112 424 z 200 000 podpisów

W SPRAWIE PROJEKTU ZMIANY USTAWY O ZASADACH PROWADZENIA ZBIÓREK PUBLICZNYCH

Zaniepokojeni propozycjami zmian w ustawie o zbiórkach publicznych, apelujemy o ich wycofanie. Nie godzimy się na to, by politycy stworzyli możliwość zmiany celów, na które przekazujemy pieniądze poprzez zbiórki publiczne. To dawanie sobie uprawnienia do dysponowania nie swoimi pieniędzmi bez pytania o zdanie ludzi, którzy wzięli udział w zbiórce prowadzonej przecież na konkretny cel.

Traktujemy to jako zamach na dobroczynność. Jako mieszkanki i mieszkańcy Polski wielokrotnie pokazaliśmy, że jesteśmy gotowi hojnie angażować w działania społeczne. Chcemy decydować samodzielnie o tym, jakie wartości wspieramy i czy chcemy, właśnie na nie, przekazać zarobione przez siebie pieniądze. To obywatele i obywatelki powinni mieć swobodę samodzielnego decydowania o tym, z jakimi organizacjami chcą się podzielić swoimi pieniędzmi.

Obowiązujące obecnie prawo daje ministrowi odpowiednie narzędzia kontroli i reakcji w przypadku zbiórek niezgodnych z prawem. Nie widzimy potrzeby jego zmiany. Intencje stojące za propozycją nowej ustawy budzą naszą wątpliwość. Obawiamy się, że będzie ona narzędziem kontrolowania niezależnej działalności społeczeństwa obywatelskiego. Jest to sprzeczne z zasadami społeczeństwa obywatelskiego.

Chcemy Polski w której mamy możliwość działania społecznie oraz angażowania się w pomoc słabszym. W takiej Polsce państwo wspiera aktywność obywatelską, a nie ją ogranicza.

Apeljest wspólną inicjatywą Akcji Demokracji, Forum Darczyńców w Polsce, Fundacji im. Stefana Batorego, Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Fundacji Greenpeace Polska, Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Następny krok - podziel się!

Dziękujemy , za głos za wolnością decydowania, gdzie idą Twoje pieniądze ze zbiórek publicznych. Możesz zrobić więcej!

Jeżeli chcesz pomóc więcej w tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu! Podziel się apelem na swoim Facebook’u lub Twitterze.

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii. Jeżeli korzystasz z telefonu, możesz udostepnić akcję także przez WhatsApp

Możesz również poinfomować znajomych przez wysłanie im e-maila zawierającego link do apelu: wybieramcowspieram.pl.