Dorzucisz się?

Akcja Demokracja to ruch ludzi zaangażowanych w ważne dla nich sprawy. Wykorzystując nowe technologie działamy na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego, polskiego społeczeństwa.

1. Organizacja i jej cel

Akcja Demokracja powstała po to, żeby prowadzić działania na rzecz lepszego, bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Wykorzystując nowoczesne technologie wspólnie podejmujemy skoordynowane działania na rzecz poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska, sprawiedliwości społecznej czy demokracji. Każda osoba może działać w Akcji Demokracji w sprawach, które są dla niej najważniejsze.

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w kwietniu 2015 roku. Od lipca 2015 pierwsze dwie osoby rozpoczęły pracę i przygotowania do rozpoczęcia działań kampanijnych. Pierwsza kampanii wystartowała we wrześniu 2015 roku.

Status prawny: fundacja

Nr KRS: 0000552033

Zarząd Fundacji: Weronika Paszewska (Prezeska) i Piotr Trzaskowski (vice-Prezes)

Rada Fundacji: Elżbieta Korolczuk (Przewodnicząca), Aleksandra Szymczyk, Jacek Strzemieczny (zrezygnował w 2016 roku), Bohdan Pękacki, Adam Sanocki, Monika Piekarek, Marcin Wojtalik.

Zespół Akcji Demokracji na koniec 2015 roku liczył 3 osoby. W skład jego wchodzili: Weronika Paszewska, Marcin Koziej i Bogumił Kolmasiak. Wolontariacko organizację wspierał Piotr Trzaskowski.

Współpracowaliśmy również z Andrzejem Górzem oraz z grafikami: Syfon Studio, Sławomirem Potapowiczem, Joanną Koziej, informatykami z firmy Scout Tiger i księgową Moniką Mikołajczyk.

2. Skąd mamy pieniądze?

W 2015 roku uzyskaliśmy łączne przychody w wysokości 410 618,67 zł.

Na pierwsze miesiące naszej działalności pozyskaliśmy pieniądze od 3 organizacji. Pozwoliły nam one rozpocząć prace nad platformą technologiczną i przygotować się do pierwszych kampanii.

Pieniądze na pierwsze 6 miesięcy działalności (lipiec – grudzień 2015) otrzymaliśmy z 3 źródeł instytucjonalnych:

 • Europejskiej Fundacji Klimatycznej (Holandia) 65 912,00 zł
 • brytyjskiej organizacji 38Degrees 115 845,50 zł
 • niemieckiej organizacji Campact 83 996,75 zł

Otrzymaliśmy również indywidualną darowiznę od Pani Anny Manser na kwotę 87 516,58 zł.

Poza tym, w 2015 roku otrzymaliśmy niewielkie wpłaty od 2 232 osób na łączną kwotę 56 297,84 zł . Około 10% tych osób (236 osoby) postanowiło wesprzeć Akcję Demokrację więcej niż 1 raz.

Otrzymaliśmy również 1050 zł od organizatorów warsztatów jako zwrot kosztów podróży.

3. Na co wydaliśmy pieniądze?

W 2015 roku ponieśliśmy koszty na łączną kwotę 204 841,92 zł.

Umowy o pracę i inne koszty pracy71 407,6435%
Koszty biurowe i administracyjne15 483,917%
Wyjazdy i szkolenia17 151,918%
Kampanie (bez osobowych)47 296,5218%
Infrastruktura technologiczna53 501,9426%
RAZEM204 841,92100%

4. Główne działania

Pierwsze pół roku działalności Akcji Demokracji koncentrowało się wokół przygotowania narzędzi technologicznych i kampanijnych, które umożliwiają szybkie podejmowanie działań i e-mailowy kontakt z wieloma tysiącami osób. W 2015 roku 52 835 osób wzięło udział w działaniach Akcji Demokracji. 30% z nich zaangażowało się w więcej niż jedną kampanię. Zebraliśmy łącznie 83521 podpisów pod 13 apelami. 66 osób wysłało listy do redakcji korzystając z naszego narzędzia, zorganizowaliśmy 3 akcje w przestrzeniach publicznych na które zapraszaliśmy aktywistów i aktywistki Akcji Demokracji, 500 osób zamówiło kartę w geście solidarności z uchodźcami. Oprócz tego wspólnie finansowaliśmy reklamy w przestrzeni miejskiej. W 2015 roku prowadziliśmy 7 kampanii, z czego 3 zakończyły się sukcesem (kampanie: Chcę oddychać, Kraków bez smogu i Panie Prezydencie nie idź na Marsz Niepodległości). Jedna akcja miała wymiar symboliczny i związana była z okazaniem solidarności z osobami uciekającymi przed wojenną pożogą.

Jesteśmy organizacją wielotematyczną. Nasze działania skupiają się wokół 4 obszarów związanych z: środowiskiem, sprawiedliwością społeczną, prawami człowieka i demokracją.

Środowisko

Kampania: Chcę oddychać
 • Cel: Skłonienie Prezydenta Andrzeja Dudy do podpisania tzw. ustawy antysmogowej.

W 2015 roku naszym największym sukcesem była kampania dotycząca nowelizacji ustawy o ochronie środowiska, którą prowadziliśmy razem z Polskim Alarmem Smogowym. Prezydent podpisał nowelizację, dzięki której teraz sejmiki wojewódzkie mogą podejmować decyzje w sprawie lokalnych uchwał antysmogowych.

Pod apelem zebraliśmy 11 tysięcy podpisów. Setki osób były aktywne na naszych profilach w mediach społecznościowych komentując posty i udostępniając grafiki z informacjami o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zanieczyszczone powietrze. Temat smogu dotarł do większej liczby osób. Kolejne osoby wyrażały swoje poparcie. Występowaliśmy w mediach (TOKFM, MetroCafe, Onet, Program Trzeci Polskiego Radia), a przed Kancelarią Prezydenta zorganizowaliśmy przekazanie podpisów, które ledwo zmieściły się na 50 metrowej rolce papieru. Za pośrednictwem naszej strony, kilkadziesiąt osób wysłało wiadomości do mediów lokalnych (Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego i Gazety Wyborczej Kraków) z prośbą o opublikowanie informacji o apelu i osobistych historiach związanych ze smogiem.

Kampania: Kraków bez smogu
 • Cel: Przyjęcie przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały antysmogowej dla Krakowa.
 • Etap: Zakończona w 2016 roku. Wygrana.

Wspólnie z Krakowskim Alarmem Smogowym apelowaliśmy do radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego o przyjęcie uchwały antysmogowej dla Krakowa, która wprowadzając zakaz palenia węglem, ograniczy główną przyczynę smogu w Krakowie. Wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych umożliwiając szerokiemu gronu ludzi wyrażenie swojego zdania na temat proponowanej uchwały. Wice-marszałkowi Wojciechowi Kozakowi przekazaliśmy głos 4,5 tysiąca osób w sprawie uchwały.

Sprawiedliwość społeczna

Kampania: Nie dla sądów arbitrażowych
 • Cel: Wyłączenie niedemokratycznego mechanizmu sądów arbitrażowych z planowanej umowy handlowej Unii Europejskiej z USA (TTIP).
 • Etap: Trwa.

Zwracaliśmy uwagę na zagrożenia związane z obecnością mechanizmu sądów arbitrażowych w negocjowanym właśnie porozumieniu TTIP pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W kampanii uzyskaliśmy wsparcie związków zawodowych, w promocję petycji włączyły się również organizacje społeczne, wcześniej zaangażowane w Europejską Inicjatywę Obywatelską "STOP TTIP", której jednym z elementów był sprzeciw wobec sądów arbitrażowych. Podpisy złożyliśmy w Ministerstwie Gospodarki na spotkaniu z wiceministrem, Mariuszem Haładyjem. Przedstawiliśmy nasze obawy związane z arbitrażem w TTIP. Przekazaliśmy również publikacje nt. planowanego porozumienia. Działania w sprawie TTIP kontynuujemy w 2016 roku.

Kampania: Równe szanse dla wszystkich dzieci
 • Cel: podniesienie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
 • Etap: Zakończona.

Zebraliśmy liczne komentarze od osób popierających nasz apel, które publikowaliśmy w mediach społecznościowych zwracając uwagę opinii publicznej na ten zapomniany problem. Zwróciliśmy również uwagę mediów. O naszym apelu pisały m.in. Money.pl, czy Wysokie Obcasy. Podpisy dostarczyliśmy osobiście do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Prawa człowieka

Kampania: Panie Prezydencie nie idź na Marsz Niepodległości
 • Cel: Prezydent decyduje, że nie będzie uczestniczył w Marszu Niepodległości.
 • Etap: Zakończona. Wygrana.

Zwróciliśmy uwagę na flirt Kancelarii Prezydenta ze środowiskami ksenofobicznymi, rasistowskimi i nacjonalistycznymi. Początkowy brak jednoznacznej odpowiedzi na zaproszenie na marsz wzbudził nasze wątpliwości. Sprawę nagłaśnialiśmy różnymi kanałami. Pisały o tym wszystkie główne portale internetowe. Opowiedzieliśmy o naszych obawach słuchaczom Polskiego Radia, a dziennikarze i publicyści zastanawiali się „pójdzie czy nie pójdzie”. I przyszła decyzja. Minister w Kancelarii Prezydenta, Wojciech Kolarski, powiedział jasno i wyraźnie: „Prezydent Duda ma inne plany”. Mieliśmy udział w tej decyzji.

Później, w Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem, przy współpracy z chórem zorganizowaliśmy wspólne śpiewy dla otwartej, tolerancyjnej i przyjaznej każdemu człowiekowi Polski. Przed Pałacem Prezydenckim, śpiewaliśmy Odę do radości, Imagine Johna Lenona i Sen o Warszawie Czesława Niemena. O naszej akcji później opowiedziało Polskie Radio.

Akcja: Zostawiam nakrycie dla uchodźcy
 • Cel: Pokazanie solidarności z uchodźcami.
 • Etap: Zakończona.

W grudniu 2015 roku przed świętami Bożego Narodzenia wyprodukowaliśmy kartę z solidarnościowych hasłem „Zostawiam nakrycie dla uchodźcy”. Wysłaliśmy ją do 500 osób, które zgłosiły chęć jej otrzymania. Zachęcaliśmy do stawiania kartki na stole świątecznym, wykorzystując piękną tradycję zostawiania wolnego miejsca przy stole dla przybyszów. W konsekwencji otrzymaliśmy dziesiątki zdjęć z polskich stołów z ważnym symbolicznym przekazem otwartości na tych, którzy uciekają przed wojenną pożogą.

Demokracja

Akcja: Nie godzimy się na psucie państwa
 • Cel: Uzyskanie wyjaśnień od Prezydenta w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego.
 • Etap: Zakończona.

Zakończcie wojnę o Trybunał Konstytucyjny
 • Cel: wstrzymanie prac nad wyborem nowych sędziów oraz uszanowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
 • Etap: Trwa.

W 2015 roku szybko zareagowaliśmy na pierwsze próby niszczenia instytucji i mechanizmów demokratycznego państwa. Gniew społeczny związany z ułaskawieniem przez Prezydenta Dudę Mariusza Kamińskiego wyrażony w naszej poprzedniej akcji „Nie godzimy się na psucie państwa” skierowaliśmy na to nowe zagrożenia dla podstaw państwa prawa w naszym kraju. Zareagowaliśmy również na pierwsze próby rozmontowywania Trybunału Konstytucyjnego.

Wywiesiliśmy reklamy w przestrzeni miejskiej, które były jasnym komunikatem, że jako obywatele i obywatelki nie godzimy się na psucie naszego państwa. Pojawiły się one na ponad 40 słupach w 8 miastach w całej Polsce: Bydgoszcz, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław. Nasz apel wydrukowaliśmy w bezpłatnej gazecie. Otrzymaliśmy liczne emaile od ludzi robiących sobie zdjęcie ze słupami ogłoszeniowymi na których znajdowały się plakaty z hasłem „Nie godzimy się na psucie państwa”. Działania te były w pełni sfinansowane przez osoby biorące udział w naszej akcji.

Podpisy dostarczyliśmy do Kancelarii Prezydenta. Na spotkaniu, minister Wojciech Kolarski zapewnił, że otrzymamy wyjaśnienia od Prezydenta. Faktycznie otrzymaliśmy pismo z odpowiedzią po dokładnie 3 miesiącach. 2 marca 2016 roku Kancelaria wyjaśniła, że Prezydent miał prawo pominąć wymiar sądowniczy w swojej decyzji w sprawie ułaskawienia Mariusza Kamińskiego. W sprawie wyboru sędziów Kancelaria odpowiedziała nam przytaczając jedynie powszechnie znane fakty.

5. Taktyki kampanijne.

Siła prowadzonych przez Akcję Demokrację kampanii zależy od sumy działań wszystkich osób biorących w nich udział. Każdy wkład jest istotny, choćby najmniejszy. Niezależnie, czy jest to podpisanie petycji, przesłanie jej znajomym, wpłata czy przyjście na demonstrację.

W naszych działaniach chcemy oferować jak najbardziej różnorodne formy zaangażowania. Tak, żeby ludzie mogli podejmować akcje niezależnie od tego ile mają czasu i jakie mają zasoby.

Oferowaliśmy różne formy współtworzenia naszych kampanii:

 • podpisywanie apeli
 • wspólne doręczanie podpisów
 • wysyłanie e-maili do mediów lokalnych
 • akcje uliczne
 • wspólne finansowanie reklam w przestrzeni miejskiej
 • wysyłkę kartki solidarnościowej

6. Partnerzy

W naszych działaniach staramy się łączyć różne środowiska, organizacje, związki zawodowe, grupy nieformalne i ruchy społeczne. Wierzymy, że działając razem jesteśmy zwykle w stanie osiągnąć więcej.

W 2015 roku przy okazji różnych działań współpracowaliśmy z 6 partnerami. Kampanie dotyczące smogu prowadziliśmy wspólnie z Polskim Alarmem Smogowym i Krakowskim Alarmem Smogowym. W sprawie TTIP kampaniowaliśmy razem z Instytutem Globalnej Odpowiedzialności oraz europejską organizacją WeMove. Temat progów dochodowych w Funduszu Alimentacyjnych podjęliśmy razem z Kongresem Kobiet i Stowarzyszeniem „Dla naszych Dzieci”.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn