3 567 z 5 000 podpisów

Adresaci Członkinie i członkowie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem, Przemysław Daca - prezes Wód Polskich oraz Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury

Szanowni Państwo,

trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (IIaPGW). Zgodnie z celami europejskiej Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) IIaPGW powinien pozwolić na osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód (powierzchniowych i podziemnych) obszaru dorzecza, w tym zabezpieczać cały obszar dorzecza Odry oraz wszystkich jego mieszkańców i mieszkanki przed ryzykiem niedoborów wody.

Apelujemy więc w ramach konsultacji o:

- wniesienie do IIaPGW rekomendacji zmian w Prawie wodnym - szybkiego wprowadzenia opłat za wykorzystywanie wody do chłodzenia elektrowni węglowych oraz za pobór wód w ramach odwodnień górniczych w kopalniach węgla kamiennego i brunatnego,

- zapewnienie zgodności polskiego prawa i IIaPGW z europejskim prawem klimatycznym poprzez wniesienie do IIaPGW rekomendacji niezwłocznego ustanowienia harmonogramu zamykania kopalń i elektrowni węglowych szybszego niż określony w tzw. umowie społecznej z pracownikami sektora węglowego, tak aby umożliwić osiągnięcie dobrego stanu wód zgodnie z RDW i celów klimatycznych zgodnie z europejskim prawem o klimacie.

Żyjemy w czasie postępującego kryzysu klimatycznego, który oprócz nieustannie rosnących średnich temperatur oraz coraz bardziej nieprzewidywalnych anomalii pogodowych, powoduje wzmożoną suszę na coraz większym obszarze Polski. Ma to bezpośrednie przełożenie na dostępność wody. Przemysł odpowiada za 70% poboru wody w Polsce, z czego zdecydowana większość przypada na energetykę. Dodatkowo górnictwo odpowiada za 36% całego poboru wód podziemnych w Polsce. Jednocześnie obie te gałęzie gospodarki nie ponoszą z tego tytułu wystarczających kosztów, by zrekompensować swój negatywny wpływ na klimat i środowisko. Polskie prawo co roku zwalnia przemysł węglowy z opłat za wodę na kwotę ponad 150 mln zł.
Przedstawiony do konsultacji projekt IIaPGW nie spełnia swojej funkcji. Ignoruje najważniejsze czynniki, w szczególności te związane z wydobyciem i spalaniem węgla, które drastycznie pogarszają dostęp do zasobów wody, szkodzą ekosystemom wodnym i ograniczają możliwości przeciwdziałania lub minimalizacji skutków suszy.

Kampania prowadzona przez Akcję Demokrację we współpracy z Fundacją Rozwój Tak - Odkrywki Nie
Rozwój Tak - Odkrywki Nie

Postulaty wraz z podpisami zostaną przekazane odpowiednim instytucjom w ramach formalnych konsultacji społecznych.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Upewnij się, udostępniając apel w mediach społecznościowych! Nasza siła leży w zaangażowaniu tysięcy osób. Głos każdej i każdego z nas jest niezwykle ważny!

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
W ruchu Akcji Demokracji, do którego należę, apelujemy o ograniczenie przywilejów dla kopalni i elektrowni węglowych. Mimo, że wykorzystują mnóstwo wody, to za nią nie płacą. Możemy to zmienić w toczących się konsultacjach społecznych!
Zachęcam Cię do dołączenia swojego głosu w tej sprawie. Możesz to zrobić na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/tak-dla-ochrony-wody.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?

Działamy, by ograniczyć przywileje węgla, a nasze zasoby wodne były odpowiednio chronione. Nasze działania są możliwe tylko dzięki wsparciu tysięcy aktywistów i aktywistek, takich jak Ty. Dorzuć się, byśmy mogli i mogły wspólnie, skutecznie działać na rzecz wody i klimatu!

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Pod tym linkiem dostępne są informacje finansowe (struktura kosztów i przychodów) za lata 2015-2019 wraz z linkami do sprawozdań finansowych i merytorycznych Akcji Demokracji.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn