13 200 z 20 000 podpisów

Adresaci: Sędziowie Sądu Najwyższego

Apelujemy do Was, Sędziowie Sądu Najwyższego, o to, byście pozostali na swoich stanowiskach i bronili naszych praw.

Nowa, niekonstytucyjna, ustawa o Sądzie Najwyższym skraca Wasze kadencje lub daje Wam możliwość wcześniejszego ich zakończenia. Poprzez tę ustawę rządzący chcą usunąć najbardziej doświadczonych, niezależnych od polityków sędziów i doprowadzić do przejęcia Sądu Najwyższego przez osoby, wskazane przez upartyjnioną Krajową Radę Sądownictwa.

Sprzeciwiamy się takiemu upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości! Stawka jest wysoka. Sąd Najwyższy zatwierdza wyniki wyborów i wpływa na wykładnię prawa w Polsce.

Oczekujemy, że w tym przełomowym momencie staniecie po stronie sprawiedliwości i naszych praw. Jako obywatelki i obywatele RP apelujemy: zróbcie co możliwe, by zostać na swoich stanowiskach w Sądzie Najwyższym! Brońcie naszych praw, mimo dramatycznych okoliczności!


Pytania i odpowiedzi:

Których sędziów dotyczy ten apel?

Apel kierujemy do wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Do tych, którzy wraz z ukończeniem 65 roku życia (28 osób), zostali zmuszeni przez ustawę, aby wystąpić do Prezydenta o zgodę na dalsze orzekanie. Oraz wszystkich pozostałych, którym PiS umożliwił wcześniejsze przejście w stan spoczynku bez względu na wiek (otrzymają wówczas emeryturę w wysokości 75 proc. uposażenia sędziego SN) lub bez egzaminów wpisać się na listę adwokatów, radców prawnych lub notariuszy. W momencie politycznych ataków i nacisków, dla wielu może wydawać się to atrakcyjną alternatywą.


Co powinni zrobić sędziowie, którzy chcą pozostać?

Sędziowie, którym nową ustawą zostały skrócone kadencje z racji ukończenia 65-roku życia, zmuszeni są wnioskować do Prezydenta o możliwość pozostania na stanowisku. Procedura ta budzi wątpliwości co do zgodności z Konstytucją. Wyższą wartością jest jednak, aby dotrzymali ślubowania, które składali "całej Rzeczpospolitej” oraz to, aby w SN pozostało jak najwięcej sędziów powołanych zgodnie z Konstytucją i niezależnych od polityków.


Dlaczego nowa ustawa o Sądzie Najwyższym jest niekonstytucyjna?

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym łamie zapisany w Konstytucji trójpodział władzy. W ręce Prezydenta – przedstawiciela władzy wykonawczej - oddaje los poszczególnych sędziów (wyrażenie zgody przez Prezydenta na dalsze orzekanie przez sędziów, którzy ukończą 65 rok życia). Jest to ograniczenie niezawisłości i niezależności takich sędziów. Prezydent też samodzielnie nadaje Sądowi Najwyższemu regulamin, decydujący o najważniejszych kwestiach związanych z organizacją pracy SN, co podważa niezależne funkcjonowanie SN.

Czy pozostanie tych sędziów na stanowiskach coś w ogóle zmieni?

Sąd Najwyższy orzeka w najbardziej skomplikowanych sprawach, a jego orzeczenia są wykładnią dla innych sądów. Decyduje też w kluczowych dla demokracji kwestiach, takich jak ważność wyborów i referendów. Dlatego pozostanie w SN jak największej liczby sędziów niezależnych od polityków ma ogromne znaczenie. Dzięki temu głos prawidłowo wybranych sędziów będzie mógł zostać usłyszany w kluczowych dla wymiaru sprawiedliwości, jak i przyszłości Polski, momentach.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego ruchu.

Możesz też wysłać e-maila do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
Minister Ziobro i rząd dokonują zamachu na niezależność instytucji, stojących na straży niezawisłości sądów.
Sądy zależne od polityków nie będą w stanie obronić nas w nierównym starciu z władzą.
Popieram apel w tej sprawie i Ciebie zachęcam do jego podpisana. Petycję znajdziesz na stronie: akcjademokracja.pl.
Pozdrawiam,
TWOJE IMIĘ

Dorzucisz się?

Wspólnie brońmy naszych praw!

Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja była finansowana z drobnych wpłat osób takich jak Ty. Dzięki temu ruch, który tworzymy, będzie całkowicie niezależny od zewnętrznych grantodawców. Będzie to możliwe tylko z Twoim udziałem.

Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Żeby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Regulamin darowizn oraz naszą Politykę prywatności.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn