2 988 z 5 000 podpisów

Adresaci Beata Kozłowska–Chyła, Prezes Zarządu PZU SA i Zarząd PZU SA

Szanowni Państwo,

Żądamy wycofania się PZU z ubezpieczania nowych oraz działających elektrowni węglowych i kopalni węgla kamiennego i brunatnego.

Ponadto domagamy się jak najszybszej publikacji strategii inwestycyjnej i ubezpieczeniowej, która będzie zgodna z aktualnym stanem wiedzy naukowej, wymaganiami porozumienia paryskiego, najnowszym scenariuszem Międzynarodowej Agencji Energetycznej “Net zero by 2050” oraz celami klimatycznymi UE.

PZU SA jest największym ubezpieczycielem w Polsce. Jest spółką pod kontrolą skarbu państwa, a to oznacza, że inwestuje pieniądze każdego i każdej z nas. Ubezpiecza w Polsce ok. 16 mln osób – to tyle, co połowa dorosłych Polaków. Na tej instytucji ciąży zatem szczególna odpowiedzialność związana z decyzjami ubezpieczeniowymi oraz inwestycyjnymi.

PZU deklaruje, że „dba o to co w życiu najważniejsze” [1]. Ubezpieczanie schyłkowego, wysoce emisyjnego i głęboko ingerującego w stosunki wodne wydobycia i spalania węgla brunatnego i kamiennego, stoi w jawnej sprzeczności z tą deklaracją. Oznacza narażanie zdrowia Polek i Polaków oraz obciążenie służby zdrowia [2]. Przyczynia się także do zmiany klimatu i degradacji środowiska naturalnego. Zjawiska te generują straty gospodarcze wynikające z niższej produktywności pracowników (spowodowanej nieobecnościami w pracy), wzrostu kosztów świadczeń zdrowotnych oraz problemów społeczeństwa ze zdrowiem psychicznym. Ocenia się, że koszty zdrowotne zmiany klimatu w Polsce w latach 2021-2030 wyniosą co najmniej 119 mld zł [3].

Największe firmy ubezpieczeniowe na świecie deklarują rezygnację z inwestycji w sektor węglowy. Ogłaszają daty zakończenia ubezpieczania oraz sprzedaży wszystkich aktywów związanych z sektorem węglowym. AIA, Allianz, Aviva, Axa, MAPFRE, QBE, SCOR i Swiss Re ogłosiły pełne zakończenie ubezpieczania oraz reasekuracji ryzyk węglowych do 2030 roku w krajach OECD. Powodem tych decyzji jest nieopłacalność węglowych projektów i presja społeczna – ubezpieczanie działań, które pogłębiają kryzys klimatyczny, jest głęboko nieetyczne. PZU realizując założenia kolejnych polskich rządów, inwestując i zapewniając ubezpieczenie spółkom z najbardziej wysokoemisyjnych sektorów, w tym PGE czy Enei, dalej przyczynia się do zmian klimatu, zatruwa powietrze i niszczy przyszłość planety.

[1] #PZU potencjał i wzrost. Dbamy o to, co w życiu jest najważniejsze, Strategia Grupy PZU na lata 2021-2024, https://www.pzu.pl/_fileserver/item/1529174
[2] Węgiel brunatny – wpływ na zdrowie i zalecenia dla sektora opieki zdrowotnej, Health and Environment Alliance, 2020,
[3] Wpływ zmiany klimatu na zdrowie, Koalicja Klimatyczna, Health and Environment Alliance, 2018.

PZU ubezpiecza kopalnię węgla brunatnego Turów, która zgodnie z postanowieniem wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 21.05.2021 r. powinna wstrzymać wydobycie. PZU zapewnia odkrywce Turów ubezpieczenie w ramach działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW. TUW PZUW należące do grupy PZU ubezpiecza też kopalnię węgla brunatnego Bełchatów oraz wszystkie duże elektrownie węglowe w Polsce, w tym Bełchatów i Turów.

Zgodnie z uzyskaną pod koniec kwietnia 2021 koncesją wydobywczą właściciel odkrywki Turów PGE GiEK planuje wydobycie węgla do 2044 roku. Dalsze ubezpieczanie odkrywki Turów będzie jasnym sygnałem, że PZU nie jest w stanie zadbać o to, co w życiu najważniejsze i że w rzeczywistości nie dba o potrzeby i przyszłość swoich klientów.

Następny krok - podziel się!
Czy Twoi zajomi i znajome wiedzą o tej akcji? Ludzie dużo chętniej angażują się w działania społeczne, gdy zapraszają ich do tego znane im osoby - zwielokrotnij swój głos i podziel się tym apelem ze znajomymi!

Możesz udostępnić nasz wspólny apel na Twitterze, Facebooku lub podzielić się nim poprzez e-mail. Poniżej znajdziesz przykładową wiaodmość:

Cześć,

ruch Akcji Demokracji, do którego należę, domaga się, by PZU odeszło od ubezpieczania elektrowni węglowych i kopalni węgla!

Nadszedł czas, aby wzorem wszystkich innych dużych ubezpieczycieli PZU opublikowało strategię inwestycyjną i ubezpieczeniową, która będzie zgodna z aktualnym stanem wiedzy naukowej, wymaganiami porozumienia paryskiego, najnowszym scenariuszem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) “Net zero by 2050” oraz celami klimatycznymi UE!
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/pzu-odejdz-od-wegla

Pozdrawiam

Dorzucisz się?
Dorzuć się do działań Akcji w obszarze klimatu, byśmy mogli i mogły doprowadzić do odejścia PZU od ubezpieczania węgla!

Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Pod tym linkiem dostępne są informacje finansowe (struktura kosztów i przychodów) za lata 2015-2019 wraz z linkami do sprawozdań finansowych i merytorycznych Akcji Demokracji.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn