Dorzucisz się?

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie działamy na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa.

1. Najważniejsze działania w 2020 roku

Akcja Demokracja powstała po to, żeby prowadzić działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Wykorzystując nowoczesne technologie wspólnie podejmujemy skoordynowane działania. Każda osoba może działać w Akcji Demokracji w sprawach, które są dla niej najważniejsze. Na rzecz poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej czy demokracji.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwietniu 2015 roku.

Status prawny: fundacja

Nr KRS: 0000552033

Zarząd Fundacji (wg sprawozdania merytorycznego OPP): Weronika Paszewska (Prezeska), Marcin Koziej, Monika Matus

Rada Fundacji: Katarzyna Szymielewicz (Przewodnicząca), Elżbieta Korolczuk, Małgorzata Szuleka, Andrzej Leder, Marcin Wojtalik, Adam Sanocki, Bogdan Pękacki

Zespół Akcji Demokracji na koniec roku liczył 13 osób.

2. Akcja Demokracja w liczbach?

W 2017 roku uzyskaliśmy łączne przychody w wysokości 2.325.704,36 zł

Otrzymaliśmy wpłat indywidualnych na łączną kwotę 1.282.245.05 zł. Pozwoliło nam to pokryć ponad połowę naszych wydatków w 2017 roku. Dziękujemy!

Otrzymaliśmy również pieniądze z 3 źródeł instytucjonalnych na kwotę 425.812,28 zł

 • organizacji Campact 147.421.20 zł
 • Europejskiej Fundacji Klimatycznej 76.624.40 zł
 • organizacji WeMove 196.461.00zł
 • Do sumy przychodów wliczamy też przychody z nagród 10000.00 zł, przychody lat ubiegłych 643.483,33 zł, przychody finansowe 162zł (różnice kursowe) oraz pozostałe 0,18zł (różnice z zaokrągleń)

  3. Na co wydaliśmy pieniądze?

  W 2017 roku ponieśliśmy koszty na łączną kwotę 1,284,572 zł

  Płace i inne koszty pracy706 328 43,68%
  Koszty biurowe i administracyjne122 2015,73%
  Koszty kampanii (bez płac)292 503 zł49,91%
  Infrastruktura technologiczna123 252 zł49,91%
  Koszty inne40 288 zł0,17%
  RAZEM1,284,572 zł100%

  4. Główne działania

  Jesteśmy organizacją wielotematyczną. Nasze działania skupiają się wokół 4 obszarów związanych z: środowiskiem, sprawiedliwością społeczną, prawami człowieka i demokracją.

  Środowisko

  Kampania sprzeciwiająca się przyjęciu nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

  w szczególności w zakresie ograniczającym prawa obywatelskie i zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi. Kampania prowadzona była we współpracy z Stowarzyszeniem Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Koalicją Niech Żyją, Stowarzyszeniem Eko Unia. W jej ramach pod wspólnym apelem zebrano ponad 50 tys. podpisów pod apelem, zorganizowano demonstrację pod siedzibą partii Prawo i Sprawiedliwość, aktywiści i aktywistki wysyłali elektroniczne wiadomości do posłów i posłanek zajmujących się ustawą.

  Kampania dotycząca przekroczeń europejskich norm jakości powietrza

  szczególnie w zakresie przekroczeń norm rakotwórczego benzo(a)pirenu w Polsce. W jej ramach zebrano i przekazano do Komisji Europejskiej ponad 26 tys. podpisów pod apelem wraz z wnioskiem o skierowanie skargi złożonym wspólnie z innymi organizacjami: Client Earth, Greenpeace Polska, Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze.

  Sprawiedliwość społeczna

  Kampania na rzecz reformy systemu ochrony zdrowia

  W jej ramach zebrano ponad 14 tys. podpisów pod apelem internetowym oraz zorganizowano konferencję prasową

  Prawa człowieka

  Kampania sprzeciwiająca się planom zaostrzania o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

  W jej ramach zebrane zostało ponda 180 tys. podpisów pod apelem skierowanym do polityków. Wspieraliśmy również największą demonstrację, po której Sejm odrzucił projekt ustawy, zaostrzający przepisy antyaborcyjne.

  Demokracja

  Kampania dotycząca obrony konstytucyjnej zasady niezależności wymiaru sprawiedliwości od wpływów politycznych, w tym zmian ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i o Sądzie Najwyższym.

  W jej ramach zebrane zostało ponad 60 tys. podpisów pod apelem skierowanym do polityków, zorganizowane happeningi, demonstracje – w tym 3 wielotysięczne demonstracje w Warszawie w lipcu 2017 r, oraz kolejne w listopadzie i grudniu, akcje nagłaśniające zagrożenia dla niezależności sądownictwa poprzez reklamy zewnętrzne w różnych miastach Polski finansowane ze środków przekazywanych przez aktywistów i aktywistki, wspieranie organizowania lokalnych działań w innych miastach.

  Nasza Demokracja

  Ponadto Akcja Demokracja udostępnia narzędzie do samodzielnego tworzenia apeli obywatelskich, domagających się działań na rzecz poszanowania praw człowieka, sprawiedliwości społecznej, zachowania praworządności i zasad demokracji. W roku 2017 z tej możliwości skorzystało ponad 800 osób indywidualnych i organizacji.

  5. Różnorodność działań

  Siła prowadzonych przez Akcję Demokrację kampanii zależy od sumy działań wszystkich osób biorących w nich udział. Każdy wkład jest istotny, choćby najmniejszy. Niezależnie, czy jest to podpisanie petycji, przesłanie jej znajomym, wpłata czy przyjście na demonstrację.

  W naszych działaniach chcemy oferować jak najbardziej różnorodne formy zaangażowania. Tak, żeby ludzie mogli podejmować akcje niezależnie od tego ile mają czasu i jakie mają zasoby. W kolejnym roku naszej działalności, obok znanych już działań tj. podpisywanie apeli, czy wspólne doręczanie podpisów, podejmowaliśmy również działania tj:

  • podnoszenie świadomości problemów społecznych i ekologicznych mieszkańców i mieszkanek Polski m.in. poprzez prowadzenie panelu dotyczącego aktywności lokalnej podczas Kongresu Ruchów Miejskich w Katowicach czy na temat idei panelu obywatelskiego w Warszawie
  • organizowanie działań w przestrzeni publicznej takich jak np. demonstracje w obronie niezależności sądownictwa czy w też sprzeciwiających się ograniczających prawa obywatelskie zapisom ustawy Prawo łowieckie czy też publikacja ogłoszeń
  • współpracę z mediami – poprzez wysyłanie informacji prasowych na temat podejmowanych działań czy też organizowanie konferencji prasowych w różnych miastach np. w sprawie umowy handlowej CETA;
  • współpracę z partnerami w Polsce: przy okazji realizacji poszczególnych kampanii i zagranicą – w ramach sieci OPEN;
  • mobilizowanie obywateli i obywatelek do kontaktu z politykami i polityczkami w ramach prowadzonych kampanii (np. akcja pisania wiadomości do radnych sejmiku w sprawie przyjęcia uchwał antysmogowych w woj. Mazowieckim czy też też do posłów w sprawie prawa ograniczającego dostęp do środków antykoncepcyjnych);
  • prowadzenie bezpośredniego dialogu z urzędnikami, urzędniczkami, politykami i polityczkami np. poprzez udział w spotkaniu w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju nt. „Jak rozwiązać problem smogu”
  • badania problemów i zjawisk społecznych

  6. Partnerzy

  W naszych działaniach staramy się łączyć różne środowiska, organizacje, związki zawodowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne. Wierzymy, że działając razem jesteśmy zwykle w stanie osiągnąć więcej.

  W 2017 roku przy okazji różnych działań współpracowaliśmy z wieloma partnerami m.in. Wolnymi Sądami, Komitetem Obrony Demokracji, Stowarzyszeniem Miasto jest Nasze, Ogólnopolskim i Warszawskim Strajkiem Kobiet, Stowarzyszeniem Eko-Unia, Pracownią na Rzecz Wszystkich Istot, Client Earth, Greenpeace.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn