6 044 z 10 000 podpisów

Adresaci Politycy i polityczki, osoby kandydujące w wyborach

My, osoby ze społeczności LGBTQIA oraz ich sojusznicy i sojuszniczki, chcemy, by Polska była domem dla każdej i każdego z nas. Chcemy posłów i posłanek, którzy opowiadają się przeciwko dyskryminacji. Senatorów i senatorek stojących ramię w ramię z mniejszościami. Samorządowców z dumą wywieszających tęczowe flagi.

Sprzeciwiamy się strefom wolnym od LGBT, polskim obszarom objętym homofobicznymi uchwałom organów samorządu terytorialnego deklarującym, że jest to teren wolny od tzw. ideologii LGBT.

Jednocześnie pragniemy, by wszystkie osoby w Polsce miały zagwarantowane równe prawa. Dążenia do tego celu oczekujemy od naszych reprezentantów i reprezentantek w parlamencie i na innych urzędach publicznych.

Prawa osób LGBT+ nie są podzielne. Nie można sobie wybierać, które się popiera, a których się tej społeczności odmawia. W ten sposób nie powstanie rzeczywista równość. Jedyną drogą ku temu jest poparcie pełnego pakietu praw osób LGBT+:

  • Prawo do bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą oraz nienawiścią;
  • Prawo do zrzeszania się i pokojowego manifestowania poglądów;
  • Wolność od dyskryminacji - m.in. w miejscu pracy, w dostępie do usług, w edukacji czy systemie ochrony zdrowia;
  • Prawo do prywatności, w tym godne uregulowanie procedury uzgodnienia płci oraz formalne usankcjonowanie interpłciowości;
  • Prawo do edukacji w duchu tolerancji i otwartości na różnorodność;
  • Prawo do życia rodzinnego, w tym zawarcia małżeństwa i możliwości ubiegania się o adopcję.

Dlatego domagamy się od osób, które kandydują do urzędów publicznych lub już tworzą te instytucje, by zajęły zdecydowane stanowisko w kwestii zrównania praw wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od ich orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej. Poprzyjcie wszystkie prawa osób LGBT+ i podejmujcie wysiłki na rzecz pełnej, tęczowej równości!

Następny krok - podziel się!

Czy udostępnisz apel, aby trzykrotnie zwiększyć siłę Twojego głosu w tej sprawie?

Skorzystaj z przycisków po prawej stronie, by udostępnić apel w mediach społecznościowych. Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Dorzucisz się?
Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy niezmiennie działać na rzecz pełnej, tęczowej równości.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Pod tym linkiem dostępne są informacje finansowe (struktura kosztów i przychodów) za lata 2015-2020 wraz z linkami do sprawozdań finansowych i merytorycznych Akcji Demokracji.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn