13 384 z 20 000 podpisów

Adresaci Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej i Frans Timmermans, Pierwszy Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Pierwszy Wiceprzewodniczący,

Komisja Europejska stanęła na wysokości zadania w obronie niezależności Sądu Najwyższego. Obecnie jednak największym zagrożeniem dla niezależności polskich sądów jest łamiący jej standardy sposób powołania i skład nowej Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), której konstytucyjnym zadaniem jest stanie na straży niezależności sądownictwa (!), a która wybrana została wbrew Konstytucji RP. Neo-KRS w obecnym kształcie (która wybiera sędziów wszystkich szczebli, od sądów rejonowych po SN) powoduje, że polski wymiar sprawiedliwości nie spełnia podstawowego w UE kryterium tzw. skutecznej ochrony sądowej. Już teraz kolejne europejskie sądy wskazują na brak niezależności polskiego sądownictwa. Wkrótce wyroki wydawane w Polsce w wielu sprawach obywateli i obywatelek Unii Europejskiej, będą mogły być podważane ze względu na nieprawidłowy proces powoływania sędziów.

Dlatego apelujemy o pilne skierowanie (wraz z wnioskiem o zabezpieczenie) do Trybunału Sprawiedliwości UE przepisów o neo-KRS. To właśnie te przepisy pozwoliły na bezprawne skrócenie kadencji poprzednich członków Rady oraz wybór nowych, w skrajnie upolitycznionej procedurze.

Apel jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji i Wolnych Sądów.

Dlaczego apel jest skierowany do Komisji Europejskiej?

Trybunał Sprawiedliwości UE jest naszym wspólnym Trybunałem, bo Polska jest członkiem UE. TSUE stoi na samym szczycie hierarchii wszystkich sądów we wspólnej Europie. W 2018 roku Akcja Demokracja wraz z partnerami (m. in. Wolnymi Sądami, Frontem Europejskim, Komitetem Obrony Demokracji, Obywatelami RP) prowadziła kampanię „Europo nie odpuszczaj!”, w ramach której poprzez m. in. akcje mailowe i demonstracje apelowano do komisarzy europejskich o skierowanie wniosku do Trybunału. Komisja złożyła wniosek we wrześniu 2018. W październiku ubiegłego roku TSUE nakazał powrót do orzekania sędziów Sądu Najwyższego odsuniętych przez ustawę przyjętą przez PiS, zatem jest to skuteczna droga walki o niezależne sądy.


Jakie sprawy rozpoznaje TSUE?

TSUE zajmuje się dwoma rodzajami spraw: (1) skargami Komisji Europejskiej, która pozywa państwa członkowskie za naruszanie prawa (np. przyjmując przepisy, które uzależniają sądy od polityków) oraz (2) pytaniami prejudycjalnymi (inaczej mówiąc: wstępnymi), które sędziowie zgłaszają, gdy rozpoznawana przez nich sprawa wymaga zastosowania prawa europejskiego.

Każdy wyrok, niezależnie od źródła, powinien być stosowany automatycznie również w innych sprawach. PiS jednak nie przyjmuje tego do wiadomości i odróżnia wyroki będące odpowiedzią na pytanie prejudycjalne od tych, które zostały wydane w odpowiedzi na skargę Komisji. Uważa, że odpowiedzi Trybunału na pytania prejudycjalne mają zastosowanie tylko w jednej, konkretnej sprawie, w której toku zostały wniesione i nie ma obowiązku brania ich pod uwagę przy orzekaniu w innych sprawach. Żeby więc zwalczyć PiS „jego własną bronią”, potrzebne są skargi Komisji na całość stworzonego przez PiS systemu upolitycznienia sądów – ich obowiązywaniu w każdej sprawie rządzący nie zaprzeczają.


Jakie skargi Komisji dotyczące Polski rozpoznaje Trybunał?

Pierwsza z nich dotyczyła usunięcia z Sądu Najwyższego sędziów, którzy ukończyli 60 rok życia, w tym prezes Małgorzaty Gersdorf. Przepisy te naruszały zasadę nieusuwalności sędziów z urzędu, jedną z gwarancji ich niezawisłości. Ta sprawa, zapoczątkowana przez kampanię „Europo, nie odpuszczaj”, zakończyła się sukcesem! Trybunał wydał wyrok, który uznawał pisowskie przepisy za niezgodne z prawem UE, a polskie władze je wycofały.

Druga skarga dotyczy stworzenia w Sądzie Najwyższym Izby Dyscyplinarnej dla sędziów – nad nią prace nadal trwają, wyrok ma zapaść na jesieni 2019 r.

Podczas kampanii Połóż kres neo-KRS apelujemy o wniesienie przez KE trzeciej skargi – dotyczącej całego organu.


Dlaczego nie apelujecie do Trybunału Konstytucyjnego w Polsce?

Nie możemy liczyć na Trybunał Konstytucyjny w Polsce. Do pseudo-Trybunału Konstytucyjnego z wątpliwościami co do swojego statusu zgłosił się sam Komitet Rozbiórki Sądownictwa. Jednak w składzie polskiego Trybunału zasiadają trzej dublerzy wybrani na miejsca już obsadzone, trójka tzw. “starych” sędziów TK jest odsunięta od orzekania, a prezeska jest wybrana niezgodnie z procedurą – Trybunał jest całkowicie uzależniony od rządzących, dlatego orzeczenie niezależnego Trybunału Sprawiedliwości UE jest tak ważne.


Dlaczego tryb wyboru sędziów-członków neo-KRS jest nieprawidłowy?

Ustawa o KRS przerwała określoną w Konstytucji kadencję dotychczasowych sędziów KRS, a nowych wybrał Sejm, chociaż rolą KRS jest właśnie ochrona sądów przed wpływem polityków. Sejm ma określonych w Konstytucji jedynie czterech przedstawicieli w KRS (z 25 członków), a nie większość składu (po tej zmianie parlament wybiera 21 z 25 członków), zatem zmiany są sprzeczne z rolą tego organu i przepisami Konstytucji.


Jak działa neo-KRS?

Neo-KRS zamiast wypełniać konstytucyjne obowiązki, czyli stać na straży niezależności sądownictwa, całą swoją działalnością pokazuje, że jest skrajnie antysędziowska i upolityczniona. Blokuje awanse sędziów o wysokich kwalifikacjach i stabilnym orzecznictwie, a promuje marnych, ale ideowo związanych z obozem władzy. Przewodniczący neo-KRS Leszek Mazur stwierdził, że musi skonsultować się z rządem w sprawie uznania wyroku TSUE. Członek KRS Pawełczyk-Woicka konsultuje się z ministrem sprawiedliwości w trakcie głosowania kandydatur do SN. W wydanym stanowisku neo-KRS uznała za sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej wydanie przez SSN Stanisława Zabłockiego zarządzenia w wykonaniu orzeczenia TSUE, nazywając go “niegodnym powierzonego mu przez RP urzędu”. Neo-KRS wydaje uchwałę zabraniająca sędziom używania symboli i słowa “Konstytucja” (np. noszenia koszulek). Komitet Rozbiórki Sądownictwa wyszedł także ze swojej roli, krytykując projekt ustawy o związkach partnerskich z pozycji radykalnie konserwatywnych. Listy poparcia dla kandydatów do neo-KRS są tajne (pomimo wyroków sądów nakazujących ich ujawnienie) – zachodzi podejrzenie, że kandydaci podpisali je sobie nawzajem lub podpisywali je ich podwładni w pracy.


Dlaczego rola neo-KRS jest istotna?

Krajowa Rada Sądownictwa pełni istotną rolę dla wymiaru sprawiedliwości. Jest organem kluczowym i decydującym w procedurze powoływania sędziów (wszystkich szczebli w Polsce, od sądów rejonowych po SN), a to grozi chaosem prawnym, ponieważ wyroki osób powoływanych na stanowiska sędziowskie z udziałem niekonstytucyjnego organu z pewnością będą kwestionowane. Dla stabilności polskiego porządku prawnego niezbędne jest odwołanie obecnej neo-KRS i przywrócenie konstytucyjnej formuły powoływania Rady.


Czy apel jest aktualny po opinii rzecznika generalnego TSUE z czerwca, która dotyczyła już neo-KRS?

Przede wszystkim opinie doradcze rzeczników to jeszcze nie wyrok TSUE. Nie mają takiej mocy i rangi jak wyroki Trybunału – choć rzeczywiście często są z nimi zgodne.

Odnosząc się do drugiej skargi KE na Polskę, rzecznik generalny stwierdził, że Izba Dyscyplinarna nie została obsadzona legalnie, gdyż brała w niej udział neo-Krajowa Rada Sądownictwa, upolityczniona przez PiS. To jednak za mało, by podważyć działalność całej neo-Rady. Dlatego nasz apel pozostaje aktualny.


Czy jest sens kierować apel do Komisji w obecnym składzie, skoro właśnie kończy on kadencję?

Tak. Apel do Komisji Europejskiej nadal jest aktualny, pomimo wyboru nowej przewodniczącej KE. Komisja w obecnym składzie ciągle działa, dopóki europarlament po wakacjach nie zatwierdzi całego składu nowej Komisji.


Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu!

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Możesz również poinfomować znajomych przez wysłanie im e-maila zawierającego link do apelu: http://akcja.link/europo-nie-odpuszczaj-krs.

Przykładowa treść e-maila:

Witajcie!

Na stronie Akcji Demokracji możesz znaleźć apel do Komisji Europejskiej, aby wniosła skargę na polską ustawę o neo-KRS (dawniej Krajowa Rada Sądownictwa). Zachęcam Was do poparcia tej sprawy. Wystarczy wejść na stronę: http://akcja.link/europo-nie-odpuszczaj-krs i kliknąć.

Pozdrawiam

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie, prosimy Cię o wpłacanie choćby 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn