Ministrze Gróbarczyku: Wystaw kopalniom i elektrowniom węglowym rachunek za wodę!

Premierze, zamknij szkoły - obrazek

Szanowny Panie Ministrze,

trwają konsultacje w ramach regularnego przeglądu istotnych problemów gospodarki wodnej, który zakłada Ramowa Dyrektywa Wodna Unii Europejskiej. Program Przegląd Istotnych Problemów Gospodarki Wodnej (IPGW) powinien zabezpieczać cały obszar oraz wszystkich mieszkańców i mieszkanki Polski przed ryzykiem wystąpienia klęski suszy oraz zapewniać dopasowane do rzeczywistości, skuteczne narzędzia zarządzania zasobami wodnymi w przypadku wystąpienia klęski suszy lub w przypadku wzrostu zagrożenia jej wystąpieniem.

Treść apelu

Domagamy się zamknięcia szkół i bezzwłocznego przejścia na naukę zdalną w związku z drugą falą zakażeń koronawirusem! Premierze: zdrowie i życie na pierwszym miejscu, natychmiast!

Nie możemy sobie pozwolić na igranie zdrowiem i życiem uczniów i uczennic, ich rodziców i dziadków oraz nauczycieli i pracowników oświaty.

Nadzwyczajna sytuacja wymaga wyjątkowych działań. W szkole nie da zachować się odpowiedniego reżimu sanitarnego, a stłoczenie setek osób w różnym wieku w zamkniętych pomieszczeniach, sprzyja rozprzestrzenianiu się epidemii [1].

Wiele młodych osób zaraża się, nie wiedząc o tym. Przejdą one chorobę bezobjawowo, a jednocześnie będą roznosić wirusa. To zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego potrzebne są bezzwłoczne decyzje. Im szybciej zostaną podjęte, tym bardziej ograniczymy liczbę ofiar, w tym śmiertelnych.

Protest ws. zamknięcia szkół jest inicjatywą dzielnych uczniów i uczennic, którzy otwarcie mówią o swoich obawach związanych z pandemią i lęku przed zarażeniem swoich bliskich. Nasz apel jest wyrazem poparcia dla ich postulatów.

Jednocześnie domagamy się uruchomienia wsparcia dla rodziców w związku z koniecznością zapewnienia przez nich opieki dzieciom w systemie nauki zdalnej oraz takiej organizacji pracy zdalnej, aby żadne dziecko nie wypadło z systemu poprzez zapewnienie szkołom i uczniom należytego wsparcia organizacyjnego, w zakresie odpowiednich zmian w postawie nauczania oraz rzeczowego. Edukacja to podstawa, pandemia nie może być dla rządu wymówką.

Zaangażowało się:

2314 osób