Warszawa wolna od Smogu!

Odniesliśmy sukces!

Doprowadziliśmy do powstania i przyjęcia uchwały antysmogowej dla Mazowsza!

Sejmik Województwa przyjął ją jednogłośnie dnia 24 października 2017, po tym jak przekazaliśmy na ich ręce ponad 13 tysięcy podpisów mieszkańców i mieszkanek domagających się uchwały

Poprzyj skargę na smog!


Kampania prowadzona była wspólnie z Warszawskim Alarmem Smogowym

Dowiedz się więcej:


Czego oczekiwaliście od władz Mazowsza?

Domagamy się realnych działań na rzecz ograniczenia smogu w Warszawie i okolicach. Chcemy, aby radni przygotowali rzetelną informację nt. stanu prac nad uchwałą antysmogową, wraz z terminem ich zakończenia.


Dlaczego zwracaliście się do Sejmiku?

Za ostatnie epizody smogowe w największym stopniu odpowiedzialne jest ogrzewanie domów paliwami stałymi. Kwestie te możemy uregulować właśnie uchwałą antysmogową, która ograniczy palenie węglem i drewnem.To są kompetencje Sejmiku.


Czy osoby najuboższe nie będą większych obciążeń, w związku z uchwałą antysmogową?

Rozwiązania przyjęte w Krakowie pokazują, że walcząc ze smogiem można zadbać również o najuboższych. Wprowadzono tam dopłaty do wymiany instalacji grzewczych oraz, dla osób spełniających kryterium dochodowe, dopłaty do rachunków.


Dlaczego nie domagacie się np. ograniczenia ruchu samochodowego w stolicy?

Co prawda transport jest istotnym źródłem warszawskiego smogu, to epizody smogowe, które mają teraz miejsce w Warszawie, związane są z sezonem grzewczym. Walka o czyste powietrze powinna być kompleksowa i obejmować wszystkie źródła zanieczyszczeń. Jednak aby rozwiązać problem tragicznego smogu w zimie, musimy pilnie zająć się niską emisją [*].

[*] niska emisja - emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.
WIOŚ w Krakowie, 2006


Czy chcecie zakazu palenie węglem i drewnem?

Na pewno chcemy radykalnego ograniczenia ich wykorzystania. Tam, gdzie są możliwe alternatywne sposoby ogrzewania - domagamy się zakazu. O szczegółowych rozwiązaniach przyjdzie czas rozmawiać później. Teraz chcemy realnych kroków i publikacji przez władze Województwa Mazowieckiego harmonogramu prac nad uchwałą antysmogową.


Jak smog zagraża mieszkańcom Warszawy?

Smog przyczynia się do poważnych schorzeń zdrowotnych. W stolicy Polski przez dużą część roku, a zwłaszcza zimą, normy trujących i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi pyłów PM10 i PM2,5 bywają przekroczone przynajmniej dwu-, a niekiedy i trzykrotnie. W rezultacie nawet niepalący mieszkańcy Warszawy „wypalają” średnio ekwiwalent około tysiąca papierosów rocznie*. Skutki długotrwałego narażenia na pyły zawieszone obejmują przedwczesne zgony, w szczególności powikłania sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca i udar mózgu, rozwój przewlekłych chorób układu oddechowego, nowotwory czy negatywny wpływ okołoporodowy, np. w postaci zwiększonej umieralności noworodków i niskiej masy urodzeniowej.
* - Kalkulacje Warszawskiego Alarmu Smogowego przygotowane za pomocą kalkulatora Krakowskiego Alarmu Smogowego www.omnicalculator.com


Ile osób przedwcześnie umiera każdego roku na skutek smogu w Warszawie?

W Warszawie z powodu smogu umiera rocznie około 3 tys. osób z prawie 49 tys. przedwczesnych zgonów w całej Polsce. To więcej niż ginie w wypadkach samochodowych w całym kraju. W samej Warszawie leczenie skutków zanieczyszczenia powietrza to koszt rzędu 6 mld złotych rocznie (a zatem więcej niż koszt budowy środkowego odcinka II linii metra)*.

* Na podstawie badań dr. Artura Badydy z Politechniki Warszawskiej cytowanych w kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Zdrowia pt. Tworzymy Atmosferę.Nasz apel

Warszawskie niebo regularnie zasnuwa smog. Spaliny samochodowe i tzw. niska emisja, czyli efekt palenia niskiej jakości opałem w domowych piecach, to główne przyczyny zanieczyszczenia stołecznego powietrza. W rezultacie nawet niepalący mieszkańcy Warszawy „wypalają” średnio odpowiednik około tysiąca papierosów rocznie [1], a w mieście z powodu smogu przedwcześnie umiera co roku około 3 tys. osób [2]. To tyle samo co w wypadkach samochodowych w całym kraju!

Według Ratusza w kilku tysiącach domów w Warszawie pali się węglem [3]. Przypadki najgęstszego smogu występują zimą, właśnie wtedy, gdy w piecach w stolicy i otaczających ją miejscowościach pali się najintensywniej.

Zmiany są możliwe. W styczniu 2016 przyjęto uchwałę antysmogową dla Krakowa, zakazującą używania węgla i drewna w prywatnych piecach. Równolegle wprowadzono program finansowego wsparcia wymiany pieców.

Czas na Warszawę i okolice! Domagamy się od Zarządu Województwa Mazowieckiego pilnego przygotowania projektu podobnej uchwały obejmującej, co najmniej, Warszawę i okalające ją gminy [4] oraz przedstawienia harmonogramu dalszych prac.

Fatalna jakość powietrza zagraża naszemu zdrowiu i życiu – powoduje nowotwory, groźne choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia. Szczególnie szkodzi matkom w ciąży, dzieciom, uprawiającym sport na „świeżym” powietrzu i osobom starszym.

Dajmy Warszawie odetchnąć!
Podpisały

13 542 osoby

Jeśli chcesz wziąć udział w innych kampaniach Akcji Demokracja, kliknij tu: https://www.akcjademokracja.pl/