6 136 z 10 000 podpisów

Adresaci Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Radne i Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego, dr inż. Anna Wiśniewska, dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz dr Wojciech Adamek, dyrektor Zakładu Rybactwa Doświadczalnego w Zatorze

Stawy Zatorskie należą do Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy”. Wchodzące w ich skład kompleksy stawowe Przeręb, Spytkowice i Bugaj są obszarami o unikatowych walorach przyrodniczych i ornitologicznych w skali Europy. Ta cenna przyroda jest jednak od lat dewastowana przez polowania. Dlatego domagamy się wyłączenia Stawów Zatorskich z nowego planu obwodów łowieckich uchwalanego obecnie przez Marszałka i Sejmik Województwa Małopolskiego.

Apel jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji oraz koalicji Niech Żyją. Apel w tej samej sprawie znajduje się na stronach koalicji.

Stawy Zatorskie pełnią bardzo ważną rolę w okresie wiosennej i jesiennej migracji ptaków, stanowiąc przystanek na trasie ich wędrówek. Bogata sieć zbiorników wodnych i naturalny w wielu miejscach charakter dolin rzecznych ściągają tu tysiące przelatujących ptaków, zapewniając im bazę pokarmową i miejsce odpoczynku. Przedmiotami ochrony w obszarze Dolina Dolnej Skawy są 23 gatunki ptaków, 17 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi.

Organizowane na terenie Stawów Zatorskich zbiorowe, komercyjne polowania przyczyniają się do znacznego wzrostu śmiertelności chronionych ptaków. Polujący myśliwi nie tylko zabijają ptaki, ale także je ranią, skazując na konanie w męczarniach. Przepłaszają stada, rozbijają ptasie rodziny narażając młode na śmierć, a ołów z myśliwskiej amunicji zatruwa środowisko, krzywdząc ludzi i zwierzęta.

Walory przyrodnicze Stawów Zatorskich oraz bogata fauna ptaków wodnych od dekad przyciągają z całego świata przyrodników, amatorów fotografii i obserwowania rzadko spotykanych gatunków ptaków. Okolice stawów stały się atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla wielu turystów, rozwija się tu baza agroturystyczna i związany z nią sektor usług. Intensywne polowania kłócą się jednak z rozwojem turystyki. Myśliwi polując w każdy weekend sezonu łowieckiego, trwającego ponad 4 miesiące, zawłaszczają większość obszaru stawów i skutecznie wypierają z nich turystów. Wskutek polowań zamykane są szlaki turystyczne i nie powstaje infrastruktura służąca obserwacji ptaków. Nie są rozwijane także usługi przewodnickie, a wraz z nimi promocja obszaru związana z ptasią turystyką. Tracą na tym wszyscy – zwierzęta, mieszkańcy, turyści i całe społeczeństwo.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Upewnij się, udostępniając apel! Nasza siła leży w zaangażowaniu tysięcy osób. Głos każdej i każdego z nas jest niezwykle ważny!

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
W ruchu Akcji Demokracji, do którego należę, apelujemy o wyłączenie Stawów Zatorskich z nowego planu obwodów łowieckich uchwalanego obecnie przez Marszałka i Sejmik Województwa Małopolskiego. Stawy Zatorskie są obszarem o unikatowych walorach przyrodniczych i ornitologicznych w skali regionu, kraju i Europy. Ta cenna przyroda jest od lat dewastowana przez polowania.
Zachęcam Cię do dołączenia swojego głosu w tej sprawie. Możesz to zrobić na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/1194/.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?
Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację. Dzięki Twojej darowiźnie będziemy dalej działać na rzecz powstrzymania katastrofy klimatycznej.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Zobacz nasze finanse. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn