7 070 z 10 000 podpisów

Aborcja to powszechne doświadczenie. Jedna na trzy Polki miała aborcję [1]. Na świecie rocznie ponad 56 milionów kobiet decyduje się na zabieg przerwania ciąży [2].

Domagamy się prawa zapewniającego faktyczny i lokalny dostęp dla każdej osoby, która może tego potrzebować, do legalnej, bezpłatnej i bezpiecznej aborcji. Żądamy prawa, które umożliwi osobom będącym w ciąży podejmowanie samodzielnych decyzji, czy będą kontynuować ciążę, czy chcą ją przerwać.

Od polskich władz domagamy się tworzenia, realizowania i przestrzegania prawa:

  • odpowiedzialnego i odpowiadającego na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa,
  • takiego, które nie skazuje osoby w ciąży na ryzyko utraty zdrowia i życia lub na psychiczne cierpienie,
  • które nie pogłębia nierówności społecznych i nie wyklucza z powodów położenia społeczno-ekonomicznego (sytuacji, gdy aborcja dostępna jest jedynie dla osób zamożnych i tych, które mogą liczyć na wsparcie rodziny i otoczenia),
  • uznającego decyzje osób, których potrzeba aborcji może dotyczyć bezpośrednio, nie narzucającego ograniczenia w sprawach osobistego życia ich i ich rodzin,
  • umożliwiającego dostęp do profesjonalnego wsparcia psychologicznego i medycznego, wg zgłoszonych potrzeb osoby, która jest w ciąży.

Takim rozwiązaniem jest prawo do zabiegu aborcji do minimum 12 tygodnia ciąży, niezależnie od przyczyny podjęcia tej decyzji. W uzasadnionych przypadkach (gdy np. zagraża ona życiu lub zdrowiu osoby w ciąży, powstała w wyniku gwałtu lub badania wskazują na duże prawdopodobieństwo nieprawidłowego rozwoju płodu) możliwość ta powinna być wydłużona.

Od tego zależy zdrowie i bezpieczeństwo osób, które mogą zajść w ciążę oraz ich rodzin.

[1] Doświadczenia aborcyjne Polek, 05.2013, Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS)
[2] WHO: Rocznie na świecie dokonuje się 56 milionów aborcji, 12.05.2016, Wprost.pl

Co ze wsparciem psychologicznym dla osób zachodzących w ciążę? Czy decyzja o zabiegu powinna być poprzedzona konsultacją?
Prawu do aborcji powinna towarzyszyć możliwość otrzymania wsparcia np. psychologicznego, zależnie od potrzeb i na wniosek osoby będącej w ciąży. Nie powinno być natomiast takiego przymusu - osoby będące w ciąży same wiedzą, jakiej pomocy potrzebują.

Czy prawo do aborcji rozwiąże wszystkie problemy?
Nie, prawu do aborcji powinna towarzyszyć rzetelna edukacja seksualna i szeroki i łatwy dostęp do antykoncepcji oraz badań prenatalnych. Niezbędne jest również zapewnienie faktycznej dostępności aborcji, niezależnie od miejsca zamieszkania czy zamożności.

Ile jest aborcji wykonywanych w Polsce?
Aborcja w Polsce od wejścia w życie w 1993 r. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży była zakazana w większości przypadków, nie są więc znane dokładne dane dotyczące aborcji wykonywanych poza szpitalami i za granicą, z innych przyczyn, niż wymienione w ustawie. W trakcie ostatnich badań przeprowadzonych w Polsce w 2013 roku przez CBOS pn. „Doświadczenia aborcyjne Polek“, mimo obowiązującego wtedy już od prawie 20 lat zakazu aborcji, od jednej czwartej do jednej trzeciej Polek odpowiedziało, że ma za sobą przerwanie przynajmniej jednej ciąży. Czyli 25 do 35 proc. Polek miało przynajmniej raz w życiu aborcję. Oznacza to, że aborcja dotyczy osób ze wszystkich grup społecznych, o różnym poziomie zamożności i wykształcenia, miejscach zamieszkania, poglądach politycznych i religijnych. Na przykład wg badania spośród osób, które zadeklarowały poparcie dla prawicy aż 36 proc. miało aborcję, a spośród tych, które zadeklarowały udział w praktykach religijnych kilka lub przynajmniej jeden raz w tygodniu było to 28 proc. Największy odsetek osób, które przerwały ciążę, znalazł się w grupie wierzących i praktykujących nieregularnie, kilka razy w roku – 36 proc.

Jakie jest poparcie społeczne dla liberalizacji prawa aborcyjnego w Polsce?
Wg sondażu przeprowadzonego 5 lutego 2021 przez United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" 40,8 proc. badanych wskazało, że dostęp do aborcji powinien zostać ułatwiony także w innych sytuacjach, niż te, które obowiązywały od 1993 roku do czasu wejścia w życie pseudo-wyroku tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego. 78 proc. Polek i Polaków nie zgadza się z wyrokiem tzw. TK ws. aborcji [1].
Wg sondażu IPSOS dla OKO.press przeprowadzonego 14-16 lutego 2019 metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1004, osób aborcję na żądanie do 12. tygodnia ciąży popiera - 53 proc. (w tym 57 proc. kobiet) [2].
We wrześniu 2018 roku sondażownia IBRIS na zlecenie Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny zadała pytanie: Czy uważa Pan/i, że kobieta powinna mieć możliwość samodzielnego decydowania o przerwaniu ciąży do 12. tygodnia jej trwania? “Zdecydowanie tak” odpowiedziało 54 proc., “raczej tak” – 15, w sumie 69 proc. [3].
Wyniki sondaży różnią się, czasem bardzo, zależnie od metody badawczej, sposobu sformułowania pytań czy poziomu ich szczegółowości. Jak pokazuje w swojej analizie Oko.Press, biorąc po uwagę te różnorodności metodologiczne [4], od 2016 roku, czyli od czasu ogólnopolskich protestów kobiet po próbie zaostrzenia prawa antyaborcyjnego pn. „Stop aborcji” w Polsce stale rośnie poparcie dla liberalizacji prawa.

[1] Sondaż. 78 proc. Polaków nie zgadza się z wyrokiem TK ws. Aborcji, 16.02.2021, gazeta.pl
[2] Aż 53 proc. za aborcją na żądanie do 12. tygodnia. Bliżej Europy, dalej od Kościoła [sondaż OKO.press], 01.03.2019, OKO.press
[3] Badanie opinii dotyczące stosunku do przerywania ciąży, 09.2018, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
[4] Dlaczego PiS boi się zakazać aborcji? „Rewolucja moralna” i Kościół zmieniły w ciągu 25 lat postawy Polek i Polaków, ale nie aż tak, 07.01.2018, OKO.press

Kogo dotyczy prawo aborcyjne?
W sposób bezpośredni prawo aborcyjne dotyczy osób, które mogą zajść w ciążę, czyli kobiet i części osób interpłciowych, transpłciowych mężczyzn oraz osób niebinarnych i to one powinny decydować, czy i kiedy potrzebna jest im aborcja.

Czy i jaki jest konsensus lekarzy w kwestii aborcji?
Aborcje wykonuje się zanim płód rozwinie się na tyle, by móc samodzielnie przeżyć w świecie zewnętrznym. Z uwagi na postęp medycyny ta granica się przesuwa, choć interpretacje sądowe czy wytyczne medyczne (USA, Wielka Brytania) często wskazują na 23-25 tydzień. Prawdopodobieństwo, że zdrowy płód przeżyje poród w 23 tygodniu ciąży bez poważnych wad rozwojowych, jest mniejsze niż 2 proc., w 25 tygodniu wynosi 30 proc. Personel medyczny każdorazowo powinien ocenić przeżywalność w oparciu o wspomniane kryteria i możliwość samodzielnego, godnego życia.
W argumentacji pojawia się także często granica odczuwania bólu przez płód. Percepcja bólu wymaga odpowiednio rozwiniętego i funkcjonującego układu nerwowego i świadomości. Nie ma konsensusu naukowego co do jasnej granicy, kiedy płód zaczyna odbierać bodźce bólowe, gdyż wpływa na to wiele czynników. Ze względu na stadium rozwoju mózgu uznaje się, że odczuwanie bólu przez płód zaczyna się w trzecim trymestrze ciąży, czyli od 28 tygodnia. Jednak Royal College of Obstetricians and Gynaecologists oraz American Congress of Obstetricians and Gynecologists wskazują na 24 tydzień ciąży. Wtedy powstają pierwsze połączenia wzgórzowo-korowe.
(źródło: FEDERA, więcej faktów nt aborcji na stronie: https://federa.org.pl/aborcja_fakty)

Gdzie można uzyskać wsparcie, jeśli teraz potrzebuje się aborcji?
Jeśli potrzebujesz aborcji, na każdym etapie i niezależnie od powodu, możesz zadzwonić do Aborcji bez Granic, na numer: +48 22 29 22 597. W przypadku ciąży do 12 tygodnia możesz też samodzielnie zamówić tabletki od Women on Web czy Women Help Women.

Następny krok - podziel się!

Czy Twoi znajomi i rodzina wiedzą o tej akcji? Upewnij się, udostępniając apel! Nasza siła leży w zaangażowaniu tysięcy osób. Głos każdej i każdego z nas jest niezwykle ważny!

Możesz też wysłać e-mail do swoich znajomych, aby poinformować ich o naszej inicjatywie.

Poniżej znajdziesz przykładową treść wiadomości:

Cześć,
W ruchu Akcji Demokracji, do którego należę, działamy, by Polki miały prawo do wyboru - prawo do aborcji. Chcemy, by była bezpieczna, legalna i darmowa.
Zachęcam Cię do dołączenia swojego głosu w tej sprawie. Możesz to zrobić na stronie: https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/1261.
Pozdrawiam

Dorzucisz się?

Działamy, by wszystkie osoby, których może to dotyczyć, miały w Polsce prawo do wyboru i decydowania o sobie - prawo do aborcji. Dorzuć się, byśmy mogły i mogli skutecznie domagać się bezpiecznej, legalnej i darmowej aborcji!

Przejrzystość jest dla nas bardzo ważna. Dowiedz się, jak wydatkujemy nasze środki. Pod linkiem dostępne są informacje za lata 2015-2018. Wyniki finansowe za 2019 rok udostępnimy w najbliższym czasie.

Wpłacam 0 miesięcznie

Secure lock symbol

Twoja wpłata to

Jednorazowo Miesięcznie

Kwota

300zł
Dziękujemy za Twoją darowiznę. Prosimy czekać, następuje proces weryfikacji Twoich danych.

Inne sposoby na dokonanie wpłaty:


Zobacz regulamin darowizn