3 266 z 5 000 podpisów

Adresaci Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala oraz Zarząd PGG

Domagamy się odstąpienia od planowanego uruchomienia wydobycia węgla z nowego złoża w śląskim Imielinie!

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to zagrożenie dla lokalnej społeczności, przedsięwzięcie nieracjonalne ekonomicznie oraz niedopuszczalne z punktu widzenia odpowiedzialnej krajowej polityki klimatycznej.

Zamiast strachu przed dewastacją miasta z powodu wydobycia, lokalna społeczność Imielina powinna otrzymać, wraz z całym regionem śląskim, konkretne plany sprawiedliwej transformacji i zapewnienia bezpiecznej przyszłości. A Polska i klimat, czyli my wszyscy, szansę na uniknięcie dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.

Natychmiast zatrzymać postępowanie koncesyjne dla wydobycia z nowego złoża Imielin-Północ!

Imielin to, dynamicznie rozwijające się miasto w aglomeracji śląskiej, z nowoczesną infrastrukturą miejską, strefą przedsiębiorczości, położone w malowniczym sąsiedztwie lasów i zalewu Dziećkowice, niespełna 20 km od Katowic.

Planowane wydobycie węgla miałoby się odbywać metodą „na zawał” na kilku pokładach, z których najpłytszy jest na głębokości zaledwie 180m. Doprowadzi to do znacznych odkształceń terenu i obniżenia jego powierzchni nawet o 9 m. Oznaczałoby to bardzo wysokie ryzyko zniszczeń domów mieszkanek i mieszkańców Imielina. Zagrożenie to dotyczyłoby 48% powierzchni miasta: infrastruktury, gazociągu wysokoprężnego, dróg, cieków wodnych, budynków miejskich, dwóch zbiorników wodnych.

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to poważne ryzyko uszkodzenia dna i zanieczyszczenia Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Chrzanów 452 - rezerw wody pitnej dla Śląska i północnej Małopolski, pokrywających w 1/3 potrzeby wodne obydwu regionów. Eksploatacja zagraża również zbiornikowi Dziećkowice, sztucznemu jezioro stanowiącemu zbiornik wody pitnej oraz wody do celów przemysłowych dla wielu podmiotów gospodarczych na Śląsku.

PGG jest największą spółką węglową w Unii Europejskiej. Zarówno rząd, jak i branżowi eksperci podkreślają, że bez wdrożenia głębokich reform Polska Grupa Górnicza wkrótce zbankrutuje. We wrześniu 2020 Zarząd PGG podpisał ze związkami funkcjonującymi w firmie porozumienie, które określa, że ostatnia kopalnia spółki zostanie zamknięta w 2049. Do tego momentu PGG ma być subsydiowane przez budżet państwa.Otwieranie nowego złoża węgla kamiennego przez spółkę, która jest na skraju upadłości, funkcjonuje tylko dzięki ogromnym subsydiom i ma jasny plan zamykania kopalń w perspektywie 30 lat, jest głęboko nieracjonalna ekonomicznie.

Odchodzenie Europy od węgla jest nieuniknionym faktem. Plany Komisji Europejskiej, dyskusje w Parlamencie Europejskim czy negocjacje podczas spotkań Rady pokazują, że ambicje w polityce klimatycznej Unii Europejskiej tylko rosną. Polski rząd za nimi nie nadąża. Jasnym staje się, że albo Polski rząd ogłosi datę i plan całkowitego odejścia od węgla, albo nici z pieniędzy na transformację energetyczną i sprawiedliwą transformację regionów pogórniczych. W takiej sytuacji otwieranie nowego złoża węgla kamiennego jest skandalem.

Partnerem kampanii jest Stowarzyszenie Zielony Imielin

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Upewnij się, udostępniając apel! Nasza siła leży w zaangażowaniu tysięcy osób. Głos każdej i każdego z nas jest niezwykle ważny!

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
W ruchu Akcji Demokracji, do którego należę, apelujemy odstąpienia od planowanego uruchomienia wydobycia węgla z nowego złoża w śląskim Imielinie. W sprawach tak fundamentalnych jak klimat, potrzebujemy aby rząd i państwo nie podejmowało decyzji, które w sposób znaczący pogorszą bezpieczeństwo klimatyczne Polski.
Zachęcam Cię do dołączenia swojego głosu w tej sprawie. Możesz to zrobić na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/1003/.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?

Eksploatacja złoża Imielin-Północ to zagrożenie dla lokalnej społeczności, przedsięwzięcie nieracjonalne ekonomicznie oraz niedopuszczalne z punktu widzenia odpowiedzialnej krajowej polityki klimatycznej. Polska i klimat, czyli my wszyscy, powinniśmy otrzymać szansę na uniknięcie dramatycznych skutków katastrofy klimatycznej.Dlatego to tak ważne, aby natychmiast zatrzymać postępowanie koncesyjne dla wydobycia z nowego złoża Imielin-Północ!

Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację. Dzięki Twojej wpłacie będziemy skutecznie domagać sie zakończenia wydobycia węgla.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Dowiedz się, jak wydatkujemy nasze środki. Pod linkiem dostępne są informacje za lata 2015-2018. Wyniki finansowe za 2019 rok udostępnimy w najbliższym czasie.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn