Chcę jawności życia publicznego! Wspieram petycję organizacji pozarządowych do sędzi Manowskiej!

Senatorze Libicki, nie zdradzaj swoich wyborczyń i wyborców!

23 kwietnia 2021 r. dostarczyliśmy sędzi Małgorzacie Manowskiej do Sądu Najwyższego prawie 10 000 podpisów pod apelem "Chcę jawności życia publicznego!".

Obywatele i obywatelki wzywali w niej sędzię Manowską do wycofania z tzw. Trybunału Konstytucyjnego* swojego żądania o uznanie za niezgodne z Konstytucją przepisów Ustawy o dostępnie do informacji publicznej.

Poparcia apelowi ponad 100 organziacji społecznych udzieliło w sumie 9 860 osób. Przekazaniu ich towarzyszła konferencja prasowa, w której wzięła udział przedstawicielka Obywatelskiej Sieci Watchdog Katarzyna Batko-Tołuć, przedstawiciel fundacji ePaństwo Krzysztof Izdebski oraz Natalia Kowalik z Akcji Demokracji.

Niestety głos organizacji społecznych nie przekonał Małgorzaty Manowskiej do wycofania wniosku. W odpowiedzi na naszą petycję napisała, że nasze żądanie wycofania wniosku jest bezzasadne, a obawy niesłuszne - w końcu Sąd Najwyższy nie odmawia nikomu dostępu informacji publicznej ze względu na jej wniosek. Zignorowała fakt, że robią to inne instytucje… Na koniec naiwnie (bądź cynicznie) stwierdziła, że jeśli tzw. Trybunał Konstytucyjny uchyli obowiązywanie ustawy o dostępie do informacji, to będzie to impulsem dla parlamentu dla powstania nowej ustawy.

Treść apelu

Informacja publiczna to podstawa jawności życia publicznego. Dzięki temu prawu każdy i każda z nas może skutecznie domagać się od osób sprawujących władzę informacji na temat ich działań.

Władza, której nikt nie patrzy na ręce, to władza, która nie ma zahamowań. Dlatego:
👉 sprzeciwiam się wnioskowi sędzi Małgorzaty Manowskiej*, która wezwała tzw. Trybunał Konstytucyjny** do stwierdzenia niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej
👉 i wspieram petycję o wycofanie tego wniosku! Jego skutki będą dla Polski katastrofalne i pogłębiają trwający od 2015 r. kryzys konstytucyjny.

Petycja jest wspólną inicjatywą organizacji społecznych, m.in. Akcja Demokracja, Fundacja ePaństwo, Fundacja Batorego, Fundacja Wiedzieć Więcej, MamPrawoWiedzieć.pl, Sieć Obywatelska Watchdog Polska i wielu innych.

Zaangażowało się:

9860 osób