Wystawiamy Świadectwo na Koniec Kadencji Andrzeja Dudy. Jak aktywiści i aktywistki Akcji Demokracji oceniają 5 lat Dudy na urzędzie?

0%
* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Wspólnie podsumujmy kadencję Andrzeja Dudy. Termin przeprowadzenia niedzielnego głosowania zbiega się z końcem roku szkolnego, dlatego chcemy Cię zaprosić do wystawienia ocen na koniec kadencji głowy państwa. Znajdą się one na Świadectwie i zostaną przedstawione podczas konferencji prasowej, podsumowującej te 5 lat. Twoja, nasza wspólna ocena pójdzie w świat świadczyć o Andrzeju Dudzie.

 

Oceniamy w sześciostopniowej skali szkolnej:

 • stopień celujący – 6

 • stopień bardzo dobry – 5

 • stopień dobry – 4

 • stopień dostateczny – 3

 • stopień dopuszczający – 2

 • stopień niedostateczny – 1.

Tak jak w szkole, oceny 2-6 są pozytywne, 1 - negatywna.


Oprócz oceny w poszczególnych obszarach tematycznych i oceny aktywności w sprawowaniu urzędu, chcemy Cię też zapytać o ocenę z zachowania, czyli ogólną ocenę postawy i stylu sprawowania najwyższego w Polsce urzędu. Zachowanie oceniamy, tak ja w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich.


 • wzorowe

 • bardzo dobre

 • dobre

 • poprawne

 • nieodpowiednie

 • naganne

Zaczynamy!

Start