Premierze, zamknij szkoły, teraz! To nie zabawa.

Siemens: nie igraj z ogniem w Australii

Premierze, zamknij szkoły - obrazek

Kiedy zajęty rozgrywkami politycznymi i walką o stołki rząd PiS w październiku 2020 stracił zainteresowanie rozwojem II fali pandemii, działaliśmy! Wezwaliśmy do natychmiastowego zamknięcia szkół i przejścia na tryb nauki zdalnej, przy zadbaniu o potrzeby wszystkich uczniów. Było to niezbędna dla spowolnienia eksplozji liczby przypadków, których szkoły były w tamtym momencie głównymi rozsadnikami. Niestety, zwłoka i brak przygotowania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej doprowadził do tego, że nadal pomimo upływu wielu miesięcy nie ma realnego, systemowego wsparcia dla uczniów wykluczonych.

Treść apelu

Domagamy się zamknięcia szkół i bezzwłocznego przejścia na naukę zdalną w związku z drugą falą zakażeń koronawirusem! Premierze: zdrowie i życie na pierwszym miejscu, natychmiast!

Nie możemy sobie pozwolić na igranie zdrowiem i życiem uczniów i uczennic, ich rodziców i dziadków oraz nauczycieli i pracowników oświaty.

Nadzwyczajna sytuacja wymaga wyjątkowych działań. W szkole nie da zachować się odpowiedniego reżimu sanitarnego, a stłoczenie setek osób w różnym wieku w zamkniętych pomieszczeniach, sprzyja rozprzestrzenianiu się epidemii [1].

Wiele młodych osób zaraża się, nie wiedząc o tym. Przejdą one chorobę bezobjawowo, a jednocześnie będą roznosić wirusa. To zagrożenie dla nas wszystkich. Dlatego potrzebne są bezzwłoczne decyzje. Im szybciej zostaną podjęte, tym bardziej ograniczymy liczbę ofiar, w tym śmiertelnych.

Protest ws. zamknięcia szkół jest inicjatywą dzielnych uczniów i uczennic, którzy otwarcie mówią o swoich obawach związanych z pandemią i lęku przed zarażeniem swoich bliskich. Nasz apel jest wyrazem poparcia dla ich postulatów.

Jednocześnie domagamy się uruchomienia wsparcia dla rodziców w związku z koniecznością zapewnienia przez nich opieki dzieciom w systemie nauki zdalnej oraz takiej organizacji pracy zdalnej, aby żadne dziecko nie wypadło z systemu poprzez zapewnienie szkołom i uczniom należytego wsparcia organizacyjnego, w zakresie odpowiednich zmian w postawie nauczania oraz rzeczowego. Edukacja to podstawa, pandemia nie może być dla rządu wymówką.

Zaangażowało się:

2314 osób