Napisz do

Adresaci:

Planowana przez MSWiA zmiana sprawi, że uchodźcy i uchodźczynie zostaną objęci nową procedurą. W jej ramach Straż Graniczna spisze jedynie protokół przekroczenia granicy, a następnie na jego podstawie wyda “zarządzenie o przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa”, które nakazuje opuszczenie Polski. Jest ono wykonywane natychmiastowo i obejmuje zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen.

W efekcie poprowadzenie tak bardzo uproszczonego, administracyjnego postępowania (które w praktyce można przeprowadzić od ręki, nawet bez konieczności odwiedzania placówki SG) znacząco narusza prawo każdej osoby do sprawiedliwego sądu. Istnieje poważne ryzyko, że na skutek tak poprowadzonej procedury “terenowej” cudzoziemiec zostanie zdyskwalifikowany z postępowania uchodźczego.

Celem propozycji MSWiA jest zalegalizowanie już istniejącej praktyki wywózek na wschodniej granicy Polski.

Akcję wysyłki maili do przewodniczących i wiceprzewodniczących klubów i kół poselskich zainicjowała Grupa Granica w składzie: Nomada Stowarzyszenie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Homo Faber, Polskie Forum Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Salam Lab, Dom Otwarty, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, CHLEBEM I SOLĄ, uchodźcy.info + niezależni aktywiści.

Połączyliśmy siły, bo razem mamy więcej wiedzy i możliwości działania!

Możesz skorzystać z gotowego szablonu lub usunąć proponowany tekst i wpisać własną treść. Kliknij niebieski przycisk "Wyślij maila", by Twoja wiadomość dotarła do posłów i posłanek. Dzięki wiadomości Twojej oraz innych aktywistów i aktywistek posłanki i posłowie wyraźnie usłyszą nasze oczekiwania!

Do treści wiadomości zostanie automatycznie dodana stopka: Z poważaniem, Imię, Nazwisko, Twój e-mail, nie musisz więc ich wpisywać do treści wiadomości.

Daj nam znać, jeśli otrzymasz odpowiedź. Prześlij ją na adres kontakt at akcjademokracja.pl.

Wyślij jako To nie Ty? Kliknij

Odbiorcy otrzymają Twoje imię i nazwisko, adres email.

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zrealizowania działań w tej kampanii. Jeżeli nie podasz danych, to nie będziemy mogli zarejestrować Twoich działań na naszej stronie.

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez fundację Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie [Warszawa 00-031 przy ul. Szpitalnej 5/2] w celu przeprowadzenia tej oraz przyszłych kampanii, w tym informowania Cię o planowanych wydarzeniach. Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody.

Do swoich danych masz dostęp, możesz żądać ich poprawienia, usunięcia, zaprzestania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo wycofać udzieloną przez Ciebie zgodę na przetwarzanie.

Masz prawo przeniesienia swoich danych do innego administratora.

W przypadku gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niewłaściwy, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Aby komunikować się z Tobą i innymi aktywistami, korzystamy z usług firm oferujących hosting, rozsyłanie wiadomości email, sms, lub poprzez inne kanały komunikacji elektronicznej. Aby móc dla nas pracować, mają dostęp do Twoich danych. Nie mogą z nich korzystać poza zakresem realizowania usług dla Akcji Demokracji. Korzystamy także z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze tylko na podstawie umowy o ochronie danych osobowych z tą firmą. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.

Korzystamy z usług firm działających poza Unią Europejską, dlatego twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Unii – zawsze tylko na podstawie umowy o ochronie danych osobowych z tą firmą. Możesz uzyskać od nas kopię Twoich danych przekazywanych do tych państw.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celów, na które się zgadzasz poniżej, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo.

Następny krok - podziel się!

Udostępnij akcję znajomym w mediach społecznościowych lub e-mailem.

Skopiuj i wklej link: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/nie-dla-zmian-w-ustawie-o-cudzoziemcach

lub skorzystaj z wiadomości poniżej:

Cześć,
Zatrzymajmy złe zmiany uderzające w uchodźców i uchodżczynie! Planowana przez MSWiA zmiana sprawi, że uchodźcy i uchodźczynie zostaną objęci nową procedurą. W jej ramach Straż Graniczna spisze jedynie protokół przekroczenia granicy, a następnie na jego podstawie wyda “zarządzenie o przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa”, które nakazuje opuszczenie Polski. Jest ono wykonywane natychmiastowo i obejmuje zakaz ponownego wjazdu do Polski i strefy Schengen. W efekcie poprowadzenie tak bardzo uproszczonego, administracyjnego postępowania (które w praktyce można przeprowadzić od ręki, nawet bez konieczności odwiedzania placówki SG) znacząco narusza prawo każdej osoby do sprawiedliwego sądu. Istnieje poważne ryzyko, że na skutek tak poprowadzonej procedury “terenowej” cudzoziemiec zostanie zdyskwalifikowany z postępowania uchodźczego. Możesz, tak jak ja, wysłać w tej sprawie wiadomość do posłów i posłanek. Im więcej takich głosów, tym większa szansa, że parlamentarzyści i parlamentarzystki poczują naszą presję. Szablon przykładowej wiadomości znajdziesz na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/nie-dla-zmian-w-ustawie-o-cudzoziemcach Pozdrawiam
TWÓJ PODPIS

Dorzucisz się?

Dorzuć się do kolejnych działań w obronie praw człowieka!

To działanie prowadzone jest przez koalicję organizacji Grupa Granica, przy wsparciu Akcji Demokracji. Na tej stronie możesz dorzucić się do działań prowadzonych przez Akcję Demokrację.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilknastoosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn