Zostawcie urzędnika! Apel w obronie służby cywilnej

Pod apelem w obronie służby cywilnej podpisały się 5933 osoby

Prezesie Kaczyński, nie zatapiaj politycznie neutralnej administracji państwowej

My obywatele i obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej, chcemy rzetelnych, bezstronnych i neutralnych partyjnie urzędników. Właśnie taka administracja państwowa zapewnia profesjonalne wykonywanie zadań, które są im powierzane. Z oburzeniem przyjęliśmy poselski projekt nowelizacji ustawy o służbie cywilnej, zaproponowany przez posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Projekt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości pozwala na obsadzanie stanowisk kierowniczych w administracji publicznej działaczami partyjnymi, a także pozwala na powoływanie osób na najwyższe stanowiska bez transparentnego konkursu. To otwarta furtka do najazdu aparatczyków partyjnych na urzędy.

Na rzecz profesjonalizmu urzędników państwowych działają dziś wysokie wymagania dotyczące niezaangażowania się w działalność partii politycznych, niekaralność czy posiadanie doświadczenia kierowniczego. Konkursowa procedura służy wyborowi najlepszych kandydatek i kandydatów.

Według doniesień medialnych za projektem mają pójść zwolnienia grupowe urzędników służby cywilnej. Nie godzimy się na to, aby państwo rezygnowało z doświadczenia, wiedzy i kompetencji tysięcy urzędników, którzy wybrali służbę państwu i zastępowało ich osobami według kryterium związków z formacją Prezesa Kaczyńskiego. Takie zmiany szkodzą naszemu państwu.

Prezes Kaczyński wielokrotnie krytykował zawłaszczanie instytucji przez inne partie. Teraz uprawia politykę, w której nawet nie ma miejsca na pozory troski o standardy. Nie ma na to naszej zgody!