli i obywatelki ochrony przed bezdomnością. Prawo do dachu nad głową to jedno z podstawowych praw człowieka, chronione przez Konstytucję [1].

Ustawa pozwala na eksmisje na bruk bez wyroku sądu. Tworzy też sytuację, w której po eksmisji osoba wyrzucona z mieszkania NIE otrzymuje prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego.

Wielokrotnie podkreślał Pan, jak ważne są dla Pana prospołeczne reformy. Zapisy tej ustawy przeczą Pana deklaracjom. Dlatego wierzymy, że Pańskie weto powstrzyma te niebezpieczne zmiany i przyczyni się do zaproponowania nowej wersji ustawy, pozbawionej wspomnianych wad.[1] Art. 75. Ochrona lokatorów i polityka zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.
2. Ochronę praw lokatorów określa ustawa.


Dowiedz się więcej:


Przeciwko jakim przepisom dokładnie protestujecie?

Chodzi o nowelizację Ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, która wprowadza nowelizację ustawy o Ochronie Praw Lokatorów (art. 119) wprowadzając tam pojęcie „Najmu Instytucjonalnego”. Oznacza to wprowadzenie na całym rynku komercyjnym wynajmu mieszkań możliwości eksmitowania na brak, bez prawa do lokalu socjalnego lub tymczasowego i możliwości odwołania.

Czy osoba eksmitowana będzie miała prawo do lokalu tymczasowego lub socjalnego?

Nie. Niezależnie od sytuacji finansowej, zdrowotnej i życiowej, po wprowadzeniu nowelizacji, osoby eksmitowane nie będą miały takiego prawa.

Do kiedy Prezydent Duda ma czas na decyzję?

Termin na podpisanie lub odrzucenie ustawy upływa 18 sierpnia 2017 roku.

Jak przebiegały konsultacje społeczne do ustawy?

Zdaniem organizacji lokatorskich, konsultowanie ustawy polegało na wysłaniu do konsultacji kilku różnych projektów i nie było w nim mowy o najmie instytucjonalnym. Była wręcz zapowiedź przedstawiciela resortu infrastruktury, który mówił, że w projekcie nie będzie eksmisji na bruk. Jednak ostatecznie stało się inaczej. Projekt ustawy zawierający szkodliwą nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów przeszedł przez Sejm w momencie gdy uwaga większości z nas była skierowana na kwestię przyszłości wymiaru sprawiedliwości. Mimo apeli o poprawienie ustawy, Senat przyjął ją bez poprawek. Teraz jej los jest w rękach Prezydenta.

Czy jesteście przeciwni całej ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości?

Nie. Odpowiada ona na ważną społecznie potrzebę, zapewnienia dachu nad głową, w przystępnej cenie, osobom, których nie stać na zakup mieszkania lub nie mają możliwości uzyskania kredytu. W Polsce brakuje nawet 250 tys. mieszkań i program budowy przez państwo tanich mieszkań na wynajem, może realnie przyczynić się do poprawy sytuacji mieszkaniowej w naszym kraju. Ale zarazem niedopuszczalna jest sytuacja, w której słuszny projekt Mieszkanie Plus, nowelizuje inne ustawy w kierunku, który pozwala na eksmisje na bruk.

Czy zapisy przeciwko którym prostujecie są zgodne z Konstytucją?

Nie. Wprowadzenie najmu instytucjonalnego i odebranie prawa do lokalu tymczasowego lub socjalnego osobom opuszczającym mieszkanie, bez wyroku sądu, narusza zapisy Konstytucji tj. art. 75, nakładający na władzę obowiązek przeciwdziałania bezdomności i art. 30. - chroniący godność człowieka. Głos w tej sprawie zabrał m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar [1].

[1] Najem instytucjonalny: Nowe przepisy bez ochrony przed bezdomnością, Gazeta Prawna, 9.08.2017 r.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego ruchu.

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
właśnie podpisałem/am apel do Prezydenta o weto dla ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Pozwala ona na eksmitowanie lokatorów bez wyroków sądu, bez prawa do lokalu zastępczego.
Zwiększamy nacisk i mobilizujemy się. Zachęcam Cię do włączenia się do obrony naszych praw! Petycję znajdziesz na stronie: akcjademokracja.pl.
Pozdrawiam,
TWOJE IMIĘ

Dorzucisz się?


Wpłacam 0 miesięcznie

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać, a także zawsze możesz zażądać ich usunięcia. Więcej w polityce prywatności.