13 243 z 20 000 podpisów

Adresaci: Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Radnych Sejmiku

Warszawskie niebo regularnie zasnuwa smog. Spaliny samochodowe i tzw. niska emisja, czyli efekt palenia niskiej jakości opałem w domowych piecach, to główne przyczyny zanieczyszczenia stołecznego powietrza. W rezultacie nawet niepalący mieszkańcy Warszawy „wypalają” średnio odpowiednik około tysiąca papierosów rocznie [1], a w mieście z powodu smogu przedwcześnie umiera co roku około 3 tys. osób [2]. To tyle samo co w wypadkach samochodowych w całym kraju!

Według Ratusza w kilku tysiącach domów w Warszawie pali się węglem [3]. Przypadki najgęstszego smogu występują zimą, właśnie wtedy, gdy w piecach w stolicy i otaczających ją miejscowościach pali się najintensywniej.

Zmiany są możliwe. W styczniu 2016 przyjęto uchwałę antysmogową dla Krakowa, zakazującą używania węgla i drewna w prywatnych piecach. Równolegle wprowadzono program finansowego wsparcia wymiany pieców.

Czas na Warszawę i okolice! Domagamy się od Zarządu Województwa Mazowieckiego pilnego przygotowania projektu podobnej uchwały obejmującej, co najmniej, Warszawę i okalające ją gminy [4] oraz przedstawienia harmonogramu dalszych prac.

Fatalna jakość powietrza zagraża naszemu zdrowiu i życiu – powoduje nowotwory, groźne choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia. Szczególnie szkodzi matkom w ciąży, dzieciom, uprawiającym sport na „świeżym” powietrzu i osobom starszym.

Dajmy Warszawie odetchnąć!
Kampania jest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji i Warszawskiego Alarmu Smogowego
[1] Kalkulacje Warszawskiego Alarmu Smogowego przygotowane za pomocą kalkulatora Krakowskiego Alarmu Smogowego www.omnicalculator.com

[2] Na podstawie badań dr. Artura Badydy z Politechniki Warszawskiej cytowanych w kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Zdrowia pt. Tworzymy Atmosferę.

[3] Rekordowy smog nad Warszawą. Dziś darmowa komunikacja, Gazeta Wyborcza, 15.12.2016.

[4] Dobra praktyka z Małopolski pokazuje, że można zacząć od uchwały dotyczącej największego miasta, a potem uzupełnić ją regulacjami obejmującymi dalszą część województwa.


Czego oczekujecie od władz Mazowsza?

Domagamy się realnych działań na rzecz ograniczenia smogu w Warszawie i okolicach. Chcemy, aby radni przygotowali rzetelną informację nt. stanu prac nad uchwałą antysmogową, wraz z terminem ich zakończenia.


Dlaczego zwracacie się do Sejmiku?

Za ostatnie epizody smogowe w największym stopniu odpowiedzialne jest ogrzewanie domów paliwami stałymi. Kwestie te możemy uregulować właśnie uchwałą antysmogową, która ograniczy palenie węglem i drewnem.To są kompetencje Sejmiku.


Czy osoby najuboższe nie będą większych obciążeń, w związku z uchwałą antysmogową?

Rozwiązania przyjęte w Krakowie pokazują, że walcząc ze smogiem można zadbać również o najuboższych. Wprowadzono tam dopłaty do wymiany instalacji grzewczych oraz, dla osób spełniających kryterium dochodowe, dopłaty do rachunków.


Dlaczego nie domagacie się np. ograniczenia ruchu samochodowego w stolicy?

Co prawda transport jest istotnym źródłem warszawskiego smogu, to epizody smogowe, które mają teraz miejsce w Warszawie, związane są z sezonem grzewczym. Walka o czyste powietrze powinna być kompleksowa i obejmować wszystkie źródła zanieczyszczeń. Jednak aby rozwiązać problem tragicznego smogu w zimie, musimy pilnie zająć się niską emisją [*].

[*] niska emisja - emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.
WIOŚ w Krakowie, 2006


Czy chcecie zakazu palenie węglem i drewnem?

Na pewno chcemy radykalnego ograniczenia ich wykorzystania. Tam, gdzie są możliwe alternatywne sposoby ogrzewania - domagamy się zakazu. O szczegółowych rozwiązaniach przyjdzie czas rozmawiać później. Teraz chcemy realnych kroków i publikacji przez władze Województwa Mazowieckiego harmonogramu prac nad uchwałą antysmogową.


Jak smog zagraża mieszkańcom Warszawy?

Smog przyczynia się do poważnych schorzeń zdrowotnych. W stolicy Polski przez dużą część roku, a zwłaszcza zimą, normy trujących i szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi pyłów PM10 i PM2,5 bywają przekroczone przynajmniej dwu-, a niekiedy i trzykrotnie. W rezultacie nawet niepalący mieszkańcy Warszawy „wypalają” średnio ekwiwalent około tysiąca papierosów rocznie*. Skutki długotrwałego narażenia na pyły zawieszone obejmują przedwczesne zgony, w szczególności powikłania sercowo-naczyniowe, w tym zawał serca i udar mózgu, rozwój przewlekłych chorób układu oddechowego, nowotwory czy negatywny wpływ okołoporodowy, np. w postaci zwiększonej umieralności noworodków i niskiej masy urodzeniowej.
* - Kalkulacje Warszawskiego Alarmu Smogowego przygotowane za pomocą kalkulatora Krakowskiego Alarmu Smogowego www.omnicalculator.com


Ile osób przedwcześnie umiera każdego roku na skutek smogu w Warszawie?

W Warszawie z powodu smogu umiera rocznie około 3 tys. osób z prawie 49 tys. przedwczesnych zgonów w całej Polsce. To więcej niż ginie w wypadkach samochodowych w całym kraju. W samej Warszawie leczenie skutków zanieczyszczenia powietrza to koszt rzędu 6 mld złotych rocznie (a zatem więcej niż koszt budowy środkowego odcinka II linii metra)*.

* Na podstawie badań dr. Artura Badydy z Politechniki Warszawskiej cytowanych w kampanii społecznej Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Zdrowia pt. Tworzymy Atmosferę.


Następny krok - podziel się!

Udostępnij nasz apel na Twitterze lub Facebooku, tak, aby dowiedzieli się o nim Twoim znajomi. Razem pokonajmy warszawski smog

Dorzucisz się?

Wesprzyj organizację happeningu

event Stop Smog

Jeśli uważasz, że to, co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie na ochrony środowiska, prosimy Cię o wpłacanie choćby symbolicznych 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. To szczególnie ważne w takich kampaniach, jak ta. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

Proszę czekaj

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn

Administratorem zbieranych danych osobowych jest Fundacja Akcja Demokracja z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 24a/8. Dane wykorzystywane będą do przeprowadzenia tej kampanii, aby poinformować Cię o kolejnych naszych działaniach oraz w celach statystycznych. Podanie danych jest dobrowolne. Swoje dane możesz w każdej chwili poprawiać, a także zawsze możesz zażądać ich usunięcia. Więcej w polityce prywatności.