3 019 z 5 000 podpisów

Adresaci Premier RP Mateusz Morawiecki, Posłowie i Posłanki Sejmu RP, Senatorowie i Senatorki Senatu RP oraz Posłowie i posłanki do Parlamentu Europejskiego


Solidarność, wolność, bezpieczeństwo, godność i poczucie sensu - tego właśnie potrzebujemy w czasie największego kryzysu gospodarczego od zakończenia II Wojny Światowej wywołanego pandemią koronawirusa. Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej potrzebne są wspólne, głębokie i długofalowe rozwiązania w odpowiedzi na kryzys.

Dlatego oczekujemy od polskiego rządu, że w 2020 roku uzgodni solidarnie z innymi państwami obowiązujące w całej Unii Europejskiej powszechne rozwiązania dla mieszkańców i mieszkanek krajów wspólnoty, a następnie wdroży je w Polsce z solidarnym wsparciem finansowym Unii Europejskiej i jej instytucji:

  • Kryzysowy Bezwarunkowy Dochód Podstawowy wypłacany przez okres co najmniej trzech miesięcy wszystkim obywatelkom i obywatelom, zarówno tym obecnie pracującym (niezależnie od formy zatrudnienia), jak i bezrobotnym (niezależnie od momentu utraty pracy lub nigdy jej nieposiadania), bezpośrednio na ich konta i niezależnie od innych świadczeń.
  • Dofinansowanie firm dla utrzymania miejsc pracy i uspołecznienia zysków pod warunkiem, że środki przeznaczone na ratowanie miejsc pracy będą: i) służyć pracownikom, a nie zarządom przedsiębiorstw i rynkom finansowym, ii) służyć zielonej restrukturyzacji gospodarki w odpowiedzi na postępujący kryzys klimatyczny.
  • Radykalne i stałe zwiększenie dofinansowania instytucji publicznych świadczących usługi publiczne, w tym w szczególności ochrony zdrowia, pozwalające na uniwersalny dostęp dla każdego mieszkańca i mieszkanki oraz zwiększające poziom świadczonych usług publicznych.

DLACZEGO TO WAŻNE?

W wyniku kryzysu ekonomicznego wywołanego pandemią koronawirusa nawet dwie trzecie populacji Polski, czyli 24,4 miliony mieszkańców i mieszkanek dotknie niedostatek, a kilka milionów dotknie ubóstwo [1].

Te same scenariusze rysują się przed mieszkańcami i mieszkankami innych krajów Unii Europejskiej, w której zależymy od siebie nawzajem. Polska współtworzy Unię Europejską, która jest jedną z najsilniejszych gospodarek na świecie.

Tylko solidarnie, wykorzystując w momencie kryzysu wszystkie polskie i europejskie zasoby, nie dopuścimy do masowego wzrostu ubóstwa i niedostatku oznaczającego odebranie milionom z nas poczucia bezpieczeństwa, wolności i sensu, a zatem codziennej podstawy, na której budujemy struktury naszego państwa i trwały pokój na kontynencie.

W centrum naszej wspólnej, czyli polskiej i europejskiej odpowiedzi na kryzys powinien być zatem każdy człowiek i jego najważniejsze potrzeby, a nie krótkoterminowy zysk jedynie niektórych. Skutki epidemii dotykają nas wszystkich i wszystkie - odpowiedź na kryzys powinna uwzględniać każdego i być natychmiastowa, ponieważ każdy dzień zwłoki sprawia, że kolejne osoby mogą wpaść w pętlę ubóstwa i zadłużenia, którą będzie im trudno opuścić. Chodzi o miliony osób i rodzin, dla których czas z powodu epidemii i kryzysu nie zatrzymał się!

[1] R. Szarfenberg, R. Bakalarczyk, M. Kocejko, Społeczne uzupełnienie tarczy antykryzysowej, 30 kwietnia 2020 r., s. 8.

Kampania prowadzona jest przez Akcję Demokrację w partnerstwie i w oparciu o dorobek inicjatywy Pacjent Europa działającej z tożsamymi postulatami bezpośrednio na poziomie europejskim.

Dlaczego takie właśnie postulaty?

1) Bezwarunkowe wsparcie dla wszystkich

Kryzysowy bezwarunkowy dochód podstawowy powinien być wypłacany przez okres co najmniej trzech miesięcy zarówno tym obecnie pracującym, jak i bezrobotnym, bezpośrednio na ich konta. Pamiętajmy, że biurokracja jest wrogiem słabszych. Jeśli uzyskanie wsparcia finansowego będzie obwarowane długimi i skomplikowanymi procedurami, to nie trafi w pierwszej kolejności do tych, którzy dopiero co stanęli przed wizją wpadnięcia w spiralę zadłużenia oraz ubóstwa. Nie mamy czasu na weryfikację dochodową – to działanie standardowe w polityce rynku pracy w czasie pokoju, a nie wojny, czy głębokiego kryzysu. Odpowiednia weryfikacja opodatkowująca wypłacone w ramach dochodu podstawowego dodatkowe wpływy na konta osób najbogatszych powinna nastąpić pod koniec roku podatkowego.

Gospodarka nie może czekać na impuls popytowy i wsparcie konsumpcji. Tymczasem musimy pilnie kupić czas konieczny do utrzymania niezbędnej kwarantanny. Nie możemy czekać, aż pieniądze przekazane wielkim graczom w formie bail outu zaczną „skapywać w dół” na rynek do konsumentów i obywateli. To twierdzenie nie było aktualne w czasach pokoju, a tym bardziej nie będzie działać w czasach stanu wyjątkowego lub wojny. Nie możemy nieodpowiedzialnie zmuszać pracowników pozbawionych finansowej stabilności do opuszczania niezbędnej kwarantanny. Dlatego potrzebujemy natychmiastowego, bezpośredniego i uniwersalnego transferu finansowego od Unii Europejskiej do jej obywateli, finansowanego wprost z budżetu Unii, oraz emisji pieniądza przez Europejski Bank Centralny.

2) Dofinansowanie firm dla utrzymania miejsc pracy i uspołecznienie zysków

Konieczne jest zapewnienie europejskim firmom – w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) – utrzymania ich potencjału produkcyjnego oraz stabilnego otoczenia ekonomicznego przez dostarczenie płynności, a także odroczenie zobowiązań podatkowych i składkowych. Polityka monetarna i fiskalna muszą tu iść ramię w ramię – poprzedni kryzys w Unii trwał tak długo i był tak dotkliwy dla najuboższych, bo rządy bały się przyznać, że luzowanie ilościowe nie przekłada się na wzrost gospodarczy. Dlatego postulujemy wprost wsparcie finansowania działań antykryzysowych z budżetów krajowych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Przewaga Europy nad systemami autorytarnymi wynikać musi z siły ich instytucji oraz zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Należy jednocześnie doprowadzić do zmiany struktury własności kluczowych wspomaganych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na ratowanie miejsc pracy powinny służyć pracownikom, a nie zarządom przedsiębiorstw i rynkom finansowym. Konsekwencją kryzysu nie może być dalszy wzrost nierówności i fala prywatyzacji usług publicznych. Europa powinna ratować miejsca pracy, nie zaś zyski zarządów. Dlatego pomoc dla przedsiębiorstw musi być powiązana z odpowiedzialnością za europejskich podatników i z ich zabezpieczeniem. Postulujemy, aby pomoc publiczna dla korporacji przyjęła postać europejskiego dokapitalizowania, a Europejski Bank Centralny przejmował udziały we wspieranych przedsiębiorstwach. Takie rozwiązanie – znane choćby z kryzysu finansowego z 2008 roku – zagwarantuje zarówno kontrolę płac oraz dywidend, jak i solidarny udział społeczeństw europejskich w przyszłych zyskach korporacji. Konieczne jest zapewnienie europejskim firmom – w tym zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) – utrzymania ich potencjału produkcyjnego oraz stabilnego otoczenia ekonomicznego przez dostarczenie płynności, a także odroczenie zobowiązań podatkowych i składkowych. Polityka monetarna i fiskalna muszą tu iść ramię w ramię – poprzedni kryzys w Unii trwał tak długo i był tak dotkliwy dla najuboższych, bo rządy bały się przyznać, że luzowanie ilościowe nie przekłada się na wzrost gospodarczy. Dlatego postulujemy wprost wsparcie finansowania działań antykryzysowych z budżetów krajowych przez Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Przewaga Europy nad systemami autorytarnymi wynikać musi z siły ich instytucji oraz zdolności do reagowania na sytuacje kryzysowe.

Należy jednocześnie doprowadzić do zmiany struktury własności kluczowych wspomaganych przedsiębiorstw. Środki przeznaczone na ratowanie miejsc pracy powinny służyć pracownikom, a nie zarządom przedsiębiorstw i rynkom finansowym. Konsekwencją kryzysu nie może być dalszy wzrost nierówności i fala prywatyzacji usług publicznych. Europa powinna ratować miejsca pracy, nie zaś zyski zarządów. Dlatego pomoc dla przedsiębiorstw musi być powiązana z odpowiedzialnością za europejskich podatników i z ich zabezpieczeniem. Postulujemy, aby pomoc publiczna dla korporacji przyjęła postać europejskiego dokapitalizowania, a Europejski Bank Centralny przejmował udziały we wspieranych przedsiębiorstwach. Takie rozwiązanie – znane choćby z kryzysu finansowego z 2008 roku – zagwarantuje zarówno kontrolę płac oraz dywidend, jak i solidarny udział społeczeństw europejskich w przyszłych zyskach korporacji.

3) Dofinansowanie usług publicznych

Kryzys, z którym się mierzymy, dotyczy zdrowia publicznego. Pokazuje on, że społeczeństwo jest tak bezpieczne i zdrowe, jak jego najsłabsi członkowie. Dlatego społeczeństw i gospodarki nie stać na brak dostępu do uniwersalnej opieki zdrowotnej na wysokim poziomie. To właśnie błędna reakcja na kryzys finansowy z 2008 roku doprowadziła do degradacji usług publicznych w imię rzekomej racjonalności ekonomicznej – co teraz generuje dodatkowe koszty i utrudnia skuteczną walkę z pandemią.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Udostępnij apel i zaproś ich, by przyłączyli się do naszego ruchu.

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
właśnie podpisałem/am apel do rządu i parlamentarzysów oraz parlamentarzystek w sprawie solidarnych, konkretnych i głębokich rozwiązań na pandemiczny krysys gospodarczy, który dotyka nas już teraz, a z czasem przyczyni sie do zubożenia milionów osób w Polsce i całej Europie. Czas, by polscy politycy i polityczki działali na korzyść wszystkich, a nie wybranych!
Zachęcam Cię do dołączenia do tej akcji. Apel znajdziesz na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/pacjent-europa-polska.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?


Akcja Demokracja to ruch ludzi walczących wspólnie o bardziej sprawiedliwą społecznie Polskę, gdzie szanuje się prawa człowieka, chroni środowisko i umacnia demokrację.

Dzięki tysiącom wpłat od indywidualnych osób jesteśmy w stanie budować ruch niezależny i skuteczny.

Sprawdź raport finansowy z 2018 roku. Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn