Wygrana kampania: Popieram “fundusze za praworządność”

Wygrania kampanii: Parlament Europejski zatwierdził i umocnił europejski mechanizm na rzecz praworządności

Po miesiącach negocjacji i próbach torpedowania mechanizmu przez rządy Polski i Węgier, 15 grudnia 2020 r. Parlament Europejski zatwierdził uwarunkowanie dostępu do funduszy EU od praworządności! PE przegłosował także specjalną rezolucję wzmacniającą znaczenie mechanizmu i wzywającą do jego bezzwłocznego stosowania.

Działanie Parlamentu Europejskiego w obronie praworządności przywraca nam nadzieję na ukrócenie destrukcyjnych działań polskiego rządu. To nasze wielkie zwycięstwo, za którym stało ogromne zaangażowanie tysięcy aktywistów i aktywistek oraz zespołu Akcji Demokracji. Kliknij tu aby zobaczyć, jak udało nam się to osiągnąć.

Apel do posłów i posłanek do PE

dziękujemy za zdecydowane stanowisko w sprawie naruszeń praworządności i praw człowieka w Polsce. Wiemy jednak, że dotychczasowe instrumenty, jakimi dysponuje Unia Europejska, nie sprawdziły się. Czas na konkretne i skuteczne działania, które zakończą bezkarność rządów podważających wspólne wartości zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej [1] - to również nasze, polskie wartości, na które zgodziliśmy się, wstępując do Unii.

Wobec recydywy rządów Zjednoczonej Prawicy w łamaniu zasad, obecnie jedynym skutecznym środkiem jest silne powiązanie wypłaty funduszy europejskich z przestrzeganiem zasad praworządności. Liczymy, że Parlament Europejski, dysponujący możliwością zawetowania budżetu, zakończy nieporadność Unii Europejskiej wobec państw rażąco naruszających obowiązujące w całej Unii Europejskiej wartości. Mechanizm art. 7 Traktatu o UE okazał się nieskuteczny, czas na prawdziwą zmianę: fundusze za praworządność.

Rządy łamiące zasady, takie jak rząd Polski powinny ponieść konsekwencje, abyśmy mogli chronić nasze dobro wspólne - Unię opartą na wartościach: praworządności, równości wobec prawa i sprawiedliwości.

[1] Art. 2. Główne wartości Unii. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.

Podpisały

6 003 osoby