7 363 z 10 000 podpisów

Adresaci Frontex, Biuro Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy oraz Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Click here to read English version of petition

Szanowni Państwo,

w mediach społecznościowych pojawiają się informacje o większych niż zazwyczaj grupach migrantów i migrantek, które w ciągu najbliższych godzin lub dni mogą podjąć próbę przekroczenia polsko-białoruskiej granicy.

Z podawanych przez nich informacji wynika, że są to osoby zdesperowane brakiem wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazły na skutek pogłębiającego się kryzysu na granicy. Ludzie ci spotykają się z coraz większą brutalnością białoruskich służb, a władze Polski odmawiają im prawa do bezpiecznego schronienia. Część z tych osób od dłuższego czasu bezskutecznie stara się o możliwość powrotu do kraju pochodzenia, co jest im uniemożliwiane przez obie strony.

Biorąc pod uwagę wydarzenia na polsko-białoruskiej granicy z ostatnich kilku miesięcy, możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że władze białoruskie będą dążyły do eskalowania przemocy, to zaś może się spotkać z gwałtowną reakcją ze strony polskich służb. Najbardziej ucierpieć na tym mogą bezbronni ludzie, w tym dzieci, osoby starsze i chore.

Tymczasem na polsko-białoruską granicę nie zostały dotychczas dopuszczone organizacje humanitarne ani medyczne, a lokalne szpitale nie otrzymały żadnego dodatkowego wsparcia.
Zwracamy zatem uwagę na konieczność monitorowania tej sytuacji przez Państwa organizacje i instytucje oraz wysłania na miejsce niezależnych obserwatorów. Należy podjąć pilne starania w celu wywarcia wpływu na polski rząd, żeby natychmiast wysłał na granicę pomoc medyczną i humanitarną na wypadek eskalacji przemocy.


Z poważaniem,
członkinie i członkowie Grupy Granica oraz osoby, które popierają jej działania


AN APPEAL TO DOMESTIC AND INTERNATIONAL INSITUTIONS

Dear Members of the Domestic and International Institutions

We are writing to share our concern about the communication we have been following on social media about the unusually big groups of migrants, which might be trying to cross the Polish-Belarusian border in the next hours or days. Some of this communication points to the rising level of desperation among migrants, resulting from no possible way out of the worsening border crisis, increased brutality of the Belarusian border guards, and the fact that the Polish authorities deny migrants their right to safe shelter. Some of the migrants have been already unsuccessfully trying to return to their country of origin for a long time, which is prevented by both Poland and Belarus.

Considering the events on the Polish-Belarusian border over the past few months, there is a high probability that the Belarusian authorities will seek to escalate violence, which might be met with a violent response from the Polish authorities. We are very concerned that this might result in the increased levels of already huge suffering among the most vulnerable people, including children, the elderly and the sick. Meanwhile, humanitarian and medical organizations have not yet been allowed to access the Polish-Belarusian border, and local hospitals have not received any additional support.


We call on your organizations to monitor the evolving situation, urgently send independent observers to the area concerned, and use all means necessary to exert pressure on the Polish government to immediately send the medical and humanitarian aid to the border in case of the of the escalation of violence.

Yours faithfully,

Members of Grupa Granica (Border Group) and the people who support their activities

------------------------------

Monitorując sytuację na pograniczu, działamy razem jako Grupa Granica, w składzie: Nomada Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Salam Lab, Dom Otwarty, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, CHLEBEM I SOLĄ, uchodźcy.info, RATS Agency, Kuchnia Konfliktu, Strefa WolnoSłowa, Przystanek "Świetlica" dla dzieci uchodźców + niezależni aktywiści i aktywistki.

 

Następny krok - podziel się!

Czy wiesz, że udostępniając apel do podpisania 3 osobom, możesz 10 razy zwiększyć jego zasięg działania? Udostępnij go swoim znajomym!

Dorzucisz się?


Dorzuć się do kampanii na rzecz praw człowieka.

Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Sprawdź raport finansowy z 2018 roku. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn