3 316 z 5 000 podpisów

Adresaci Anna Moskwa, Ministra Klimatu i Środowiska i osoby reprezentujące Polskę podczas Szczytu Klimatycznego ONZ COP27

Najwyższy czas, aby zacząć działać na rzecz naszych dzieci oraz przyszłych pokoleń, a nie w interesie biznesu i polityków zarabiających na paliwach kopalnych. Wydobycie, handel oraz spalanie ropy, gazu i węgla potęgują katastrofę klimatyczną, zanieczyszczenie powietrza, degradację przyrody oraz konflikty.

Polki i Polacy oczekują od Was zdecydowanych działań na miarę aktualnych kryzysów, a naukowcy i raporty organizacji międzynarodowych wskazują odpowiednie drogi i kierunki działania. To od Was i od Waszych decyzji zależy, czy zapewnicie naszym dzieciom przyszłość, na jaką zasługują.

Oczekujemy od Was: .

 • zakończenia ery uzależniania nas od paliw kopalnych poprzez przekierowanie inwestycji na rozwój i upowszechnienie odnawialnych źródeł energii, z myślą o redukcji emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń powietrza, degradacji środowiska oraz wygaszaniu konfliktów, których zarzewiem jest ropa, węgiel i gaz;
 • oceniania korzyści z podejmowanych decyzji nie pod kątem chwilowych zysków, a pod kątem użyteczności społecznej i pokoleniowej – to, co chwilowo wydaje się opłacalne, w dłuższej perspektywie może być wręcz katastrofalne dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń;
 • budowania społecznej zgody dotyczącej konieczności zmian systemowych i sprawiedliwej transformacji w obszarach takich jak transport, energetyka, rolnictwo, budownictwo oraz przemysł, z myślą o korzyściach, jakie przyniesie nam wszystkim przejście na zrównoważony model społeczno-gospodarczy;
 • działanie w duchu międzynarodowej solidarności z mieszkańcami krajów, które już dziś płacą największą cenę za nasze uzależnienie od paliw kopalnych.

  Apel jest wspólną inicjatywą Rodziców dla Klimatu i Akcji Demokracji.

  APEL W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA ERY ZALEŻNOŚCI OD PALIW KOPALNYCH – DLA ZDROWIA, POKOJU I PRZYSZŁOŚCI NASZYCH DZIECI

  Stoimy dziś w obliczu wyzwań, których żaden rodzic nie powinien doświadczyć. Codziennie nasze dzieci stają się ofiarami zjawisk, nad którymi coraz trudniej jest nam zapanować. Kolejne wojny, z których każda to realne zagrożenie dla ich bezpieczeństwa, wybuchają coraz bliżej naszych granic. Masowe migracje z krajów objętych konfliktem i z terenów, które nie nadają się do życia dotyczą coraz więcej dzieci i ich rodzin. Zanieczyszczone powietrze powoduje rocznie ok. 7 mln przedwczesnych zgonów[1], a ok. 2 mld dzieci (93%) jest narażone na jego wdychanie[2]. W wyniku naszej działalności świat, który znamy, znalazł się w procesie gwałtownych przemian. Klimat, pory roku, temperatura otoczenia i zjawiska do tej pory trwałe stają się coraz mniej przewidywalne. I nasze dzieci ponoszą tego największe koszty[3]. Ta świadomość łamie nasze serca.

  Wszystkie te zdarzenia, których doświadczamy niemal na całym świecie, łączy jeden mianownik – paliwa kopalne. Wojny wywoływane są przez kraje eksportujące ropę, gaz i węgiel, które wykorzystują uzależnienie od surowców i próbują siłą narzucić swoją wolę polityczną. Spalanie surowców jest z kolei przyczyną emisji i koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze, co powoduje wzrost temperatury Ziemi i zmiany klimatu. Te zaś wpływają na stopniowe załamywanie ekosystemów i sprawiają, że coraz więcej obszarów staje się pustkowiem. To wydobycie i wykorzystywanie paliw kopalnych sprawia, że zamiast dobrych wzorców, przyjaznego do życia świata i perspektyw zostawiamy naszym dzieciom niepewność jutra i zagrożenia. Największe z nich to zanieczyszczone powietrze, katastrofy spowodowane zmianami klimatu, masowe wymieranie gatunków i kryzys wodny.

  Każde z tych zagrożeń odczuwalne jest już dziś w Polsce. Rocznie z powodu smogu umiera przedwcześnie ok. 45 tysięcy osób[4], a polskie miasta są w czołówce najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Poziom rakotwórczych substancji w organizmach dzieci z miast regionu śląskiego jest kilka razy większy niż u dzieci z innych regionów Europy[5]. Prawie 40% obszarów rolnych i leśnych jest zagrożonych suszą rolniczą[6], a z polskich map znikają kolejne rzeki i jeziora. Ryś euroazjatycki, niedźwiedź brunatny czy kozica tatrzańska – to tylko niektóre gatunki, którym w Polsce grozi wyginięcie. Stopniowo wzrasta temperatura, co szczególnie odczuwalne jest w naszych miastach, wyłożonych betonem i asfaltem. I mamy świadomość tego, że z roku na rok te i inne zmiany nabiorą tempa, na co zupełnie nie jesteśmy przygotowani. Dlatego nie możemy pozwolić, żeby ciężar tych zmian zrzucono na nasze dzieci.

  Najwyższy czas przerwać uzależnienie naszej gospodarki od zużywania paliw kopalnych. Decyzje te muszą zapaść już teraz, aby udało się zrealizować założenia Porozumienia Paryskiego[7]. Widmo katastrofy klimatycznej krąży nad nami podobnie jak groźba wojny nuklearnej w połowie ubiegłego stulecia. Dlatego potrzebujemy wiążących rozwiązań i regulacji uzgodnionych na poziomie państw. Apelujemy zatem o poparcie Układu o nierozprzestrzenianiu paliw kopalnych (Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty), którego istotą jest międzynarodowa współpraca w celu zakończenia ery zależności od paliw kopalnych w sposób pokojowy i sprawiedliwy. Podobne rozwiązania podjęto ponad 50 lat temu z pomocą Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

  Czas zakończyć niemające logicznego wytłumaczenia dalsze inwestycje oparte na paliwach kopalnych i ich utrzymywanie. Czas wdrożyć rozwiązania systemowe na ograniczenie importu gazu, ropy i węgla, niezależnie od kraju dostawcy. Czas także na upowszechnienie i ułatwienia w dostępie do „czystych”, odnawialnych źródeł energii. Wasze decyzje, które sztucznie podtrzymują dalszą opłacalność i utrzymywanie paliw kopalnych, zaprzepaszczą szansę naszych dzieci na godne, bezpieczne i stabilne życie. Ale jako liderzy możecie też odzyskać dla nich tę szansę, na zawsze pozostawiając w ziemi to, co bezsprzecznie powinno tam zostać i rozprawiając się z przyczyną największych katastrof – paliwami kopalnymi.

  Świata, który sieje zniszczenie od świata powszechnego dobrobytu, dzieli niedaleka droga. Wystarczy w odpowiednim momencie podjąć właściwe decyzje. 50 lat po podpisaniu Deklaracji Sztokholmskiej[8], czas na gorzką konkluzję i rachunek globalnych zaniechań dla ratowania naszej planety. Choć dziś wiele państw przeznacza więcej środków na walkę z kryzysem klimatycznym, to tylko w 2020 roku wartość dopłat do paliw kopalnych wyniosła ok 5900 biliona dolarów. Daje to kwotę około 11 milionów dolarów na minutę i równowartość niemal 7% globalnego PKB[9]. To jak gaszenie ognia benzyną. Dlatego teraz naszym rodzicielskim priorytetem jest zatrzymanie tego szaleństwa. Jako liderzy i decydenci macie ostatnią szansę przywrócenia nadziei ludziom na całym świecie i powrotu do celów, które są fundamentem naszego człowieczeństwa. Są nimi zapewnienie zdrowia, godnego życia i bezpieczeństwa dla naszych dzieci.

  „Jeśli zignorujecie mnie, nic się nie stanie. Ale nie możecie ignorować naukowych faktów. Nie możecie ignorować przyszłości milionów dzieci na świecie. Błagam was, nie zawiedźcie ich.“ — Greta Thunberg

  [1] Według danych WHO, https://www.who.int/news/item/22-09-2021-new-who-global-air-quality-guidelines-aim-to-save-millions-of-lives-from-air-pollution

  [2] Raport UNICEF “Clear the Air for Children”, https://www.unicef.org/reports/clean-air-children; Raport WHO “Air pollution and child health: prescribing clean air”, https://www.who.int/publications/i/item/air-pollution-and-child-health

  [3] Według raportu HEAL „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci” stanowią one największą grupę ryzyka narażoną na zmiany klimatu, w wyniku fal upałów, alergii, rozprzestrzeniających się chorób, braku dostępu do opieki medycznej czy migracji, http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport.pdf

  [4] https://forsal.pl/biznes/ekologia/artykuly/8074155,gdzie-jest-najbardziej-zabojcze-powietrze-w-europie-smog-polskie-miasta-raport.html

  [5] https://smoglab.pl/stezenie-rakotworczej-substancji-w-moczu-dzieci-z-rybnika-jest-srednio-o-425-wyzsze-niz-u-dzieci-z-francji/#:~:text=W%20moczu%20polskich%20dzieci%20wykryto,paliw%20kopalnych%2C%20biopaliw%20i%20biomasy

  [6] Raport NIK „Przeciwdziałanie niedoborom wody w rolnictwie”, grudzień 2020, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zapobieganie-suszy-rolniczej.html

  [7] Porozumienie Paryskie to plan działań mających na celu ograniczenie średniego wzrostu temperatury globalnej znacznie poniżej 2 st. Celsjusza w okresie 1750-2100 oraz dążenie do ograniczenia tego wzrostu do 1,5 st. C, zaakceptowane przez 195 państw podczas 21. konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP21) w Paryżu w 2015 roku.

  [8] Deklaracja Konferencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Naturalnego Środowiska Człowieka podpisana w 1972 roku w Sztokholmie, która miała stanowić gwarancje przestrzegania ochrony środowiska przez wszystkie kraje jako uznanie go za jedno z podstawowych praw człowieka

  [9] Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego: https://www.imf.org/en/Topics/climate-change/energy-subsidies

  [10] 75% Polaków uważa, że problem katastrofy klimatycznej jest poważny i oczekuje zdecydowanych działań, a 58% uważa, że powinny one być podejmowane przez rząd; Raport „Ziemianie atakują”, Kantar 2021, https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2021/04/ziemianie-atakuja-raport.pdfNastępny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego działania.

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
właśnie podpisałem/am apel o zkończenie ery paliw kopalnych.
Zachęcam Cię do dołączenia do tej akcji. Apel znajdziesz na stronie: akcjademokracja.pl/koniec-ery-paliw-kopalnych.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Pod tym linkiem dostępne są informacje finansowe (struktura kosztów i przychodów) za lata 2015-2021 wraz z linkami do sprawozdań finansowych i merytorycznych Akcji Demokracji.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn