4 778 z 10 000 podpisów

Adresaci Donald Tusk, Przewodniczący Rady Europejskiej, Jean-Claude Juncker, Przewodniczący Komisji Europejskiej, Przedstawiciele i przedstawicielki państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego

Podpisz Europejską Inicjatywę Obywatelską!

Obecne umowy handlowe i inwestycyjne dają transnarodowym korporacjom daleko idące przywileje a także prawo do równoległego wymiaru sprawiedliwości, dzięki któremu je egzekwują.

Wzywamy Unię Europejską i państwa członkowskie do zakończenia tych przywilejów poprzez wycofanie się z istniejących umów handlowych i inwestycyjnych, które je zawierają oraz do nie zawierania tego typu porozumień w przyszłości.

Wzywamy także Unię Europejską i państwa członkowskie do wsparcia wiążącego traktatu ONZ, który pozwoli rozliczać ponadnarodowe korporacje za naruszenia praw człowieka i który ukróci ich bezkarność.

UE i państwa członkowskie muszą zabezpieczyć prawnie obowiązek przestrzegania praw człowieka i środowiskowych przez korporacje - w każdym miejscu na świecie, gdzie będą one prowadzić swoją działalność.

Ludzie, których prawa człowieka zostały naruszone przez korporacje, muszą mieć realny dostęp do sprawiedliwości.

Apel jest wspólną inicjatywą sojuszu ponad 150 europejskich organizacji, związków zawodowych i ruchów społecznych, kampaniujących na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej, jasnych reguł dla biznesu oraz przeciwko mechanizmowi rozstrzygania sporów pomiędzy państwami a inwestorami, które są faktycznie równoległym i niesprawiedliwym systemem sądownictwa dla korporacji.

Pytania i odpowiedzi

Co oznacza skrót ISDS?

ISDS (Investor State Dispute Settlement) to sądy arbitrażowe znane są jako mechanizm rozstrzygania sporów na linii inwestor - państwo.

Jaka jest wartość spraw rozstrzyganych w sądach arbitrażowych?

Kwota odszkodowań o które toczyły się sprawy, wypłacanych ze środków publicznych prywatnym inwestorom, ze spraw rozstrzyganych w sądach arbitrażowych, wynosi ponad 50 mld dolarów. To więcej niż budżet większości państw!

Czy zawsze wygrywają inwestorzy?

Nie, istnieje możliwość że państwo może wygrać sprawę i uniknąć konieczności wypłacenia odszkodowania. Jednak praktyka pokazuje, że dzieje się tak niezwykle rzadko. Z reguły wygrywają korporacje.
Czy sądy arbitrażowe są zgodne z prawem europejskim?

Ostatni wyrok Trybunału Sprawidliwości Unii Europejskiej wskazuje, że nie, przynajmniej w sprawach w których udział biorą z jednej strony państwo UE, z drugiej inwestor z kraju UE. Orzeczenie wskazuje, że zastosowanie mechaznizmu jest sprzeczne z prawem unijnym.
[1] Wyrok w sprawie C-284/16 Slowakische Republik / Achmea BV, Curia.Europa.Eu

Następny krok - podziel się!

Jeżeli chcesz pomóc tej sprawie, zachęć znajomych i bliskich do podpisania apelu!

Kliknij w jeden z przycisków z prawej strony, aby zachęcić Twoich znajomych do udziału w kampanii.

Możesz również poinfomować znajomych przez wysłanie im e-maila zawierającego link do apelu: http://akcja.link/stopISDS.

Przykładowa treść e-maila:

Witajcie!

Na stronie Akcji Demokracji możesz znaleźć apel do europejskich liderów o zakończenie umów handlowych, zawierających przywileje dla korporacji, tj. jak sądy arbitrażowe, dzięki którym egzekwują swoje przywileje. Aby ją podpisać trzeba przejść http://akcja.link/stopISDS i kliknąć odnośnik.

Pozdrawiam

Dorzucisz się?

Jeśli uważasz, że to co robimy jest ważne i chcesz wesprzeć nasze kolejne kampanie, prosimy Cię o wpłacanie choćby 5 złotych. Dążymy do tego, żeby Akcja Demokracja utrzymywała się z wpłat indywidualnych osób, ponieważ to pozwala nam zachować niezależność od instytucji, korporacji, rządów. Chcemy być odpowiedzialni jedynie przed ludźmi, dla których działamy. Dorzuć się do wspólnej sprawy!

Nasze wydatki utrzymujemy na niskim poziomie. Pieniądze, które otrzymujemy od grantodawców wydajemy na: płace dla kilkuosobowego zespołu, niewielkie koszty biurowe, utrzymanie infrastruktury technologicznej potrzebnej do prowadzenia akcji oraz na działania związane z prowadzeniem kampanii. Na koniec każdego roku podajemy do publicznej wiadomości nasze wydatki. Przejrzystość finansowa jest dla nas bardzo ważna.

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i wpłacić pieniądze, przyjmujemy darowizny poprzez bezpieczną platformę do płatności PayU. Pamiętaj, żadna kwota nie jest za mała.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn