Zakończcie wojnę o Trybunał Konstytucyjny

Walka o Trybunał wciąż trwa

Choć Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, ta kluczowa dla polskiej demokracji instytucja wciąż działa.

Wbrew apelom organizacji pozarządowych, Biuro Legislacyjnego Senatu, uczelni, RPO, Prezydent podpisał nowelizację ustawy o TK.

Posted by Akcja Demokracja on 28 grudnia 2015


Stało się tak dzięki postawie sędziów, ale i aktywności obywatelskiej. Jesteśmy częścią masowego ruchu przeciwko niszczeniu jednej z instytucji, będących fundamentem demokratycznego państwa prawa. Wspólnie wyzwoliliśmy energię, która będzie jasnym sygnałem dla rządzących, że nie godzimy się na niszczenie niezależnego sądu konstytucyjnego.

Rząd chciał posunąć się dalej i niezgodnie z prawem nie publikować orzeczeń Trybunału. Społeczny opór nie pozwolił mu na to. To nasze wspólne zwycięstwo.

Zamierzamy dalej bronić trójpodziału władzy i monitorować sposób wdrażania ustawy. Bądźmy razem wszędzie tam, gdzie możemy stanąć w obronie naszych wartości.

Wzburzenie, jakie wywołały słowa Beaty Kempy, skłoniło rząd do zmiany stanowiska. Wyrok TK zostanie opublikowany. akcjademokracja.pl/trybunal

Posted by Akcja Demokracja on 11 grudnia 2015