WYGAŚ MANDAT POSŁA ZIOBRY. NIEZWŁOCZNIE! --> Podpisz apel.

7511 osób podpisało się pod apelem Do Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Sejmu RP, o treści:

Mimo, iż Zbigniew Ziobro został powołany na stanowisko Prokuratora Generalnego, cały czas piastuje mandat poselski. To niezgodne z polską konstytucją, która mówi, że mandatu posła i stanowiska prokuratora łączyć nie można!

Uzasadnienie apelu

Konstytucja RP mówi, że prokurator nie może sprawować mandatu poselskiego [1]. Natomiast Kodeks Wyborczy wskazuje, że wygaśnięcie mandatu posła ma miejsce "w momencie powołania w toku kadencji na stanowisko lub powierzenia funkcji, których stosownie do przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo ustaw nie można łączyć ze sprawowaniem mandatu posła" [2]. Obowiązek stwierdzenia wygaśnięcia mandatu spoczywa na Marszałku Sejmu, który powinien zrobić to niezwłocznie w drodze postanowienia [3].

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro pełniąc również od niedawna funkcję Prokuratora Generalnego posiada wszelkie uprawnienia prokuratorskie. Może wszczynać postępowania karne, wnioskować o tymczasowe aresztowanie, stawiać zarzuty. Jest przełożonym wszystkich prokuratorów i zarazem superprokuratorem. Dlatego zapis Konstytucji, na który się powołujemy, dotyczy również Ministra Ziobry [4].

[1] Konstytucja RP, art. 103 ust. 2 Strony Sejmowe

[2] Kodeks Wyborczy, art. 247 ust. 6 ArsLege.pl

[3] Kodeks Wyborczy, art. 249, ArsLege.pl

[4] Wyborcza.pl

Niestety apel został zignorowany. Patryk Jaki, zastępca ministra sprawiedliwości ogłosil publicznie, że "Zbigniew Ziobro sprawuje tylko urząd prokuratora generalnego, ale nie jest prokuratorem. Nie złoży mandatu poselskiego, bo nie ma takiego obowiązku" [5].

[5] Wyborcza.pl