6 016 z 10 000 podpisów

Adresaci Władze Rzeczpospolitej Polskiej

„Miałam 13 lat, jechałam autobusem, kiedy podszedł do mnie jakiś mężczyzna i zaczął mnie obmacywać. Nikt nie zareagował. To było straszne! Pamiętam to do tej pory…”

„W szkole, na przerwie chłopcy próbowali mnie rozebrać, zdjąć mi majtki. To nie była zabawa, to była przemoc.” [1]

Przemoc seksualna wobec dziewcząt i kobiet to nie wyjątek, to codzienność. Badania pokazują, że w Europie:

  • 29% dziewcząt i kobiet doświadczyło fizycznych form molestowania seksualnego, takich jak niechciane dotykanie, przytulanie, całowanie,
  • 24% doświadczyło słownych jego form, np. żartów i komentarzy z podtekstem seksualnym,
  • 11% doświadczyło niewerbalnych form molestowanie, także w Internecie), np. niechcianych, obraźliwych, seksualnie jednoznacznych e-maili lub SMS-ów [2].

Deklaracje sprzeciwu nie wystarczą, bo dziś polskie prawo uwzględnia jedynie molestowanie w miejscu pracy. Nie chroni jednak przed molestowaniem w szkole czy na ulicy. Potrzebne są zmiany! Apelujemy o:

  • wprowadzenie do prawa ochrony przed molestowaniem seksualnym w szkole, na uczelni czy w miejscach publicznych,
  • to, aby przepisy jasno określały, że „molestowaniem jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, zastraszanie, poniżanie i upokarzanie; na zachowanie to mogą się składać elementy fizyczne, werbalne lub pozawerbalne”.

Wzywamy rząd i parlamentarzystów/parlamentarzystki do podjęcia natychmiastowych działań. Skończmy z molestowaniem w szkołach, na polskich uczelniach i na ulicach!

Akcja Demokracja logo Antyprzemocowa Sieć KobietFeminoteka Logo Hollaback Logo PSP Logo Tygodnik Powszechny Miesięcznik Znak logo ZNP logo

Kampania jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Antyprzemocowej Sieci Kobiet, Feminoteki, Hollaback! Polska, Polskiej Sieci Policjantek, "Tygodnika Powszechnego", Miesięcznika "Znak" i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

[1] Wypowiedzi dziewcząt i kobiet w ramach akcji Zareaguj: powiedz NIE!

[2] Badania Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 2014 roku obejmujące dziewczęta i kobiety powyżej 15 roku życia.

Co to jest molestowanie seksualne?

Molestowaniem jest każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności, zastraszanie, poniżanie i upokarzanie. Zachowanie to może składać się elementów fizycznych, werbalnych lub pozawerbalnych.

Mogą to być zachowania takie jak obnażanie się w naszej obecności, dotykanie, obmacywanie, śledzenie, „żarty” o podtekście erotycznym, propozycje seksualne lub dwuznaczne gesty.


Czy polskie prawo chroni dziś przed molestowaniem seksualnym?

W polskim systemie prawnym termin „molestowanie seksualne” pojawia się tylko w kontekście prawa pracy i tylko w sytuacjach związanych z pracą molestowanie jest zakazane. Kodeks pracy określa molestowanie w sposób następujący.

„Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).” [1]

W polskim prawie definiuje się również przestępstwo zgwałcenia potocznie nazywane gwałtem, czyli sytuację, gdy ktoś „przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego oraz „ doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności.” [2] Pojęcie „innej czynności seksualnej” nie zostały precyzyjnie dookreślone w polskim prawe, dlatego stosowanie ich w odniesieniu do większości przypadków molestowania seksualnego jest bardzo trudne.

W związku z tym przypadki molestowania takie jak obnażanie się, dotykanie, obmacywanie, śledzenie, „żarty” o podtekście erotycznym, propozycje seksualne lub dwuznaczne gesty w większości przypadków wciąż nie są w Polsce ścigane.

[1] art. 18-3a par. 6 Kodeksu Pracy

[2] art. 197 par. 1 i 2 Kodeksu Karnego


Co z molestowaniem poza miejscem pracy?

Tego typu zachowania na ulicach, w parkach, szkołach czy na koncercie nie są dziś chronione przez polskie prawo. Nie ma podstawy prawnej ich ścigania, ani ochrony ofiar.

Sytuacja zmienia się dopiero w momencie, kiedy sytuacja przeradza się w gwałt. Ten, w przeciwieństwie do molestowania, jest w Polsce karany oraz ścigany z urzędu, czyli z inicjatywy policji i bez konieczność zgłaszania sprawy przez ofiarę.


Czym sprawców molestowana możemy ścigać w inny sposób?

W teorii molestowanie seksualne można uznać za naruszenie tzw. dóbr osobistych, które chronione są przez prawo cywilne. Katalog dóbr osobistych jest katalogiem otwartym, więc udowodnienie „molestowania seksualnego” jako ich od umiejętności prawników reprezentujących osobę pokrzywdzoną w procesie.

Co istotne, nie ma tu ścigania z urzędu, więc ofiara sama musi wytoczyć sprawę. Nie ma też możliwości ukarania sprawcy w inny sposób niż karą pieniężną. Dlatego trudno uznać taką formę ochrony za wystarczającą.


Co da zmiana prawa?

Chodzi nie tylko o to, żeby ofiary molestowania mogły dochodzić swoich praw, ale też aby instytucje publiczne, np. szkoły były zobowiązane do ochrony podopiecznych oraz o to by na uczelniach szkolono wykładowców z wiedzy o tym jakie zachowania są niedopuszczalne. Tak, żebyśmy wszyscy zrozumieli, że przemoc seksualna to nie zabawa. Zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć!


Następny krok - podziel się!

Dorzucisz się?

Możesz wesprzeć naszą wspólną walkę z przemocą seksualną.

Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja była finansowana z drobnych wpłat osób takich jak Ty. Dzięki temu ruch, który tworzymy, będzie całkowicie niezależny od zewnętrznych grantodawców. Będzie to możliwe tylko z Twoim udziałem.

Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Regulamin darowizn oraz naszą Politykę prywatności.

Wpłacam 0 miesięcznie

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać, a także zawsze możesz zażądać ich usunięcia. Więcej w polityce prywatności.