16 591 z 50 000 podpisów

Adresaci Posłowie i Posłanki Sejmu RP i Senatorowie i Senatorki Senatu RP

Apelujemy o poparcie posłów i posłanek oraz senatorek i senatorów dla obywatelskiej kandydatki na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. W sprawach tak fundamentalnych jak obrona naszych praw, potrzebujemy ponadpartyjnego poparcia dla osoby wskazanej przez ponad 1000 organizacji społecznych i tysiące mieszkańców i mieszkanek Polski.

Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, poza doświadczeniem pracy w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, od wielu lat działa na rzecz najważniejszych dla nas wartości, w tym obrony praw najsłabszych. Jest uznaną ekspertką i prawniczką, angażującą się w obronę praw człowieka i sprawiedliwości społecznej. Prowadzi przełomowe sprawy sądowe dotyczące dyskryminacji, wolności słowa i ochrony środowiska. Broni zagrożonych praw obywatelskich w Polsce, dostępu do informacji publicznej, prywatności czy wolności zgromadzeń publicznych. Reprezentuje nasze prawa na forach międzynarodowych, w tym w ONZ i Radzie Europy, ze szczególnym naciskiem na praworządność.

Poparcie przez polityczki i polityków doświadczonej kandydatki zgłoszonej przez organizacje społeczne i popieranej przez tysiące obywatelek i obywateli, będzie sygnałem, że wspierają oni niezależność i merytoryczne znaczenie, najważniejszej dla ochrony praw każdej i każdego z nas, instytucji w Polsce.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży naszych praw i aktywnie interweniuje tam, gdzie na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej jest ono naruszane. Dlatego tak ważne, aby pozostał od tej władzy niezależny. Aby skutecznie bronić naszych praw, Rzecznika lub Rzeczniczkę muszą cechować:

  • Bezstronność
  • Kompetentność
  • Stosowanie zasad równego traktowania
  • Brak dyskryminacji
  • Aktywność w obronie słabszych i atakowanych
Potrzebujemy kandydatki, która te standardy spełni.

Kandydatkę może zgłosić grupa co najmniej 35 posłów i posłanek. To od głosowania w Sejmie będzie zależało, czy jej kandydatura zdobędzie większość. W jego trakcie poseł lub posłanka może wyrazić swoje poparcie tylko wobec jednego kandydata czy kandydatki. Później Senat ma miesiąc na wskazanie, czy wyraża zgodę, czy odrzuca osobę wybraną przez Sejm.

Ponadpartyjne porozumienie i szerokie poparcie jednej silnej kandydatki w Sejmie przez dużą grupę posłów i posłanek może mieć decydujący wpływ na decyzje Senatu. Mamy szansę, że przyszła Rzeczniczka Praw Obywatelskich pozostanie niezależna od jakiejkolwiek władzy i nadal będzie broniła naszych praw.

Jak nasza kandydatka sama o sobie mówi: jest kobietą, prawniczką, Polką, Europejką, mamą. My dodajemy: już teraz kieruje strategicznymi postępowaniami w biurze RPO. Od pięciu lat koordynuje międzyzespołową pracą ekspertów w sprawach interdyscyplinarnych.

Prowadzi przełomowe sprawy sądowe dotyczące dyskryminacji, wolności słowa i ochrony środowiska. Broni zagrożonych praw obywatelskich w Polsce, dostępu do informacji publicznej, prywatności. Współprzewodniczy Komisji Ekspertów ds. przestrzegania praw obywatelskich w działalności służb specjalnych. Angażuje się w aktualne dla obywateli i obywatelek sprawy dotyczące wolności zgromadzeń publicznych oraz sprawy sądowe, które przyczyniają się do zmniejszania dyskryminacji i nierówności strukturalnych w Polsce, w tym prawa do obywatelstwa dzieci par jednopłciowych, standardów prawnej zmiany płci, dostępnych mieszkań, dostępu do usług dla osób z niepełnosprawnościami. Reprezentuje nasze prawa na forach międzynarodowych, w tym w ONZ i Radzie Europy, ze szczególnym naciskiem na praworządność.

W swojej pracy stara się być blisko wszystkich codziennych spraw obywatelek i obywateli. Setki postępowań, w których uczestniczyła, przybliżyły jej sprawy, z którymi na co dzień mierzą się mieszkanki i mieszkańcy Polski. Reprezentowała zarówno osobę niewidomą, która z psem przewodnikiem nie została wpuszczona do okulisty, ofiarę wypadku drogowego, której odmówiono wypłacenia renty, jak i panią w starszym wieku, którą deweloper chciał wyrzucić z mieszkania.

W swojej wieloletniej praktyce adwokackiej zaangażowana była w prowadzenie pro bono spraw sądowych dla osób fizycznych i organizacji społecznych. Broniła w sądzie praw uchodźczyń, uchodźców, migrantek i migrantów. Była członkinią Zespołu ds. Kobiet przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jest założycielką i członkinią zarządu kilku organizacji społecznych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Jest zaangażowana w budowanie dialogu polsko-żydowskiego.

Teraz ma plan unowocześnienia urzędu RPO. Jak mówi, urząd powinien być dostępny dla wszystkich tak łatwo, jak aplikacja w telefonie. Zapowiada rozwijanie technologii, tworzenie narzędzi komunikacji z obywatelkami i obywatelami, zmianę języka komunikacji na zrozumiały nie tylko dla prawników. Podczas swojej kadencji planuje skoncentrować się na 5 tematach:

  • równym dostępie do ochrony zdrowia,
  • edukacji,
  • wsparciu dla seniorów,
  • ochronie środowiska,
  • bezpieczeństwie w internecie (od ochrony naszych danych, po przeciwdziałanie mowie nienawiści).

Zamierza zarówno podejmować bieżące interwencje, reagować na informacje medialne i zgłoszenia organizacji, ale też działać planowo i systematycznie: edukować instytucje publiczne, rozmawiać i budować współpracę ponad podziałami.

“Ważne dla mnie, że na rzeczniczkę kandyduje kobieta, ma to też dla mnie znaczenie, że jest to kobieta z młodego pokolenia. To ważne aby kobiety sięgały po stanowiska i po głos“. Nasz głos już ma!

Zuzannę Rudzińską-Bluszcza na stanowisko Rzeczniczki Praw Obywatelskiej poparły już 82 organizacje społeczne z całej Polski, w tym Akcja Demokracja.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Upewnij się, udostępniając apel! Nasza siła leży w zaangażowaniu tysięcy osób. Głos każdej i każdego z nas jest niezwykle ważny!

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
W ruchu Akcji Demokracji, do którego należę, apelujemy o poparcie całej demokratycznej opozycji w Sejmie i Senacie dla obywatelskiej kandydatki na Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz. W sprawach tak fundamentalnych jak obrona naszych praw, potrzebujemy ponadpartyjnego poparcia dla osoby wskazanej przez kilkadziesiąt organizacji społecznych i tysiące mieszkańców i mieszkanek Polski.
Zachęcam Cię do dołączenia swojego głosu w tej sprawie. Możesz to zrobić na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/916/.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?
Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży naszych praw i aktywnie interweniuje tam, gdzie na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej jest ono naruszane. Dlatego to tak ważne, aby pozostał od tej władzy niezależny.

Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy upewnić się, że nowa osoba na stanowisku RPO będzie również reprezentować te wartości.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Dowiedz się, jak wydatkujemy nasze środki. Pod linkiem dostępne są informacje za lata 2015-2018. Wyniki finansowe za 2019 rok udostępnimy w najbliższym czasie.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn