3 355 z 5 000 podpisów

Adresaci Minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej - Marek Gróbarczyk

Szanowny Panie Ministrze,

trwają konsultacje w ramach regularnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, który zakłada Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej. Program Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej (IPGW) powinien zabezpieczać cały obszar oraz wszystkich mieszkańców i mieszkanki Polski przed ryzykiem wystąpienia klęski suszy oraz zapewniać dopasowane do rzeczywistości, skuteczne narzędzia zarządzania zasobami wodnymi w przypadku wystąpienia klęski suszy lub w przypadku wzrostu zagrożenia jej wystąpieniem.

Apelujemy więc w ramach konsultacji o:


- wniesienie do Przeglądu zobowiązania polskiego rządu do szybkiego wprowadzenia opłat za wykorzystywanie wody do chłodzenia elektrowni węglowych oraz za wykorzystywanie jej w procesach wydobywczych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego,

- wniesienie do Przeglądu rekomendacji w sprawie konieczności niezwłocznego ustanowienia harmonogramu zamykania kopalń i elektrowni węglowych,

- wniesienie do Przeglądu zobowiązania się rządu do rozpoczęcia procesów naprawczych, które uwzględnią wpływ wydobywania i spalania węgla, jako jednego z najistotniejszych problemów gospodarki wodnej w Polsce i będa adresować konkretne rozwiązania, obciążające kopalnie i elektrownie kosztami za użytkowanie bezcennego dobra naturalnego, jakim jest woda.

Żyjemy w czasie postępującego kryzysu klimatycznego, który oprócz nieustannie rosnących średnich temperatur oraz coraz bardziej nieprzewidywalnych anomalii pogodowych, powoduje wzmożoną suszę na coraz większym obszarze Polski. Ma to bezpośrednie przełożenie na dostępność wody. Przemysł odpowiada za 70% zużycia wody w Polsce, z czego zdecydowana część przypada na zużycie w górnictwie i energetyce. Ponadto, obie te gałęzie gospodarki nie ponoszą z tego tytułu wystarczających kosztów, by zmitygować swój negatywny wpływ na klimat i środowisko.
Przedstawiony do konsultacji projekt IPGW nie spełnia swojej funkcji. Ignoruje najważniejsze czynniki, w szczególności te związane z wydobyciem węgla, które drastycznie pogarszają dostęp do zasobów wody i ograniczają możliwości przeciwdziałania lub minimalizacji tych skutków suszy.

Kampania prowadzona przez Akcję Demokrację we współpracy z Fundacją Rozwój Tak - Odkrywki Nie
Rozwój Tak - Odkrywki Nie

Postulaty wraz z podpisami zostaną przekazane Ministrowi Gróbarczykowi w ramach formalnych konsultacji społecznych.

Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu!

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie, prosimy Cię o wpłacanie choćby 10 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie.Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkunastoosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki.Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn