21 045 z 50 000 podpisów

Adresaci Mateusz Morawiecki i Marlena Magdalena Maląg

Stanowczo sprzeciwiamy się planom wypowiedzenia konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. Konwencji stambulskiej) [1]. Żądamy deklaracji, że konwencja pozostanie częścią krajowego systemu prawnego chroniącego przed przemocą i realnego wdrażania zapisów konwencji w Polsce.

Konwencja Antyprzemocowa to podstawa zapewnienia każdej osobie bezpieczeństwa, ochrony oraz wsparcia, gdy doświadcza przemocy. Jej wypowiedzenie to bagatelizowanie problemu i przyzwalanie na przemoc, w tym przemoc domową. Wypowiedzenie konwencji to realizacja postulatów fundamentalistycznych środowisk wzorujących się na putinowskich ustawach, które pozwoliły w Rosji na pobicia w domu bez wyciągania konsekwencji [2]. Nie ma na to naszej zgody! Polski rząd ma chronić każdą i każdego z nas, a nie wycofywać z trudem wypracowane rozwiązania cofając nas w dążeniach do bezpieczeństwa i równego traktowania pod wpływem nacisku fundamentalistów [3].

DLACZEGO TO JEST WAŻNE?

W 2019 r. wśród osób, które doznały przemocy w rodzinie, aż 74% procent stanowiły kobiety [4]. W sumie osób z doświadczeniem przemocy domowej było w 2019 roku 90 tysięcy, a to tylko oficjalne, stanowczo niedoszacowane statystyki Policji [5]. Wiele przypadków przemocy domowej nie jest nigdzie zgłaszanych, a koszmar trwa.

Konwencja Antyprzemocowa jest pierwszym tego rodzaju dokumentem o randze międzynarodowej, który zajmuje się problemem przemocy w sposób kompleksowy. Wskazuje, jak jej przeciwdziałać oraz jakie kroki podjąć, gdy do przemocy już doszło. Wypełnia luki polskiego systemu ochrony:

 • Chroni ofiary przemocy ekonomicznej lub te, którym krzywdę wyrządza osoba na stałe z nimi nie zamieszkująca;
 • Wzmacnia ochronę konkretnych grup społecznych takich jak seniorki, migrantki, osoby z niepełnosprawnościami.
 • Konwencja wymusza na Polsce rozwijanie legislacji chroniącej ofiary przemocy. Dzięki niej uruchomiono całodobowy telefon zaufania dla osób doznających przemocy, a Sejm dopuścił możliwość wydania przez Policję natychmiastowego zakazu zbliżania się lub nakazu opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę przemocy.

  [1] Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r., Dz.U. 2015 poz. 961 (dostęp na dzień 21.07.2020).

  [2]Jak się tu bije, Polityka, 12.03.2019 r.

  [3] Minister pracy u Rydzyka: „Wypowiemy konwencję przeciw przemocy wobec kobiet”. Na modłę Ordo Iuris, 18.07.2020 r.

  [4] Przemoc w rodzinie, statystyka.policja.pl

  [5] Przemoc w rodzinie dotyka 90 tys. osób rocznie. 70 proc. to kobiety. Państwo ich nie chroni. oko.press, 27.11.2019 r.

  Następny krok - podziel się!

  Udostępnij akcję znajomym w mediach społecznościowych lub e-mailem.

  Skopiuj i wklej link: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/nie-dla-wypowiedzenia-konwencji-antyprzemocowej

  lub skorzystaj z wiadomości poniżej:

  Cześć,
  stanowczo sprzeciwiam się pomysłom wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej przez Polskę i dalszemu przyzwalaniu na przemoc wobec kobiet!
  Możesz napisać w tej sprawie krótką wiadomość do premiera Morawieckiego i ministry Maląg. Im więcej takich głosów, tym większa szansa, poczują naszą presję i porzucą pomysł na wypowiedzenie konwencji antyprzemocowej. Pozdrawiam
  TWÓJ PODPIS

  Dorzucisz się?

  Dorzuć się do konkretnych działań w obszarze praw człowieka!

  Jeśli uważasz, że to, co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie na rzecz sprawiedliwości społecznej, prosimy Cię o wpłacanie choćby symbolicznych 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. To szczególnie ważne w takich kampaniach, jak ta. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

  Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

  Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

  Wpłacam 0 miesięcznie

  Secure lock symbol

  Twoja wpłata to

  Jednorazowo Miesięcznie

  Kwota

  300zł
  Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

  Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


  Zobacz regulamin darowizn