Wolne Sądy, Wolne Wybory, Wolna Polska - listopadowa mobilizacja