Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej

Kampania "Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej" już się zakończyła

Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej

Kampania "Nie dla Rzeczpospolitej Myśliwskiej" zakończyła się sukcesem! Pod wpływem koalicji organizacji: Akcji Demokracji, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, koalicji Niech Żyją i Eko Unii parlament przyjął poprawki do ustawy Prawo Myśliwskie, które m.in. zakazały udziału dzieci w polowaniach oraz szkolenia psów myśliwskich przy pomocy żywych zwierząt. Zniesiono także przepisy karne za utrudnianie polowania.

Ta kampania już się zakończyła. Jeśli chcesz wziąć udział w innych kampaniach Akcji Demokracja, kliknij tu: https://www.akcjademokracja.pl/

Akcja Demokracja logo Pracownia na rzecz wszystkich istot logo Koalicja Niech Żyją logo Eko Unia logo

Kampania była wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, koalicji Niech Żyją i Eko Unii.

Treść apelu

Szanowny Panie Prezesie,

zwracamy się do Pana jako przyjaciela zwierząt z apelem o przerwanie prac nad nowelizacją Prawa łowieckiego przygotowaną przez ministra środowiska Jana Szyszkę. Projekt ten, zamiast dążyć do cywilizowania myślistwa, stanie się źródłem ostrych społecznych konfliktów. Przede wszystkim jednak, w razie jego przyjęcia przez Sejm, doprowadzi do znaczącego pogorszenia standardów ochrony dzikich zwierząt, odda w ręce myśliwych absurdalnie szeroki zakres uprawnień i zlekceważy fundamentalne prawa milionów właścicieli nieruchomości, uniemożliwiając jednocześnie zwykłemu Polakowi korzystanie z uroków ojczystej przyrody.

Projekt ustawy zawiera kontrowersyjne pomysły ministra środowiska, który otwarcie mówi, że "tradycje łowieckie wyssał z mlekiem matki". Ustawa dotycząca nas wszystkich, w większości nie-myśliwych, została napisana pod dyktando osób, które uprawiają krwawe hobby polegające na zabijaniu zwierząt.


Zgodnie z propozycjami Ministra Szyszki:

  • lista zwierząt łownych ma być tworzona nie z troską o zachowanie narodowych zasobów przyrodniczych, ale dla kultywowania tradycji myśliwskich, właściciele nieruchomości nie będą mogli skutecznie sprzeciwić się polowaniom na ich własnej ziemi,
  • prawo myśliwego do polowania będzie nadrzędne wobec prawa obywateli do korzystania z lasów, łąk i jezior będących własnością społeczną,
  • dzieci nadal będą mogły brać udział w polowaniach, narażone na postrzelenie oraz na uczestnictwo w niezrozumiałym dla nich cierpieniu i zabijaniu zwierząt,
  • myśliwi w dalszym ciągu będą mogli strzelać nawet 100 metrów od naszych domów,
  • myśliwi nadal będą używać wysoce toksycznej amunicji ołowianej, zakazanej w większości krajów Europy,
  • w dalszym ciągu dopuszczone będą polowania zbiorowe, które nie spełniają ustawowych celów łowiectwa i degradują ojczystą przyrodę,
  • dzikie zwierzęta nadal będą dokarmiane, co jedynie zaostrzy problem niekontrolowanego rozrostu ich populacji,
  • psy i dzikie zwierzęta nadal będą na siebie szczute i będą umierały pod pretekstem „sprawdzianów” myśliwskich.

Proponowana nowelizacja została napisana pod dyktando myśliwskiego lobby. Jest wyrazem arogancji i pogardy wobec interesów społecznych i przyrodniczych. Dlatego liczymy na pomoc Pana i apelujemy o wstrzymanie prac nad projektem tej ustawy.

Apel jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot, koalicji Niech Żyją i Eko Unii.

Zaangażowało się:

33 113 osoby